Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Rostislav Aulický

předseda místního sdružení

Eva Böhmová

místopředsedkyně místního sdružení

Martina Geletka Tuháčková

pokladnice místního sdružení

Marcela Dvořáková

členka místní rady

Radim Pecháček

člen místní rady

Petra Skuthanová

členka místní rady

Roman Šebek

člen místní rady