CÍL 1: ZASTAVENÍ NEKONTROLOVANÉ MIGRACE

 • Vyloučení států, které nejsou schopny chránit vnější hranici EU, ze Schengenu
 • Zřízení hotspotů v severní Africe (podobně jako v Turecku) – rozhodnutí o zahájení azylového řízení může proběhnout již na africké pevnině, aniž by migranti vstoupili na území EU.
 • Informační a preventivní kampaň v zemích původu, která bude pravdivě informovat o rizicích a postizích v případě podnikání nelegálních cest přes vnější hranici EU.
 • Finanční pomoc Turecku, Jordánsku a Libanonu na rozvoj kapacit a kvality života v uprchlických táborech.
 • Podmínění finanční a politické podpory státům v severní Africe jejich skutečnou spoluprací na omezování migrace do Evropy.

CÍL 2: EFEKTIVNÍ VRACENÍ NELEGÁLNÍCH MIGRANTŮ

 • Vyjednání dohod o navrácení uprchlíků s bezpečnými zeměmi (tzv. readmisních dohod)
 • Vyjednání dohod o navracení uprchlíků se zeměmi, ve kterých rozvíjíme rozvojovou spolupráci
 • Urychlené navrácení uprchlíků, jejichž žádost o azyl byla zamítnuta. Jelikož se jedná o finančně i technicky náročný proces, měli bychom v realizaci návratů spolupracovat se sousedními zeměmi.

CÍL 3: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

 • Zvýšení trestů za převaděčství
 • Odmítnutí bezvízového styku s Tureckem a Ukrajinou
 • Aktivní připravenost na dočasné uzavření hranice v případě potřeby
 • Odmítnutí přerozdělovacích kvót pro uprchlíky
 • Zlepšení koordinace práce českých tajných služeb
 • Zlepšení mezinárodní výměny informací zpravodajských služeb
 • Důsledné prověřování neziskových organizací pomáhajících uprchlíkům

CÍL 4: ZLEPŠENÍ AZYLOVÉHO ŘÍZENÍ

 • Změna Ženevské úmluvy o uprchlících – dokument z 50. let již nereaguje na aktuální „stěhování národů“.
 • Místo trvalé azylové ochrany poskytování dočasné, tzv. doplňkové ochrany pouze po dobu trvání ohrožení v domovské zemi
 • Zpřísnění možnosti slučování rodin
 • Odmítáme centralizaci azylové politiky na evropskou úroveň. V případě dalšího přesunu azylových pravomocí na EU musí ČR vyjednat trvalou výjimku.

CÍL 5: DŮSLEDNÁ INTEGRACE PŘIJATÝCH UPRCHLÍKŮ

 • Podmínění prodloužení povolení k pobytu a získání sociální podpory aktivní účastí na jazykových a integračních kurzech
 • Povinné a bezvýjimečné prokázání znalosti české historie a reálií jako podmínka získání českého občanství

Informační brožura: ODS a migrační krize

STÁHNOUT BROŽURU (PDF)

Současná migrační krize naplno ukázala dlouhodobé problémy evropského integračního procesu. Neschopnost Evropské unie řešit výzvy spojené s migrací včas, účinně a tak, aby nezvladatelným způsobem nezatěžovaly budoucí prosperitu a stabilitu celé Evropy, nám připomenula, že současný stav a způsob „sjednocování“ Evropy je neudržitelný. Je tak stále jasnější, že ke složitým společenským a ekonomickým jevům nelze přistupovat z pozice nadnárodního, centralistického a technokratického řízení bez politické odpovědnosti a demokratického mandátu. Potvrzuje to i praxe. Bez ohledu na intenzitu proevropské rétoriky se s pokračující migrační krizí členské státy stále více obracejí k mezivládní spolupráci mimo rámec unijních návrhů a iniciativ, které neodpovídají jejich potřebě ochránit bezpečnost a zájmy svých občanů.