3. prosince 2020

Jakub Janda: Interpelace na ministra zahraničních věcí ve věci postoje ČR k uzavírání zimních středisek

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci postoje ČR k uzavírání zimních středisek.

Jakub Janda:

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vaše kolegyně z vaší strany si mě dobírala z toho, že sníh najdu všude a proč se ptám na to ministra zahraničí, ale hned pochopíte, protože podobnou otázku jsem položil jak panu premiérovi, tak se budu ptát i pana ministra Havlíčka a pana ministra Blatného, jestli na mě dojde řada.

Koronavirová krize zasáhla specifický segment cestovního ruku a sportu, jimiž jsou s ohledem na přicházející zimní sezónu lyžařská a horská střediska. Jejich otevření a fungování je naprosto zásadním způsobem ovlivněno rozhodnutím vlády o uzavření do 12. prosince. Já jen zdůrazním, že se jedná o 45 tisíc pracovních míst a ztráty až ve výši 20 miliard korun. Provozovatelé, ale stejně tak i návštěvníci lyžařských a zimních středisek se oprávněně ptají, co s nimi bude. Zmatek do odpovědi na tuto naprosto klíčovou otázku navíc vnáší jednotlivé země EU a představitelé jejich zemí, jako je například Itálie a Německo. Kancléřka Angela Merkel dokonce avizovala úplné uzavření do 10. ledna a zcela vážně se mluví o celoevropském společném postupu nejen u uzavření středisek, ale také celých hranic. Postoj české vlády na rozdíl třeba od Rakouska jsem však k dnešku nezaznamenal, a proto se vás ptám: Jedná vláda se zeměmi EU ve věci jednotného zákazu provozu zimních středisek v celé Evropě? Připravuje se vláda na toto jednání a činí nějaké kroky v komunikaci s ostatními zeměmi? A zejména jaký je a jaký bude postoj České republiky k těmto společným restrikcím?

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček:

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, regulace nebo otázka provozu lyžařských středisek je primárně v gesci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva průmyslu a obchodu v návaznosti na platné ochranné opatření, nicméně Ministerstvo zahraničních věcí sleduje situaci a diskuzi v rámci EU, kde ale zatím bohužel nedošlo k žádné dohodě a sladění přístupů jednotlivých členských států v této problematice. Většina členských států k problematice přistupuje s ohledem na aktuální domácí epidemiologickou situaci v daném státu.

Jak jsem zmínil, většina zemí vychází z té... situace a v tuto chvíli také většina relevantních příslušných unijních zemí zvolila restriktivnější přístup do konce roku s výhledem možného rozvolňování v průběhu ledna, ať už v případě samotného provozu, také pravidel, která se vztahují k cestování.

Mohu uvést právě zmiňovaný příklad Rakouska, které včera rozhodlo, že odkládá otevření lyžařských středisek, sjezdovek až na 24. prosince 2020, ačkoliv původně bylo plánováno otevření již od 7. prosince 2020. Zároveň také prodlužuje dobu restriktivnějších opatření pro cestování v období od 7. do 10. ledna 2021, mohu doplnit. Velmi pravděpodobně nebudou otevřeny ani hotely, tudíž ta možnost využít služeb lyžařských středisek v Rakousku je primárně pro místní klientelu.

Ministerstvo zahraničních věcí za tímto účelem pravidelně komunikuje zejména se sousedními státy. Téma bylo již řešeno i na úrovni vlády, i s panem ministrem Blatným o tom komunikujeme. Náš postup vycházel z toho, že se chceme právě zkoordinovat přednostně se sousedními zeměmi, aby ty podmínky byly srovnatelné, a aby také - dovolím si říci - nedocházelo k nějakému masívnějšímu přesunu klientů lyžařských středisek mezi členskými státy. Dovolím si připomenout, v letošním roce v únoru epidemiologická situace v Evropě se začala zhoršovat v severní Itálii a do značné míry k tomu přispěla také i lyžařská turistika. Děkuji moc za pozornost.

Jakub Janda:

Děkuji za slovo. Já chci jenom panu ministrovi poděkovat, že oproti panu premiérovi zase mi dal jasnou odpověď. Tak já mu za to děkuji.

Jakub Janda

Jakub Janda
poslanec PČR

Více o autorovi