Události, komentáře: Jak budou vypadat letošní maturity?
6. května 2020

Martin Baxa: Události, komentáře: Jak budou vypadat letošní maturity?

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu ČT24 byl místopředseda ODS Martin Baxa.

Celý rozhovor s Martinem Baxou můžete zhlédnout na ČT24.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Společná část maturit bude mezi prvním a 3. červnem, v tomhle termínu budou studenti psát didaktické testy z češtiny, matematiky a cizích jazyků. Profilovou část zkoušky doporučuje ministerstvo zorganizovat od 10. června. Termín ústních zkoušek pak určí ředitelé škol.

Jiří ZAJÍČEK, předseda, Unie školských asociací ČR-CZESHA:
Ty termíny jsou z mého pohledu je zvládnutelné. Žádný zásadní problém tam asi není. Samozřejmě budeme potřebovat ještě konkrétní detaily.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Česká středoškolská unie chce po ministrovi kvůli mimořádné situaci upravit i obsah maturit. Obávají se, že pokud by byla stejně náročná jako v minulých letech, řada studentů by nemusela zkoušku zvládnout.

Viktor René SCHILKE, předseda České středoškolské unie:
Chceme, aby se ta úroveň obtížnosti těch letošních maturit přizpůsobila tomu, že několik týdnů a měsíců nechodíme do školy. Pokud by zůstala ta náročnost úplně stejná jako obvykle, tak hrozí, že tisíce z nás třeba neodmaturují.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Já tedy ještě jednou pro pořádek představím naše hosty. Ministr školství Robert Plaga. Dobrý večer.

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:

Martin Baxa, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání. Dobrý večer.

Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
A v neposlední řadě Veronika Elznicová, studentka maturitního ročníku, první místopředsedkyně České středoškolské unie. Dobrý večer.

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, jste rád, že už máte maturitu za sebou a že nemusíte prožívat ta muka, co prožívají desítky tisíc maturantů?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Samozřejmě, že jsem rád, že mám maturitu za sebou, a nezávidím maturantům tu jejich situaci. Stejně jako nezávidím tu situaci, ve které tady teď v posledních týdnech jsme nikomu v naší zemi. Skutečně je to situace, která se nedala očekávat. Je nestandardní. A dokážu si představit a naprosto chápu ten stres, ve kterém jsou nejen maturanti, ale i jejich rodiče, ale týká se to všech dětí, které v tuto chvíli nemohu chodit do školy.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, vy jste rád, že už máte maturitu za sebou nebo v tom vidíte nějakou výhodu?

Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem samozřejmě také rád, že mám maturitu za sebou. A jsem také rád, že po dnešku skončila alespoň v něčem ta doba nejistoty a chaosu. V minulých dnech jsme byli svědky řady velmi problematických rozhodnutí ministerstva, tak dnes alespoň jednou úlevné rozhodnutí přišlo, a to je tedy o termínu maturitní zkoušky. Myslím, že na ni studenti čekali déle, než bylo zapotřebí. Nicméně ten termín je dnes jasný. Ale máme před sebou ještě další nejasné otazníky i třeba, co se týká náročnosti té maturitní zkoušky...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
K tomu se určitě dostaneme v rámci naší debaty. Ale pojďme se odstartovat od tohoto termínu. To znamená, že maturity, společná část maturit začnou 1. června. Stačí přípravy v podobě konzultací kantorů a žáků, stačí na to ty 3 týdny, které mají k dispozici, protože školy se přece jenom otevřou až 11. května?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Samozřejmě, že ta situace, já jsem o tom mluvil, není úplně standardní, ale když vezmete, tak maturitní ročníky skutečně se nebo jejich druhé pololetí neprobíhá do 30. 6., jak by si někdo mohl myslet. To znamená, že to zkrácení, ke kterému došlo, tak je podle mého názoru dohnatelné v tom termínu těch 21 dnů, které jsou uvedeny v zákoně jako ta mez, po kterou ta příprava probíhá, respektive, kdy se mohou po 21 dnech konat ty společné části maturitní zkoušky.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, co se týče samotného termínu, je zvolený správně nebo k tomu máte nějaké výhrady? My už jsme slyšeli o výhradách, že Ministerstvo školství nekonalo tak rychle, jak by z vašeho pohledu mělo, ale co se týče toho termínu, kdyby vy jste měl možnost stanovit ho, postupoval byste stejně?

Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Já myslím, že ten termín na začátku června, ale zejména ten sled, ten harmonogram je v tuto chvíli zvládnutelný. Ale znovu říkám, myslím, že ten termín přišel pozdě a že studenti byli příliš dlouho vystavováni nejistotě. Ať se to týká toho termínu samotného, tak zejména toho, jakým způsobem vlastně bude probíhat příprava...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, proč jste nejednal trošku rychleji, když tady slyšíte kritiku?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Já jsem 14. 4. představil rozvolňující scénář pro oblast školství. Tam se hovořilo o obnovení přítomnosti žáků k 11. 5. a zároveň z toho vyplývalo, že skutečně pokud k tomu návratu žáků a studentů dojde, tak ty termíny maturit mohou probíhat v těch prvních dvou, respektive od 1. 6. dále. Řekl jsem...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Tady spíše asi jde o to, že jste mohl říct ten termín maturit o týden, 2 týdny dříve.

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Znovu říkám, já jsem v tu chvíli řekl, že ho oznámím nejpozději v polovině května, abych si počkal na to, jak se bude vyvíjet ta epidemiologická situace. Dneska máme šestého. To znamená, já opravdu jednám konzistentně, a když někdo sleduje ty zprávy, tak vidí, že jsem to oznámil, že to proběhne, a oznámil jsem to o 9 dnů dříve.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Zeptáme se Veroniky Elznicové, ulevilo se vám, že už víte, kdy půjdete k maturitě?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Tak to bezpochyby. Problém je v tom, že my teď tedy víme konečně ty termíny didaktických testů, ale stále úplně nevíme přesný termín, například ústních maturitních zkoušek a s tím se pojí i to, že stále nemáme úplné informace ohledně toho, zdali se nám třeba nebudou překrývat ty termíny přijímacích zkoušek na vysoké školy..

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Ale to už bude, předpokládám, na panu řediteli, aby oznámil termíny ústních zkoušek.

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
To je pravda.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
To bohužel nemůžeme tady za to kritizovat pana ministra školství. Každopádně vznikla tu petice, aby maturity byly studentům v posledních ročnících dány automaticky. Vy jste pro. Bylo by to fér, myslíte?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Myslím si, že není potřeba teď dávat maturity pouze ty úřední, myslím si, že v tuto chvíli je ta situace poměrně zvládnutelná na to, aby maturity probíhaly v podstatě, tak jak mají. Vlastně při té osobní přítomnosti na té zkoušce. Nemyslím si ale, že by měly probíhat v tom standardním modelu, jak obvykle probíhají.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
K tomu se ještě určitě dostaneme. Je dobře z vašeho pohledu, že si student projde touto psychickou zátěží? Protože, co si budeme povídat, je to velký nápor na nervy.

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Já nevím, jak hodnotit to, jestli je dobře, že se lidé musí vlastně s něčím takovým potýkat, s takovou náročnou zkouškou, která vlastně přichází s tím, že ta situace kolem je náročná, protože ta zkouška sama o sobě náročná je pro každého maturanta každý rok. A ta současná situace je ještě mnohem náročnější.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Vy budete mít možnost jít 11. května do školy, protože školy se pro vás maturanty otevřou. Využijete této možnosti, abyste přišla na konzultace?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Já osobně toho využiju, ale bude to opravdu jenom v těch nejnutnějších případech, protože u nás na škole jsme domluveni s tím, že co půjde, tak bude probíhat nějakou online formou. To znamená, že během těch tří týdnů se do té školy dostanu jednou maximálně dvakrát.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
A to vám stačí na přípravu maturitní zkoušky? Nebo máte trošku strach z toho, že byste se tam mohla potkat s koronavirem a potom byste třeba musela maturovat z důvodu epidemie?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Já osobně se třeba bojím toho, že ta příprava pro mě není dostatečná. Než z té nákazy. Každopádně to je situace spíš pro mě osobně, ale věřím tomu, že je mnoho studentů, kteří se obávají i té nákazy, a to jim ještě přidává na tom stresu a nervozitě.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Příprava, říkáte, že pro vás není dostatečná. Nicméně pan ministr tady zmínil, že přece jenom studenti by se měli, se na maturitu nepřipravují do posledního května, dejme tomu, ale vlastně většinou už mají zvládnuté učivo do konce prvního pololetí.

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
To je pravda, ale jestli můžu dát takový příklad, tak například výuka jazyků. My jsme teď v podstatě 3 měsíce bez toho denního kontaktu, bez té možnosti například konverzovat se spolužáky nebo učiteli v tom cizím jazyce. A je potom jasné, že po těch třech měsících nebudeme třeba schopni toho, čeho bychom za normálních okolností schopni byli.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane Baxo, vy jste kroutil hlavou, když jsem pokládala svoji otázku, že by studenti víceméně měli být připraveni už na maturitu někdy v půlce tohoto závěrečného roku. A ostatní půlrok věnovat opakování. To znamená, v čem vidíte ta největší rizika?


Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Já chci podotknout především to, že 10. března byly vlastně školy zavřeny ze dne na den. Ti studenti, ty školy byly najednou vrženy do úplně jiné situace. Musela se velmi rychle připravovat distanční výuka. Ne vždy také ministerstvo tomu bylo dostatečně pomocné. A pro ty studenty to opravdu představuje veliký stres. Já jsem pořád v kontaktu s učiteli a studenty gymnázia, kde jsem ještě před dvěma lety učil, ti studenti opravdu jsou ve velmi složité situaci. Samozřejmě se i v druhém pololetí probírá nová látka. Jedna z variant, kterou mohl pan ministr rozhodnout, bylo to, jestli třeba cermtovské testy nebudou v té didaktické části lehčí nebo trochu jiné, než byly v těch předchozích letech právě s ohledem na toto. A jak studenti, tak učitelé byli v těžké situace a vyrovnávali se s ní obtížně. A možná bych řekl ještě jednu věc - my tady pořád mluvíme o maturitních zkouškách, ale také vedle toho musíme říci, že na odborných školách probíhají závěrečné zkoušky, které jsou ještě na organizaci složitější a náročnější a tamní studenti jsou také vystaveni jako velkému stresu. Takže ta situace je velmi komplikovaná. Netýká se jenom gymnázií, jenom maturitních oborů, ale i těch závěrečných zkoušek. A skutečně na ty studenty byl ten nárok kladený velmi velmi vysoký. I proto jsem tolik zdůrazňoval to, že to rozhodnutí podle mého názoru mělo přijít dřív, protože ti studenti byli v jakémsi zvláštním vakuu, kdy neměli před sebou ten jasný termín, výuka probíhala distančním způsobem. Velmi složitě se to rozbíhalo, a to chci znovu zdůraznit, že jak učitelé, tak žáci i ředitelé škol odváděli v této mimořádně složité situaci skvělou práci.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, proč nejsou didaktické testy lehčí? My už jsme to trošku naznačili v Událostech, kde jsem vám pokládala stejnou otázku. Není to opravdu naprosto výjimečná situace a studenti maturitních ročníků by si to nezasloužili?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Je to výjimečná situace, dovolte mi v úvodu stručnou, opravdu stručnou reakci na to, že ministerstvo nezareagovalo na tu výuku na dálku. Když se zavřely školy, tak do dvou dnů jsme rozběhli web nadalku.mšmt.cz, kde byly nejenom nástroje, ale i pravidla online výuky, a ten web průběžně doplňujeme. Takže to, že na situaci, kterou nikdo z nás, co tady stojíme, neočekával, jsme zareagovali v řádu dnů a rozběhli jsme web a pomoc těm školám...

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Pardon, než budeme pokračovat, využila jste této online výuky, kterou pro vás připravilo Ministerstvo školství?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Nevyužila, ani mi nijak nebyla nabídnuta, asi bych očekávala, že třeba škola mi pošle něco takového. Nebo se to ke mně nějakým způsobem dostane.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Komunikace...

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Ten web na dálku je o těch nástrojích, které mají k dispozici a měly k dispozici školy, které mohou použít pro tu online výuku, není univerzální nástroj, stejně jako není univerzální prostředí v té škole, kde máte skupiny, které buď mají doma počítač nebo nemají doma počítač. A bylo to o té komunikaci na úrovni třídy a toho učitele, jakou formu té vzdálené výuky zvolí, jestli tam nejsou ty počítače, tak samozřejmě nemůžou tam probíhat nějaké online lekce, pokud u dvou třetin žáků nejsou ty počítače přítomny. Ale pokud tady nebyla podpora školám, ne že by žáci museli na ten web na dálku, ta podpora školám byla od samého počátku. Z pohledu ministerstva v jednotkách dnů.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Ještě pan Baxa bude reagovat.


Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Já bych chtěl reagovat ještě na jednu věc. Já jsem kritizoval jednak možná ten pomalý rozběh té online výuky, co tady pan ministr říkal, ale také si musíme uvědomit jednu věc, že třeba školy v Plzni dostaly okamžitě podporu softwarovou, technickou. To, co nabízí ministerstvo nebo nabízelo ministerstvo, nabízí, jsou věci, které se týkají obsahu, ale vezměme si také, že je třeba řada malých škol, venkovských škol, které zdaleka nemají takovou zkušenost, anebo možnost té podpory. Já jsem třeba slyšel o případu, myslím, že to bylo v Německu nebo kde, kde ten úřad přímo poskytoval i třeba softwarovou podporu, radil těm školám, jaké použít aplikace, byli tam lidé, kteří byli připraveni pomáhat těm učitelům s těmi věcmi technicky, ne jen obsah.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Chápu vaši výtku, pojďme se vrátit k didaktickým testům a jejich náročnosti. Proč nemůže být malá úleva pro maturanty?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Ta úleva, já zopakuju, co už jsem říkal, ta úleva tam skutečně je a je v tom, že není písemná část z českého jazyka, není písemná část z toho jazyka cizího, co jsem říkal, že...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Na to se potřebují studenti učit?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Já předpokládám, že se učí na vše, aspoň takové mi chodí maily od těch studentů.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Využijete toho, respektive máte radost z toho, že vám odpadla tato část maturitní zkoušky?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Myslím, že se hodně studentům v tuto chvíli ulevilo tím, že tahle část odpadla. Na druhou stranu si myslím, že to asi neřeší úplně všechny problémy, které vlastně přicházejí s tou situací.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Jaké problémy máte na mysli?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Tak je to, jak už jsem zmínila, to, že vlastně jsme ztratili ten osobní kontakt jak mezi sebou, tak i s těmi učiteli. Zároveň je to potom i to, že ve chvíli, kdy přijdeme na tu zkoušku, tak tam bude určitě hodně velká nervozita i z toho, že vlastně všude vlastně panuje ještě taková ta panika ohledně toho, aby se nikdo nenakazil, což bude podpořeno těmi hygienickými opatřeními v rámci té zkoušky.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Zase na druhou stranu, během té zkoušky nemusíte mít roušku. To by vás mohlo trošku uklidnit, že by to mohl být další znervózňující prvek. Za to jste ráda?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Asi mě to trochu uklidní.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane Baxo, co se týče náročnosti didaktických testů, odpuštění té písemné části, myslíte si, že je to dostatečná úleva pro maturanty?


Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Já si myslím, že to opuštění písemné části bylo správné rozhodnutí, byť jsem i dostal reakce od těch studentů, kteří říkali, že je pro ně ta písemná část zajímavější než třeba ta samotná část. Ale musíme si říct a podle mého názoru, ať to pan ministr potvrdí nebo vyvrátí, podle mě Cermat měl už prostě didaktické testy připravené a vůbec nereagoval na tu situaci, která tady nastala. Já si myslím, že by bylo adekvátní do těch didaktických testů prostě zohlednit, jak ta menší čas na tu osobní možnost přípravy, které tady říkala slečna Elznicová, i na to, že se prostě nestačilo té látky probrat celé. Opravdu to není tak, že druhé pololetí je jenom o opakování. Já vím, že se prostě normálně jako probírá látka…

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Je pravda, že jsem do školy chodila před několika dávnými lety a my jsme to tak alespoň měli, takže jsem spíše vycházela ze svých vlastních zkušeností. Je to tedy tak, že Cermat už měl připravené testy a nechtěl to měnit?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Co se týká těch otázek, tak nebudu říkat, že nebyly vylidovány, nebyly připraveny. Ale skutečně pojďme se prosím, vrátit zpátky do té situace, která byla skutečně tak, že pokud se obnoví ta výuka do 1. 6., tak proběhnou maturity. A skutečně to není tak, že by v květnu probíhala výuka a doučovali se žáci něco nového. To si zase nalijme čistého vína. To znamená...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
V březnu ještě možná ještě probíhala.

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
To ano, to ano...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Takže tady máme přece jenom nějaký výpadek...

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Abych vám odpověděl na otázku, já si myslím, že je adekvátní reakcí na ten ztracený čas těch studentů odpuštění písemných částí z českého jazyka a cizího jazyka.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Dobře. Pane ministře, vy už jste vydával doporučení ohledně hodnocení vysvědčení, a tak dále. Co se týče maturitních zkoušek, budete také vydávat nějaké doporučení, jak má kdo známkovat maturitní zkoušky?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Tam vydáváme nikoliv doporučení, protože, co se týká té části Cermatu, té společné, tak tam je to jasné, co se týká té profilové části na těch školách, tak třeba to tady nepadlo, já očekávám, že ty specifické problémy studentů, třeba když někdo byl skutečně v tom posledním ročníku a v tuto chvíli vypomáhal v rámci té koronakrize, tak já pevně doufám, že právě na té ústní části u těch profilových předmětů toto bude zohledněno.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Já se zeptám ještě úplně polopaticky - může maturant propadnout u maturitní zkoušky?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
U maturitní zkoušky samozřejmě, tu maturitní zkoušku udělat nemusí, to se může stát. To, co jsme dali do těch podmínek hodnocení druhého pololetí, je, že k maturitní zkoušce budou připuštěni všichni.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
To je trošku něco jiného. Uklidnilo vás to? Nebo spíše rozezlilo? Že přece jenom budete muset prokázat nějaké znalosti u maturitní zkoušky.

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
To mi přijde v pořádku, abych prokázala nějaké znalosti u maturitní zkoušky.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane Baxo, taky pokyvujete hlavou, to znamená, že si myslíte, že je normální, aby některý maturant maturitní zkoušku nezvládl?


Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Já tady souhlasím s tím, jak bylo vydáno to rozhodnutí ohledně hodnocení. Já si myslím, že bylo správné to, že studenti nemají za druhé pololetí propadnout, protože ty možnosti byly skutečně omezené. A pokud se rozhodlo, že se maturita nastaví tímto způsobem, tak je logické, že student může i nemůže uspět. Je otázka vzhledem k tomu, jak to dlouho trvalo, zda jsme neměli zvážit opravdu zlehčení těch didaktických testů, fakt si myslím, že to byla varianta, která se mohla využít...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Teď se ale vracíme k tomu, co jsme několikrát probrali.


Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Ale myslím si, že pokud se rozhodlo, že maturita bude v této podobě, tak nechť je hodnocena tedy, tak jak hodnocena má být. Z druhé strany, já pevně věřím tomu, že i u té profilové zkoušky, jak maturitní nebo závěrečné, v tom já učitelům věřím, zhodnotí to, jakým způsobem ta výuka probíhala, v jakých extrémních podmínkách se studenti připravovali...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Takže očekáváte, že přece jen kantoři budou trochu přívětivější.


Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
... a věřím tomu, že učitelé budou postupovat k tomu, rozuměji v kontextu toho, co se tady minulý měsíc odehrálo.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Poslední záležitost ještě,
poslanci dnes schválili, že nebude povinná maturita z matematiky. Je to dobře, pane ministře? Nebudeme tady zase za 2 roky svědky další opakující se víceméně stejné debaty, kdy se vrátí povinná maturita z matematiky na stůl?

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Já pevně doufám, že nebudeme. Tak já samozřejmě budu říkat, že to je správné, protože ten vládní návrh byl můj návrh. A já jsem přesvědčen, že ta možnost volby tam má být, jsem stále přesvědčen o tom, že o tom, jestli lidé umí používat matematiku, nesvědčí to, jestli jim dáte všem povinnou maturitu z matematiky, ale že ten úspěch je založen na tom, že se matematika dobře vyučuje na našich školách, což neznamená, že by ji teď učitelé vyučovali špatně, ale když se podíváte, které jsou nejvíc chybějící aprobace, jsou to matematici...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Dobře, ale tento návrh tady byl na stole, respektive o povinné maturitě z matematiky se uvažovalo už dávno. To znamená, že školy tomu mohly přizpůsobit veškeré svoje osnovy, mohly tomu přizpůsobit výuku.

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Ale samozřejmě v tuto chvíli mohou i díky změně financování regionálního školství, která trošku zapadla v letošním jaře kvůli koronakrizi, tak můžou dělit hodiny matematiky a zkvalitňovat tu výuku tímto způsobem. Ale pokud jste se ptala, jestli se nemůže tato situace, tato debata vrátit, tak ty tábory, byli jsme toho svědky naposledy dneska, nejsou o politických táborech, ale o tom přesvědčení těch jednotlivých lidí. Takže ta debata v prostoru asi vždycky bude. Já jsem rád, že dneska uspěl ten vládní návrh, který je podle mého názoru správný.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče Baxo, je to správný záměr? Přece jenom matematika je opravdu základ a používáme ji dnes a denně, možná ne úplně v té nejvyšší formě. Nicméně je to také základ pro informatiku, umělou inteligenci s větší přidanou hodnotu, a tak dále. A to se vláda v tomhle shoduje, že tímto směrem by se Česká republika měla vydat? Tak není to škoda, že nedáváme žákům a studentům větší prostor pro to, aby se opravdu tu matematiku naučili.

Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem přesvědčený o tom, že studenti k tomu, aby se učili matematiku, mají prostor mít. Koneckonců já jsem učil na gymnáziu, které bylo převážně matematické, ale nesouvisí to...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Dobře, ale někteří nad sebou třeba nemají ten bič, který k té výuce potřebují.


Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
... ale nesouvisí to s tím, jestli má nebo nemá být nad nimi bič povinné maturity z matematiky. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že ta volba mezi cizím jazykem a matematikou je správná, že zavedení povinné maturity z matematiky by nebylo tak problematické pro studenty gymnázií, ale bylo by velmi problematické pro studenty odborných škol s maturitou. A já prostě jsem vždycky odmítal to, abychom zavedením povinné maturity z matematiky té státní prostě odepsali řadu studentů a škol, kde probíhá kvalitní výuka, odborné předměty, ale prostě, které mají menší předpoklady k tomu složení výuky, a tak dále, k tomu, aby tu maturitu z matematiky zvládli. A vedle toho chci říct ještě jednu věc - já jsem za léta nenašel žádné vyhodnocení toho, co znamená vlastně zavedení povinné maturity z matematiky. K čemu by to bylo dobré. Je to koneckonců i diskuse o tom, jestli státní maturita přinesla za ta léta nějaký efekt. To, že je zavedena teď nebo zůstává volba mezi státní maturitou z matematiky a státní maturitou z cizího jazyka, dává mimo jiné možnost také do budoucna diskutovat o tom, co má být vlastně smyslem státní maturity, zda má mít nějakou vazbu na vysoké školy...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
To už se zase dostáváme trošku k jinému tématu. Veroniko, máte pocit, že to vaši následovníci další maturanti ocení, že nebude povinná maturita z matematiky?

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Já si myslím, že to určitě ocení. My jsme v rámci České středoškolské unie se dlouho tímhle tématem zabývali. Vlastně i na podzim jsme spustili kampaň Hlásíme se o slovo, v rámci níž jsme podporovali zrušení povinné maturity z matematiky. A oslovili jsme tím velkou řadu středoškolských studentů, kteří se opravdu obávali toho, že by jim ta situace, v níž by nezvládli odmaturovat z matematiky, zavřela dveře, například na pracovní trh nebo na nějaké vysoké školy, takže si myslím, že to určitě ocení.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka:
Moc vám děkuju za to, že jste byli našimi hosty. Díky dobrý a večer, na shledanou.

Robert PLAGA, ministr školství /ANO/:
Hezký večer.


Martin BAXA, člen sněmovního výboru pro vědu a vzdělání a místopředseda strany /ODS/:
Děkuju za pozvání, hezký večer.

Veronika ELZNICOVÁ, 1. místopředsedkyně České středoškolské unie:
Na shledanou.


 

Martin Baxa
místopředseda strany
poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
primátor

Více o autorovi