ODS v EP: Koronavirová krize nesmí být záminkou k přenosu dalších pravomocí na EU
17. dubna 2020

ODS v EP: Koronavirová krize nesmí být záminkou k přenosu dalších pravomocí na EU

(www.ods.cz) Evropský parlament v pátek na svém distančním hlasování mimo jiné schvaloval rezoluci, která se týká koronavirové krize a jejích důsledků. Vzhledem k tomu, že řada poslanců EP využívá tuto krizi jako záminku pro další přenos pravomocí z národních států na úroveň EU, tak europoslanci ODS tuto nezávaznou rezoluci nepodpořili.

„Někteří kolegové z EP si musí uvědomit, že není potřeba, aby vždy EU hrála první housle. Tato krize ukazuje, že řešení některých problémů na úrovni členských států může být účinnější než na úrovni EU. Bohužel státy, které v ochraně zdraví svého obyvatelstva selhávají, vidí spásu v přesunu pravomocí na celoevropskou úroveň. To ale není řešení, pouze zbavování se vlastní zodpovědnosti,“ uvedl předseda klubu ODS v EP Jan Zahradil.

„Předložená rezoluce přináší jen ideologii a nereflektuje skutečný vývoj situace. Místo bezobsažných rezolucí jsou potřeba konkrétní činy. Je např. potřeba zásadně přepracovat víceletý finanční rámec tak, aby odpovídal potřebám EU po pandemii, cílem by však nemělo být nekonečné navyšování nákladů jen proto, aby se vyhovělo předkrizovým ambicím v oblasti uhlíkové neutrality,“ dodává místopředseda ODS Alexandr Vondra.

Europoslanec Evžen Tošenovský v této souvislosti zdůraznil: „Za situace, kdy evropské firmy a celé ekonomiky řeší otázku holého přežití, je krajně nezodpovědné pokračovat podle plánu Zelené dohody (Green Deal), jak si bohužel přeje většina poslanců.”

Europoslanci ODS podpořili řadu pozměňovacích návrhů, které se týkaly např. větší flexibility pro čerpání evropských fondů, nebo možnost členských států opustit eurozónu v případě, že budou vlastní měnu považovat za výhodnější pro ekonomickou situaci země.