ODS: Bojujeme za záchranu OSVČ a požadujeme zvyšování kompenzačního bonusu. Návrhy zákonů týkající se nájmů nepodpoříme, navrhujeme státní záruku pronajímateli ve výši 80 %
16. dubna 2020

ODS: Bojujeme za záchranu OSVČ a požadujeme zvyšování kompenzačního bonusu. Návrhy zákonů týkající se nájmů nepodpoříme, navrhujeme státní záruku pronajímateli ve výši 80 %

(www.ods.cz) ​​​​​​​Senátorský klub ODS dnes projednává další zákony. Jaká jsou stanoviska senátorů ODS?

 • Nepodpoří zákony, které souvisejí s nájmy prostor pro bytové i komerční účely. Tyto návrhy pouze přenášejí problém na pronajímatele a stát se zbavuje jakékoliv odpovědnosti.
  -> navrhují státní garanci pro pronajímatele ve výši 80 % všech dluhů z nájemného.
 • Budou chtít také prodloužit možnost čerpání kompenzačního bonusu do června 2020 a postupné navyšování částky ve výši 500 Kč, 700 Kč a 900 Kč.
 • Podpoří zákon, kterým se prodlužují lhůty pro konání voleb do Senátu.
  -> také podpoří doprovodné usnesení, dle kterého vláda v souvislosti se senátními volbami jednala v rozporu s ústavním pořádkem.
 • Zákon o ČNB podpoří
  -> cestou doprovodného usnesení chtějí být průběžně informováni o rozsahu využití oprávnění k obchodování na finančním trhu.
 • Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti senátoři ODS nepodpoří.


„Podle senátorského klubu ODS jsou oba návrhy zákonů, které řeší nájmy prostor pro bytové i komerční účely, špatné. Oba totiž neřeší problém na začátku řetězce, tzn. u nájemníků a problém přenášejí na pronajímatele. Zejména u nájmu bytových prostor, ale ve své podstatě i u nájmů prostor pro komerční účely, může vzniknout klamný dojem odpuštění nájmu, ale prakticky dochází pouze k odložení této povinnosti. Na konci roku se velká množina nájemců bytů může dostat do postavení dlužníka a bude ohrožena okamžitou výpovědí z nájmu. Na druhou stranu, při neexistenci tohoto zákona, zůstává problém neschopnosti platit nájmy v tomto okamžiku zcela neřešen. Proto jsme se rozhodli podat a podpořit pozměňovací návrhy, které zavádějí pro pronajímatele státní záruku ve výši 80 % všech dluhů z nájemného. U nájmu pro komerční účely podpoříme pozměňovací návrh, který odstraní nesmyslnou povinnost pronajímatele odvést DPH z nájemného, přestože žádné nájemné zaplaceno nedostane. A v neposlední řadě chceme vyřešit přetrvávající problémy OSVČ. Ti, kteří jsou zároveň zaměstnáni např. na dohodu nebo mají malý úvazek a vydělají si více než 3000 Kč měsíčně, na podporu pro OSVČ nemají nárok. Paní ministryně financí tuto skutečnost minulý týden odmítla řešit, proto chceme tuto nespravedlnost napravit. V návaznosti na vládou představený plán uvolňování opatření navrhujeme podporu pro OSVČ prodloužit za zatím schválený termín 30. dubna a navýšit její výši v květnu na částku 700 Kč a v červnu na částku 900 Kč na den. Věřím, že naše návrhy podpoří i Poslanecká sněmovna a pomůže tak této asi nejvíce ohrožené skupině podnikatelů v České republice,“
sdělil místopředseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra.


„Senátoři ODS podpoří zákon, kterým se prodlužují lhůty pro konání voleb do Senátu PČR v termínu nejpozději do 30. června tohoto roku. Ale senátorský klub ODS trvá i na doprovodném usnesení, kterým je konstatováno, že vláda svým usnesením v souvislosti se senátními volbami, kdy odložila hlasování, jednala v rozporu s ústavním pořádkem. Považujeme tento krok za nepřijatelný a vyzýváme vládu, aby přes mimořádnost současné situace nerezignovala na výkon státní moci výhradně v mezích vymezených pravomocí a působností. Podpoříme také zákon o ČNB, a to zejména z důvodu všeobecné shody v rámci jednání Poslanecké sněmovny s kompromisním řešením, které omezuje platnost jednotlivých opatření na jejich dobu trvání do 31. 12. 2021. Opět však trváme na doprovodném usnesení, kterým žádáme ČNB, aby nás průběžně informovala o rozsahu využití tímto zákonem nabytých dočasných oprávnění, která jí umožňují obchodování na finančním trhu. Oproti tomu naopak senátorský klub ODS nepodpoří zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který považujeme v podobě, v jaké byl předložen, za nepotřebný. Již stávající legislativa umožňuje vládě dodržovat pravidla pro snižování schodku a vytvářet dostatečný fiskální prostor při propadu ekonomiky,“
uvedl předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.