ODS: Zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ dnes podpoříme, ale doprovodným usnesením apelujeme na vládu o co nejrychlejší novelizaci
9. dubna 2020

ODS: Zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ dnes podpoříme, ale doprovodným usnesením apelujeme na vládu o co nejrychlejší novelizaci

(www.ods.cz) Po společné domluvě dnes senátorský klub ODS podpoří všechny tři zákony ve znění z Poslanecké sněmovny. Senátoři ovšem mají několik výhrad, a proto cestou doprovodných usnesení budou požadovat novelizaci daných zákonů. Zejména zákon o kompenzačním balíčku a zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti by bylo potřeba ještě upravit. Uvědomují si naléhavost současné krizové situace a nutné rychlé podpory, ale budou apelovat na vládu s urychlenou přípravou novely daného zákona.

„Po společné domluvě jsme se rozhodli, že Senát dnes podpoří 3 zákony ve znění z Poslanecké sněmovny (1. Návrh o úpravách dávek státní sociální podpory, 2. Kompenzační bonus pro OSVČ a 3. Změna podmínek pro poskytování příspěvku v oblasti zaměstnanosti), jelikož si uvědomujeme, v jak závažné situaci se většina osob nachází a že tuto podporu potřebují co nejrychleji. Ovšem k těmto zákonům máme mnoho výhrad, především k zákonu o kompenzačním bonusu pro OSVČ a zákonu o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti. Proto budeme cestou doprovodných usnesení žádat vládu, aby se co nejrychleji případně věnovala novelizaci těchto zákonů. V souvislosti se zákonem o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti apelujeme na ministryni práce a sociálních věcí, aby MPSV obratem upravilo metodiku pro Úřad práce. Požadujeme, aby za doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu byl považován i výpis z účtu,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.

„Celý problém návrhu zákona o kompenzačním bonusu je způsoben nepřipraveným a bohužel přijatým, paní ministryní financí podpořeným, pozměňovacím návrhem pana poslance Onderky, kdy nárok na kompenzační bonus nemají osoby účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanci. Takovýchto skupin osob je podle zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění celkem 22! Když vynechám pana prezidenta, všechny poslance, senátory, členy vlády a soudce, tak se to týká také všech lidí, kteří mají zároveň pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, jsou členy zastupitelstev samosprávných celků, společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, ale také dobrovolní pracovníci pečovatelské služby. Pokud tedy tyto osoby dostávají za tuto činnost více než 3 tis. Kč měsíčně, tak se na ně kompenzační bonus nevztahuje. Není pravdou, co tvrdila paní ministryně v Poslanecké sněmovně při projednávání tohoto návrhu zákona, že si ta osoba může vybrat – nemůže. Zákon č. 187/2006 Sb. hovoří jasně. Nechceme ale ‚vylít s vaničkou i dítě‘ a nechat statisíce OSVČ v nejistotě, proto jsme se nakonec rozhodli podpořit schválení návrhu tohoto zákona v předloženém znění, ovšem zároveň budeme apelovat na paní ministryni, aby urychleně, nejlépe do příštího týdne, připravila jeho novelu, která by tento nemalý problém vyřešila,“ uvedl senátor ODS Zdeněk Nytra.