ODS: Jde o hodiny. Vláda musí mít jasný plán a nesmí lhát. Musí zajistit pomoc firmám, podnikatelům, lidem a sociálním službám
31. března 2020

ODS: Jde o hodiny. Vláda musí mít jasný plán a nesmí lhát. Musí zajistit pomoc firmám, podnikatelům, lidem a sociálním službám

(www.ods.cz) Občanští demokraté žádají vládu, aby podávala pravdivé informace, postarala se o nejohroženější skupinu obyvatel, tedy seniory, a zajistila dostatek ochranných pomůcek pro pracovníky v sociálních službách. Zároveň vyzývají k rychlému jednání v souvislosti s ekonomickou pomocí pro firmy – odložení plateb pojištění a úhrad fixních nákladů. ODS také oceňuje skvělou práci samospráv, které se starají o své občany a snaží se maximálně pomáhat, ačkoliv pomoc ze strany státu je nedostatečná.

„Vyzývám vládu, aby neopakovala situaci s nemocnicemi, které téměř 3 týdny vodila za nos, když tvrdila, že roušky, respirátory a vše potřebné je na cestě, přitom ochranné pomůcky ani nebyly objednány. Máme zprávy z více míst republiky, že poskytovatelé sociálních služeb nemají pomůcky vůbec žádné, nebo v zanedbatelném množství. Všichni víme, že jde o nejrizikovější skupinu, a pokud tu nechceme mít obrovskou humanitární krizi, tak jde o hodiny a musíme od vlády slyšet pravdu. Chceme slyšet, kolik a jakých pomůcek potřebujeme dodat do těchto zařízení, kolik a jakých pomůcek je vláda schopná zajistit a kde je pořídí. Když budeme znát pravdu, tak firmy, charity a lidé najdou způsob, jak opět pomoci. V této mimořádné situaci vláda nesmí improvizovat s nejohroženější skupinou lidí,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Jsme rádi, že vláda přijala alespoň některá naše opatření – například ošetřovné. Vítáme, že vláda vyslyšela náš návrh na odpuštění sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ. Je ale nejvyšší čas, aby vláda minimálně v této chvíli odložila platby zdravotního a sociálního pojištění i za zaměstnance. Firmám musí zůstat peníze na čisté mzdy. Také si myslíme, že je čas přistoupit k tomu, aby vláda kompenzovala fixní náklady firmám, kterým dramaticky propadá zisk i tržby. Sledujeme i odborníky v zahraničí a za velmi přínosný považujeme systém v Dánsku. Firmám, kterým poklesl zisk o 80-100 %, platí vláda 80 % fixních nákladů, firmám s poklesem zisku o 60-80 % zaplatí vláda 50 % a v případě poklesu o 40-60 % vláda uhradí 25 % fixních nákladů. Vyzýváme vládu, aby toto vzala jako podklad k vážnému jednání, aby jednala rychle a aby stanovila nějaké rozhodnutí v tom, jak platit fixní náklady tak, aby firmy přežily a abychom neztráceli pracovní místa,“ sdělil 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

„Obce a města začala lidem pomáhat mnohem dřív, než přišla jakákoli pomoc od státu a krajů. Dobré fungování samospráv je jednoznačně příznivá zpráva současné krizové situace. To, co obce mají, si pořídily především samy a za pomoci dobrovolníků, kterým snad není možné dostatečně poděkovat. Potvrdil to i výzkum, který jsme si mezi starosty a místostarosty udělali. Vedle nedostatku materiálu si stěžují na zmatek, nejasné a opožděné informace. Z obcí zaznívá požadavek na koordinaci nákupu, a to od českých firem, které deklarují připravenost, ale stát s nimi nekomunikuje. Proto připravujeme spolu s Hospodářskou komorou a Svazem měst a obcí platformu ‚Vyrábějme v Česku‘, která by českým firmám a obcím pomohla,“ říká Martin Kupka, místopředseda ODS a starosta Líbeznic.