Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci stavu bezpečnosti České republiky a stavu Policie ČR
16. července 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci stavu bezpečnosti České republiky a stavu Policie ČR

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci stavu bezpečnosti České republiky a stavu Policie České republiky.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci stavu bezpečnosti České republiky a stavu Policie České republiky, jelikož zejména v posledních letech docházelo a dochází, i vlivem pandemie, k dynamickému vývoji a změnám v této oblasti.

Rád bych Vás v této souvislosti požádal o odpovědi na následující otázky a doplnění informací.

 1. Podařil se naplnit Akční plán k Auditu národní bezpečnosti? Jaké jsou výsledky a vyhodnocení?
 2. Bezpečnostní rada státu schválila na konci roku 2020 Koncepci rozvoje Policie České republiky do roku 2027. Jak dopadlo dílčí vyhodnocení a naplňování této koncepce? Jsou stanovené cíle reálné?
 3. Dojde k plánovanému vzniku „Národního kriminálního úřadu“? Pokud ano, kdy k tomuto kroku dojde, jaká bude organizační struktura atd.?
 4. Jsou stanovené finanční prostředky určené pro Policii ČR na rok 2022 a následující roky dostačující pro zabezpečení prioritních potřeb tohoto našeho největšího bezpečnostního sboru? Žádám o strukturování po jednotlivých prioritních oblastech Policie ČR a po jednotlivých oblastech výdajů, především upřednostňuji zaměření se na mzdové výdaje příslušníků i zaměstnanců, provozní výdaje a v neposlední řadě investice, resp. výdaje programového financování.
 5. Jaké konkrétní dopady by měl případný nedostatečný rozpočet na výkon Policie ČR?
 6. Jaké konkrétní nadlimitní požadavky evidujete na rozpočet v oblasti bezpečnosti České republiky?
 7. Jak se daří nábor nových příslušníků k Policii ČR a jaké evidujete odchody? Žádám o strukturu náboru a odchodů příslušníků Policie ČR v porovnání s plánem, dle věku a důvodu odchodu, včetně označení těch, kteří příslušníci odešli od Policie ČR před nárokem na výsluhy.
 8. Jak jsou spokojení ředitelé všech bezpečnostních sborů se zavedením stabilizačního příplatku a jak jej v praxi využívají?
 9. Osvědčilo se podle Vás zavedení stabilizačního příplatku a vedlo k stabilizaci bezpečnostních sborů?
 10. Jakým způsobem byly a jsou zajištěny finanční prostředky na jeho vyplácení?
 11. Kolika příslušníkům bezpečnostních sborů byl stabilizační příplatek od jeho zavedení již vyplacen? Žádám o podrobný seznam.
 12. Pokud došlo k vyplacení stabilizačního příplatku, z jakých prostředků to bylo?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi