JUDr. Dominik Kříž, Ph.D.

Povolání: advokát, vysokoškolský učitel
*1983

Politická příslušnost: BEZPP