RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, MBA

Povolání: ředitel gymnázia
*1955

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Místo narození: Cheb
Stav: ženatý, čtyři děti
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: ředitel gymnázia
 
Veřejná činnost: 
Po dvacet let zastupitel a radní města Cheb, předseda a člen školské komise či finančního výboru; člen výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje; předseda představenstva Nadačního fondu Gaudeamus; tajemník regionální pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků; člen Asociace ředitelů gymnázií ČR
 
Jak mě můžete znát:
Nejspíš jako ředitele Gymnázia Cheb nebo lektora planetária, možná jen ze setkání v nákupním centru či na nějaké kulturní či společenské akci.
 
Co se o mně moc neví: 
Moje původní povolání je astronom. První zaměstnání po absolvování MFF UK bylo odborný asistent oddělení meziplanetární hmoty na Astronomickém ústavu tehdejší Československé akademie věd.
Býval jsem zapálený aktivní sportovec (judo a basketbal).
 
Zájmy: 
studium a popularizace přírodních (fyzika, astronomie, matematika) a společenských věd (ekonomie); pedagogická a veřejná činnost, hudba, film, četba