17. června 2015

Po kvótách další útok na suverenitu – Brusel chce harmonizaci daní

Podle středečního návrhu Evropské komise by se měly podnikové daně vypočítávat podle společného celoevropského základu.

Dalším krokem má být vytvoření tzv. společného konsolidovaného základu daně z příjmu, který by rozděloval zisky a tedy i daň společnosti do všech zemí, kde podniká. 

Stejnou harmonizaci daní již komise navrhovala v roce 2012, návrh ovšem tenkrát zamítly členské státy EU. 

"Plány na postupnou harmonizaci daní nebo na zavedení dokonce vlastních evropských daní nejsou nic nového, komise jen vždy čeká na vhodnou příležitost, aby je vytáhla ze šuplíku," říká Jan Zahradil. Nejnovější záminkou jsou podle něj nedávno odhalené podezřelé praktiky v Lucembursku, za které je ovšem paradoxně odpovědný tehdejší premiér a ministr financí Jean-Claude Juncker, který nyní vede Evropskou komisi. 

Podle Jana Zahradila je návrh na sladění podnikových daní jen dalším pokusem komise prolomit suverenitu členských států v oblasti přímých daní. "Dalším logickým krokem bude harmonizace daňových sazeb a tedy jejich zvýšení, které je logicky v zájmu jižního křídla EU, ale v přímém rozporu se zájmy České republiky, kde naopak poměrně nízké podnikové daně představují jednu z hlavních konkurenčních výhod," upozorňuje Jan Zahradil.

Ing. Jan Zahradil

1. místopředseda
poslanec EP