2. června 2015

Chci vrátit ODS do pozice nejsilnější politické strany

Hostem Interview ČT24 byl předseda ODS Petr Fiala.

Celý rozhovor s předsedou ODS můžete zhlédnout na ČT24

 

 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:

 
Chtějí změnit daňové zatížení. Jsou proti kvótám pro uprchlíky, a jsou pro referendum k zavedení eura v českém prostředí. Útržky z plánů občanských demokratů zaznívají veřejným prostorem. Prosazovat se je daří těžce. Stejně jako každé opozici. Jak dlouho chce měnit stranu, která se nesetkala v uplynulých volbách s výrazným úspěchem? Předseda ODS Petr Fiala přijal pozvání do dnešního Interview. Dobrý podvečer. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Dobrý večer. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Vy jste nedávno mluvil ve sněmovně o tom, že jste hrál kdysi divadlo. Pane předsedo, mě by zajímalo, jak náročné je motivovat lidi k tomu, aby věřili straně, která se nesetkala s největšími volebními úspěchy? Vyžaduje to jisté herecké dovednosti vzbudit v lidech naději? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ne. Vyžaduje to především dělat dobrou politiku, nabízet důvěryhodnou politiku, mít dobrá řešení a obnovit Občanskou demokratickou stranu tak, aby lidé se nesoustředili na to, co v minulosti dělala špatně a co jí vytýkají, ale aby se soustředili na to, co říká, jaká nabízí politická řešení. A to si myslím, že se podařilo. A já hodně nesouhlasím s těmi podle mě nepříliš inteligentními lidmi, kteří nerozumí politice, kteří si myslí, že politika má být o tom, že bavíme lidi a že to má být prostě co nejjednodušší. To není pravda. Politika musí nabízet řešení složitých věcí. Musíme být schopni to podat jednoduše, aby tomu lidé rozuměli, to je pravda. Ale politika sama není žádné divadlo. To, že se to daří, já vidím každý den. Já jezdím po republice, setkávám se s lidmi a vidím, jak se změnila atmosféra. Před půl rokem, skoro každá diskuse se věnovala tomu, jaké máme finanční problémy, a co udělala ODS v minulosti. A dneska, když mám hodinu a půl diskusi, tak hodinu a půl se bavíme o tom, jakou politiku nabízí Občanská demokratická strana. A co je špatně v této zemi. To mi připadá, jako dobrý posun. 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Jaké máte ambice pro ty příští volby, i když jsou samozřejmě s nějakým časovým odstupem před námi, ale na druhou stranu, už jsme tady seděli spolu před komunálními volbami. Mě by zajímalo, jak dlouho chcete vést Občanskou demokratickou stranu jako lídr, jako předseda. Jaký si dáváte časový horizont, že ten boj vedete skutečně úspěšně, pakliže byste třeba dopadli podobně jako v těch minulých volbách? Pořád si myslíte, že to trvá roky a roky, ale jak dlouhé roky? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Zatím to netrvá žádné roky. Já když jsem byl kdekoliv v médiích před těmi komunálními volbami, tak všichni říkali, ale ODS je mrtvá strana a překoná vás tamhle ta nebo jiná politická strana. Pravici nebudete mít, zaniknete. Dneska se mě na to nikdo neptá, protože je to nesmysl a všichni vidí, že minimálně se stabilizovala podpora Občanské demokratické strany. Dokonce jde v řadě průzkum mírně nahoru, i když mě průzkumy nezajímají. Mě zajímá až volební výsledek. Já chci vrátit Občanskou demokratickou stranu do pozice nejsilnější politické strany. Pracuji na tom. Když jsem byl zvolen, tak všichni říkali, a to je úkol na deset let. Já si nemyslím, že je to úkol na deset let, ale rozhodně je to úkol na roky, protože, když ztratíte důvěru tak, jak ji ztratila Občanská demokratická strana u voličů, tak to prostě chvíli trvá, než zase lidi přesvědčíte. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře a mě by právě zajímalo, co si vy vytyčujete jako lídr takovéto strany, kterou se snažíte změnit, že je nějaký horizont, kdy si řeknete, byl jsem úspěšný a má to smysl, anebo jsem nebyl úspěšný. Jsou to třeba krajské volby? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


První okamžik, kdy si to řeknu, je příští leden, kdy budu obhajovat pozici předsedy Občanské demokratické strany. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Takže vaši roli nespojujete s úspěchem Občanské demokratické strany ve volbách? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Samozřejmě spojuji, ale v té chvíli mám poskytnout po dvou letech nějakou bilanci. A já věřím, že to bude bilance úspěšná, protože už tuto chvíli v podstatě se mně podařilo zdvojnásobit preference občanských demokratů proti té chvíli, kdy jsem se stal předsedou. Ale já samozřejmě chci jít ještě dál a pro mě to nekončí v lednu a nekončí to ani krajskými volbami. Já chci přivést Občanskou demokratickou stranu zpátky k vládě a chci, aby byla nejsilnější politickou stranou v této zemi. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


A teď promiňte, jenom mluvíte o jakém dvojnásobku, abychom si rozuměli. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Když jsem přebíral stranu, tak se pohybovaly její preference kolem 4 až 5 % a dneska se pohybujeme někde kolem 8 - 9 prakticky ve všech průzkumech. Samozřejmě znovu opakuji, průzkumy... 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Podle CVVM je to mezi 6 a 7, já vás nechci chytat za slovo, ale zeptám se právě na to, z čeho vycházíte. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Musíme mít nějakou tendenci a musíme vidět více těch průzkumů, protože oni se velmi liší a statistická chyba je 2 %. Ale já se na tomto nechci zastavit, mně to je jedno. Mě voličské průzkumy zajímají jenom proto, že občas zajímají novináře, občas se tím někdo trápí, ale jediný... 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale vy sám jste řekl deníku Právo, že ano, jsou volby. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Jsou volby, na tom trvám. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Ano, ale právě podle těch posledních voleb jste nedopadli nejlépe. Tento průzkum tedy uznáváte a sám jste řekl také deníku Právo, není to nic, s čím bych byl v tuto chvíli spokojen. Co se týče právě toho veřejného zkoumání. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Máte pravdu, ale vezměme si tu situaci, která byla před těmi volbami. Vezměte si očekávání, která byla vůči Občanské demokratické straně, a podívejte se na výsledek. Po těch volbách nikdo neříká, že nepřežijeme. Já bych uvedl jedno číslo. Před volbami jsme měli 290 starostů, teď máme 260, ale prosím vás, ty volby a na tom trvám, žádný úspěch z hlediska historie Občanské demokratické strany a jejích ambicí nebyly. Ale my prostě máme a já mám jasnou strategii, jasný program, ten se mně daří plnit. Občanská demokratická strana se vrací a za chvíli bude opět silnou politickou stranou. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Na posledním kongresu zaznělo, že chcete snižovat daně. Asi nemusím zdůrazňovat, že to byla i vaše vláda, kdo daně naopak zvyšoval. Dovedete říci, zdali to byla dejme tomu vynucená chyba, nutnost, jak to nazvat? Protože lidem možná teď připadá nesrozumitelné, že jste to právě vy, kdo teď přichází se snižováním a vy pořád zdůrazňujete: nechci se vracet do minulosti. Ale voliče možná i vaše minulost zajímá.

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já myslím, že my jsme se k minulosti vraceli mnohokrát a taky jsme za chyby skutečné i domnělé zaplatili nejvíc ze všech politických stran. Ale já jsem nepřišel do čela Občanské demokratické strany, kde bych interpretoval minulost. Já jsem přišel do čela ODS, aby znovu Občanská demokratická strana nabízela dobrou pravicovou politiku a věci, kterým, já věřím. A k těm patří snižování daní. Takže mě opravdu nezajímá a nebudu vysvětlovat, co se dělo v minulosti a proč a připomínat ekonomickou krizi a všechny další věci. To není můj úkol. Já jsem přišel do čela Občanské demokratické strany v lednu minulého roku a mým úkolem je, aby nabízela dobrou pravicovou politiku. A to děláme. A k tomu patří jak snižování daní, tak rušení zbytečných daní a to děláme, to chceme uskutečňovat. Proto jsme taky navrhli to, že zrušíme tři ze sedmnácti daní, které v České republice dneska jsou. 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Vy chcete snížit také základní sazbu DPH. V počátku z 21 na 19 %. Máte už spočítáno, jaký případně výpadek by zaznamenal státní rozpočet? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


My jsme hlavně chtěli docílit jednotné sazby DPH a kdyby se to stalo, že by byla ta jednotná sazba, jak byla původně navrženo 17,5 %, tak by rozhodně to daňové zatížení bylo nižší, než je teď při těch třech sazbách. A nám se nelíbí ani třetí sazba DPH. To je úplně zbytečná komplikace, která navíc nenaplňuje to očekávání, protože například ceny léků se nezlevnily. Ale prostě nelíbí se nám takto komplikovaný daňový systém. A my říkáme, možná si vzpomenete, že já jsem v Poslanecké sněmovně jménem občanských demokratů už při projednávání změny DPH navrhoval, aby se snížila i ta dolní sazba na 10 %. Ale my teď přicházíme s jednoduchým konceptem, 3x19 do kterého patří to, že bychom tu základní sazbu snížili skutečně na 19 %. Když roste ekonomika, tak si to můžeme dovolit a je tu ještě jeden argument, který... 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale neodpověděl jste mi na tu otázku, jestli už k tomu máte nějaké propočty, zda by se tato ztráta nějakým způsobem projevila. 

 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Máme propočty. Ale já vám ještě řeknu jeden argument, který je taky ekonomický a který je důležitý a málokdy zaznívá. Ty sazby DPH se zvyšovaly mimo jiné proto, aby byly finanční prostředky na druhý důchodový pilíř. Ve chvíli, kdy druhý důchodový pilíř není nebo bude rušen, a kdy se do něj nepřihlásilo očekávané množství lidí, tak i kdyby nerostla ekonomika, tak se dá DPH snížit. A my jsme tuto argumentaci přednesli v Poslanecké sněmovně. Ona navíc ekonomika roste, takže státní rozpočet má poměrně velké příjmy meziročně, i kdyby vláda nedělala vůbec nic. Ona taky toho dělá poměrně málo, ale uvědomme si, že jednoprocentní růst DPH je minimálně 13 miliard do státního rozpočtu, takže klidně můžeme snižovat daně a vůbec se nic nestane. Naopak bude to mít pozitivní efekt na občany. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Také navrhujete, aby byla zrušena super hrubá mzda. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


To jsme navrhovali už dříve. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


A také jste ji zaváděli, tak mi vysvětlete, co se stalo, protože vždycky jste to vysvětlovali i tím, že právě zavedení superhrubé mzdy pomůže zaměstnancům orientovat se, kolik dávají státu, kolik dostávají od zaměstnavatele. To už teď tedy není potřeba, nebo jak tomu mají vaši voliči rozumět? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Lidé si mezitím zvykli na to, že na té jejich mzdě se nějak podílí i zaměstnavatel svými odvody. Ale já jsem nebyl u zavádění superhrubé mzdy. My jsme skutečně už v minulosti dokonce to zrušení superhrubé mzdy schválili. Bohužel to nevešlo v účinnosti, respektive vláda, Sobotkova vláda to zrušila, což mimochodem má dopad na zvýšení daní, protože kdybych se stalo to, co jsme my chtěli a superhrubá mzda by nebyla, tak by došlo automaticky k snížení daňové zátěže zhruba o deset miliard korun. My teď skutečně navrhujeme to, aby po zrušení superhrubé mzdy, a to je na tom to nejpodstatnější, byla daň z příjmu fyzických osoba, ale podotýkám zaměstnanců, ne u podnikatelů 19 % a říkáme princip tři krát devatenáct. 19% daň pro právnické osoby, 19% daň z příjmu pro fyzické osoby zaměstnané a 19% vyšší sazba DPH nebo ta základní sazba DPH. To se dobře pamatuje, tři krát devatenáct. Občanům by to pomohlo. Bylo by to navíc jednoduché, bylo by to srozumitelné a bylo by to dobré. 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Toto jsou vaše plány pro případné vládní období, předpokládám. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Nejenom. Já bych chtěl zdůraznit i tu věc, kterou jsem tu naznačil, a to je zrušení tří zbytečných daní. Nejenom, že chceme daně snižovat, ale my chceme i rušit daně, které stojí poměrně hodně, stát z nich nemá velký výnos. Obtěžuji občany nebo podnikatele a dají se klidně zrušit. Máme takové už... 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


O tom už ODS ale také mluvila v minulosti a nepodařilo se to. Já se právě ptám proto, aby lidé měli představu o tom, jak jste konzistentní, jak jste předvídatelní a vy říkáte nejenom vládní ambice, to znamená, vy máte nějakou předjednanou podporu, že by se s vámi do takovýchto plánů někdo pustil? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ne. My tyto plány předkládáme, dáváme na zvážení ostatním politickým stranám, jestli se k nám přidají, ale je to náš politický program. Abychom ten politický program mohli uskutečňovat, k tomu potřebujeme získat hlasy voličů, ale ty nezískáme, když nebudeme mít dobrý politický program. A já říkám, ODS se mnou má kvalitní politický program, pravicový politický program, a k tomu patří i snižování daní. Mimochodem, když jsme u rušení daní, tak my jsme už dva návrhy podali. Podali jsme návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti a návrh na zrušení silniční daně. Uvidíme, projednávání ve sněmovně. Ale v každém případě bude-li ODS pod mým vedením ve vládě, budeme rušit daně a budeme snižovat daně. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Vy taky chcete měnit některý systém sociální politice. Řekl jste: přestaneme sociální dávky plošně rozdávat, ale budeme je dávat těm, kteří chtějí pracovat. Pane předsedo, řekněte mi, prosím, jednoduše, kdo je to ten, kdo si dávky zaslouží. Kdo je to ten, kdo chce pracovat?

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


To zjistíte, když budete mluvit s odborníky na sociální politiku. Protože ve chvíli, kdy ty dávky vyplácíte plošně a neprovádíte kontrolu, tak se vám často stane to, co se děje. A stačí se bavit s lidmi, kteří to vidí, že spousta lidí bere sociální dávky, aniž pro to má opravdový důvod. A pak nemáme na ty potřebné a pak máme potíže třeba se shromážděním dostatečného množství peněz v penzijním systému. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale to je celkem obecné. Dneska třeba prezident Zeman, promiňte, mluvil o tom, že by chtěl snížit sociální dávky těm, kdo odmítnou nabídku práce. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký konkrétní plán o tom, jak se ty osoby budou rozlišovat? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Máme konkrétní plán. Jednak je potřeba posílit kontrolu u těch, kterým jsou sociální dávky vypláceny. To je, myslím, celkem jasné. Pak je potřeba vrátit se... 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Úřady práce si často stěžují na to, že jsou zatížené, myslíte si, že budou mít kapacity na to opravdu dál kontrolovat? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ano, vrátit se k tomu, co už tady jednou bylo, to je institut veřejných prací. A pak samozřejmě sebrat sociální dávky, sebrat sociální dávky těm nebo omezit sociální dávky těm, kteří neplní svoje povinnosti. Mně připadá naprosto logické, když někdo bere sociální dávky a například neposílá děti do školy, nebo opakovaně páchá přestupky, dopouští se přestupků, že je možné ty sociální dávky omezit. Ale má to i logiku. 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, jak souvisí s tím, že někdo páchá přestupky to, že nemůže sehnat práci? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


To samozřejmě spolu souvisí. Jestliže chcete něco po státu a neplníte základní povinnosti, proč byste to měla dostávat. To přece není vůbec logické. 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Když se bavíme o sociálních dávkách v nezaměstnanosti například. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ne, naopak je logické, že pokud nevyužíváte všech možností, které máte, při hledání práce, když se bavíme o hledání práce. To znamená třeba rekvalifikace, podíl na veřejných pracích, tak prostě ty sociální dávky brát nemůžete, nebo je budete brát spíše... 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale to je něco jiného, než páchat přestupky jako takové. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


A páchat přestupky, mně to nepřipadá normální. Tak si promluvte s lidmi v našich městech a vesnicích a uvidíte, co vám řeknou. Tam jsou prostě lidé, kteří třikrát po sobě udělali přestupek, smějí se do očí městské policii a berou sociální dávky. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Ale ten, kdo třeba pracuje a páchá přestupky, ten by nárok měl, pakliže by potřeboval nějakou doplňující dávku. Kdežto ten, kdo nepracuje a navíc ještě páchá přestupky, tak by neměl nárok navíc. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


To se můžeme bavit o tom nastavení. Já myslím, že ten princip je přece jednoduchý. Jestliže neplním povinnosti vůči státu, tak proč bych měl očekávat, že mě stát bude něco platit? Tady si přece každý musí uvědomit, že aby někdo mohl dostat sociální dávku, tak někdo jiný na to musí vydělat. Tak přece je naprosto správný princip... 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, proto jsem se ptala na ten konkrétní příklad, o kterém mluvil Miloš Zeman: odmítnete práci, nedostanete dávky. S tím souhlasíte? Protože to také může být inženýr, který práci měl třicet let, přispíval do státního rozpočtu a najednou by odmítl třeba práci dejme tomu uklízeče. Myslíte si, že nemá nárok na nějakou ochranu? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Možná na ochranu po nějakou dobu nárok má, ale pak je potřeba zvažovat, jestli stát má platit člověka, který nechce pracovat, i když má možnost. Anebo ho všemi prostředky motivovat k tomu, aby skutečně pracoval. Mně to připadá logické. A pokud nebudeme mít odvahu, změnit sociální systém, tak si s tím neporadíme. A já  tady postavím do protikladu dvě věci. Ještě jedna důležitá věc. Máme každý rok deficit v důchodovém systému. Je to obrovský problém. Tak přece je logičtější, snažit se ušetřit na sociálních dávkách pro lidi, kteří to nepotřebují a mít dost peněz pro seniory, kteří celý život pracovali a nezaslouží si to. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, na druhou stranu jsou tady také instituty, které snaží se vytvářet pracovní místa, dejme tomu společnosti, které spravuje město a podobné věci. O tom jste třeba neuvažovali? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


To je všechno v pořádku. Vždyť ta společnost dnešní je velmi komplikovaná. A je potřeba, aby spolupracoval stát a další instituce. V tomto žádný problém není. Ale pokud nezměníme sociální systém, jeho fungování, tak se příliš daleko nedostaneme. A je potřeba k tomu odvaha. My ji máme. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Znovu jste připomněl, že chcete referendum k přijetí eura. Takzvaně závazné. Poslechněme si nejdříve, co k přijetí eura řekl prezident republiky Miloš Zeman. Miloš ZEMAN, prezident republiky (záznam): 


Já chápu tuto vládu, že to odkládá na vládu příští. Ale to odkládání nemůže být věčné. Slovákům se podařilo dosáhnout, že z původních 36 slovenských korun za euro se dostali na 30 korun, takže euro přijímali ve výhodném kurzu. 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


S referendem přišel také předseda hnutí ANO Andrej Babiš. To jste kritizoval, protože on mluví o nezávazném referendu. Jaký je v tom rozdíl, když se chcete oba dva opírat o všelidové hlasování? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Hlavně je komické, že Andrej Babiš teď přichází s referendem o euru, když ještě před rokem říkal, že s eurem, nemá žádný problém a jak je to prostě dobré. My dlouhodobě a konzistentně říkáme: pro Českou republiku není přijetí eura výhodné, dokládáme to na číslech. My nechceme, aby Česká republika dělala nevratné kroky k přijetí eura a pokud se vláda.... 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Takže vy ho nechcete vůbec? Tak jste nikdy nemluvili? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Pokud se vláda rozhodne, že ty nevratné kroky dělá, tak ať se zeptá občanů. Ale to referendum musí být závazné, jestli lidé řeknou: ne, my nechceme euro, no tak nebudeme dělat eura. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Tomu rozumím. Já se vás teď ptám na to, proč si myslíte, že se má takto strategická věc opírat o všelidové hlasování? Nemají to být politici, kdo zváží rizika, přínosy. Přednesu-li je občanům fundovaně na základě podstatných analýz a nedělají z toho právě takovouto veřejnou hru.

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já s vámi v podstatě souhlasím obecně, proto také Občanská demokratická strana není pro obecné referendum a ani já nejsem pro obecné referendum. Ale jsou určité otázky, které se opravdu podstatným způsobem občanů dotknou. A tady máme jeden problém. My jsme se kdysi rozhodli, že vstoupíme do Evropské unie, a u toho vstupu jsme se zavázali, že až naplníme podmínky, automaticky přijmeme euro. Mezitím uběhla spousta let, eurozóna se úplně změnila, euro funguje jinak, než fungovalo tehdy. A pokud vláda se chce vrátit myšlence, že teda automaticky přijmeme euro, tak by se měla zeptat znovu občanů, jestli to chtějí. Odpověď pravděpodobně bude... 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře a jak to podle vás relevantně vyhodnotí pan předseda? 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Ale občané jsou docela inteligentní. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Když mluvíte o tom, jak je to složité a komplikované. Evidentně to tak je i pro politiky, když to tak pozoruji. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

 

Pro mě to složité a komplikované není. Já nejsem žádný ideový odpůrce eura, ale prostě euro nefunguje dobrým způsobem. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale prezident republiky si to evidentně nemyslí. Jiný předseda strany si to také nemyslí. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Proč si to nemyslí prezident republiky, to nevím. Ale to mně je jedno. Pravdu mám já a já tomu rozumím a euro prostě dobrým způsobem nefunguje a navíc když přijmeme euro, tak budeme muset platit poměrně velký podíl na ztrátě některých evropských zemí a to prostě není pro Českou republiku výhodné. Tak já říkám, já nejsem žádný ideový odpůrce eura, ale euro je pro české občany nevýhodné z hlediska českých národních zájmů. Není dobré ho teď přijímat. A jestli to někdo chce udělat, ať se zeptá občanů, jestli to chtějí. To mně připadá naprosto srozumitelné a správné. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


A není to právě ten krok, který kritizujete i u Andreje Babiše, který si není možná jistý a proto chce hlas občanů? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Andrej Babiš se chová populisticky, takže před rokem mu euro nevadilo, teď zjistil, že občané vlastně euro nechtějí. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale vám před čtyřmi, pěti lety také euro nevadilo, jenom jste mluvili o rizicích, ale nikdy jste nemluvili o tom, že euro není výhodné. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


My jsme nikdy nemluvili o tom, že by Česká republika měla přistupovat k eurozóně, to nikdy nebylo v programu Občanské demokratické strany. Nebo aspoň já jsem si toto nikdy nemyslel, protože nevěřím ve fungování eurozóny v této podobě. Ale Andrej Babiš najednou změnil svoje názory, řekl: uděláme nezávazné referendum. K čemu je nezávazné referendum? Utratíme za to spoustu peněz, lidé se budou vyjadřovat, a pak vláda řekne nás to stejně nezajímá. To není dobré. Závazné referendum v této podstatné otázce by bylo mnohem důležitější. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Vy také odmítáte systém kvót, promiňte, abychom se dostali k poslednímu tématu. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Kdyby Česká republika si vyjednala výjimku a nemuseli jsme vůbec euro přijímat... 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Vy odmítáte a na to jsem se ale už ptala. Systém kvót, který je navrhován v Evropské unii. Co se týče přijímání uprchlíků. Já bych ještě před tím, než odpovíte, vám pustila komentář místopředsedy TOP 09. 

 Marek ŽENÍŠEK, místopředseda strany /TOP 09/ (záznam): 


Já bych uvítal, že by byla aktivní a že by si sama doslova i ty uprchlíky vybírala, než jí bude přidělen konkrétní počet a ještě třeba lidé, o kterých ani nebude moct sama rozhodnout, jestli tady mohou být nebo ne, ale bude jí to nařízeno. Problém na Ukrajině ještě nějakou dobu trvat bude a jistě by asi se slušelo, kdyby Česká republika nabídla určitý počet azylů pro občany Ukrajiny. Myslím, že by stejně tak asi k nějaké daleko lepší integraci došlo v případě syrských křesťanů, nežli třeba muslimů. Určitě se asi shodneme, že lidé s vyšším vzděláním jsou asi pro tu integraci daleko vhodnější nežli lidé, kteří třeba nikdy za celý svůj život třeba nepracovali. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Souhlasíte s tímto předsedou TOP 09 a myslíte si, že bychom si měli takto striktně vybírat, které lidi přijmeme, které ne? V této situaci, která evidentně už není jenom o pár desítkách či stovkách lidí? 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Hlavně se ukazuje, že jsem měl pravdu, když jsem říkal, ve chvíli, kdy se objeví myšlenka kvót, tak je nekonečná. Jednou je to... 

 


Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale s kvótami nesouhlasí řada zemí. Já se vás ptám, na to, jakým způsobem si myslíte, promiňte, pane předsedo, že bychom měli vybírat uprchlíky, protože to není k zastavení. Na tom se shodneme. 

 


Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Tady jsou dva problémy. První, je potřeba nějakým způsobem řešit legální migraci. Většina evropských společností jí potřebuje, potřebuje jí i Česká republika. A je suverénním znakem, výsostným znakem suverenity státu, že si může vybírat, kdo na jeho území žije, koho přijme. Proto jako nějaká forma legální migrace určitě žádoucí. Ale legální migraci jsme tu měli a budeme mít, a to není ten problém. Ten problém, který teď existuje, že se na Evropu valí prakticky nezvládnutelné množství uprchlíků. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Ano, ale ten problém jsme popsali, ten známe. Já se omlouvám, mě by opravdu zajímalo, jestli souhlasíte s tím, o čem mluvil pan Ženíšek. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


To znamená co? 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


To znamená, že bychom si mohli vybírat například uprchlíky a dávat přednost například syrským křesťanům, oproti syrským muslimům. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Já myslím, že to je logické, že bychom mohli a měli. Ale to souvisí s tou legální migrací a s tím, že si prostě vybíráme ty, kteří na našem území žijí. Ve chvíli kdy nám to nařídí Evropská unie, tak je to škodlivé pro všechny... Ale my stejně před sebou máme azylovou politiku, my stejně přijímáme lidi. 

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Dobře, ale mě by zajímalo, pane předsedo, proč si to myslíte, protože podle vás není důležitá ta potřebnost a ty důvody toho člověka, který je pod mezinárodně právní ochranou, má status uprchlíka, ale náboženská příslušnost protože o tom úmluva o postavení uprchlíků vůbec nemluví. O té náboženské příslušnosti jako takové. Proto se na to ptám, na tento detail. 

 Petr FIALA, předseda strany /ODS/:


Podívejme se na to, co se děje v Evropě s uprchlíky, imigranty a jak se nám nedaří integrace. A ta integrace se prostě nedaří, tak přemýšlejme nad tím, proč se nedaří a jakým způsobem to změnit. A pokud vidíme, že máme. Pokud vidíme, že se nedaří integrace, no tak můžeme změnit i pravidla pro legální migraci a pro toho, koho si vybíráme a koho přijímáme na naše území. Ale znovu opakuji, to není problém současné Evropy. Problém současné Evropy je, že se sem valí statisíce imigrantů častou zoufalých lidí, často ale lidí také z ekonomickými zájmy, se kterými si Evropa neví rady. A s tím si musíme poradit.

 Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:


Děkuju vám, pane předsedo. Říká předseda ODS Petr Fiala. Díky za rozhovor, na shledanou. 

 

 

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:

Na shledanou.