2. dubna 2015

Interpelace na premiéra ve věci elektronické evidence tržeb - technické aspekty

Ústní interpelace místopředsedy ODS Martina Novotného na premiéra Bohuslava Sobotku ve věci elektronické evidence tržeb - technické aspekty.

 
Martin Novotný: 
 
Vážený pane premiére, při minulých interpelacích jsme s panem ministrem financí Babišem řada z nás diskutovala otázku nákladů zavedení elektronické evidence tržeb na zejména malé a drobné živnostníky. Pan ministr Babiš tyto náklady opakovaně relativizoval. Výslovně prohlásil, že nebudou buď žádné, anebo naprosto minimální. A já ho dokonce ocituji. V jednu chvíli řekl: "Znova opakuji - nejde o registrační pokladnu. Jde o stávající pokladnu například tady v našem baru nebo co to je, bufet, která se jenom spojí s finančním úřadem a dostane číslo, to je všechno. Nevím, co je na tom směšného." Pak mi pan ministr financí nabídl, že uspořádá seminář, na kterém nám všem zájemcům vysvětlí, jak takovou pokladnu připojit na Ministerstvo financí. 
 
Já jsem tady ten bufet navštívil. Dnes ta miniaturizace jde mílovými kroky, to zařízení se mi vejde do kapsy. Ty dámy tam mají obyčejnou solární kalkulačku. Takže jsem se chtěl zeptat pana premiéra, jestli se stejně jako ministr financí domnívá, že takové zařízení lze propojit s Ministerstvem financí, že z něj jde tisknout nějaké doklady. Já jsem si vědom, že nemám ony zdůrazněné nadpřirozené schopnosti, které má pan ministr financí. Já jsem tím obyčejným jedincem. Ale celé dopoledne jsem se o to snažil a s tou kalkulačkou jsem se ani na internet nepřipojil, a dokonce jsem z ní vůbec nic nevytiskl, žádný doklad.
 
A protože nechci znevažovat touhle interpelací váš úřad a je mi jasné, že nic takového není možné a že mi v tomhle asi dáte za pravdu, tak se vás chci vážně zeptat, co jako premiér uděláte pro to, aby Ministerstvo financí a zejména jeho hlava pan ministr Babiš uváděli v otázce elektronické evidence tržeb relevantní argumenty a ne takové nesmysly a ptákoviny, jako tady padly posledně. 
 
 
 
Bohuslav Sobotka: 
 
Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, na úvod možná jedna doplňující informace, kterou jsem získal v uplynulých dnech. Tím chorvatským modelem elektronické evidence tržeb se nechystá v Evropě inspirovat jenom Česká republika, ale nedávno vláda ve Slovinsku přijala rozhodnutí obdobné tomu, které učinila naše vláda, a rozhodla se implementovat ve Slovinsku systém elektronické evidence tržeb, který se také inspiruje chorvatským systémem. To znamená, nejsme jediná země, která uvažuje a přemýšlí tímto směrem.
 
Pokud jde o to, co je v elektronické evidenci tržeb potřeba, je to primárně elektronické zařízení, které je schopno komunikovat po internetu. Čili evidentně pokud jste se přes vaši kalkulačku nedokázal připojit k internetu, tak je to tím, že to není elektronické zařízení, které by z povahy věci bylo schopno komunikovat na internetu, ale takovéto zařízení bude k elektronické evidenci tržeb v každém případě potřeba. Platí také, že podobu tohoto zařízení se nechystáme nijak omezovat.
 
Já se domnívám, že takovéto řešení, které volíme, je modernější, technologicky vyspělejší a podle mého také účinnější než systém registračních pokladen, o jejichž zavádění jsme se snažili zhruba před deseti lety a jejichž zavádění dospělo do poměrně pokročilé fáze, než byl zákon o zavedení registračních pokladen v České republice zrušen. Registrační pokladny tehdy stály někde kolem 20 tis. v pořizovací ceně, dnešní řešení by mělo být pořiditelné za jednotky tisíc korun. Samozřejmě bude také možné stávající pokladní zařízení upgradovat pro evidenci tržeb a ty náklady na upgrade by mohly být součástí již uzavřených servisních smluv.
 
Jedná se tedy o to, že poplatníci, kteří v řadě případů dneska vydávají pouze ručně psané doklady, nedisponují žádným pokladním zařízením, by si měli takovéto elektronické zařízení, které bude připojeno k internetu, pořídit. To elektronické zařízení by mělo být schopno evidovat tržby a mělo by ve spojení s tiskárnou mít schopnost vytisknout předepsanou podobu dokladu o uskutečnění této transakce a současně by mělo docházet k on line hlášení těchto transakcí na server Ministerstva financí.
 
Tak jak jsme byli informováni, základní pokladnu pro nejmenší prodejce kompletně připravenou pro evidenci tržeb bylo v Chorvatsku možno pořídit od částky cca 6 tis. korun, případně bylo možné využít komplexní řešení včetně datového připojení a pronájem se pohyboval zhruba od 500 korun měsíčně. To jsou informace, které můžeme sdělit na základě zkušenosti, která byla realizována v Chorvatsku.
 
Pokud jde o popis projektu, který připravujeme, počítá s několika základními principy. Naším cílem je otevřené řešení bez omezení z pohledu použitého hardwaru a softwaru. Nepočítáme tedy na rozdíl od klasických registračních pokladen s povinnou certifikací. Cílem je, aby to bylo jednoduché a rychlé řešení, které by mělo fungovat v on line režimu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Cílem je minimalizovat administrativní zátěž a náklady podnikatelů, minimalizovat zpomalení či omezení podnikání v konkrétním oboru, minimalizovat ale také náklady státu, nikoliv však na úkor administrativní zátěže podnikatelů. Samozřejmě naším cílem je také zapojení veřejnosti formou účtenkové loterie. Cílem je samozřejmě prostřednictvím všech těchto opatření narovnat podnikatelské prostředí v České republice, tzn. zlepšit situaci těch podnikatelů, kteří daně poctivě platí, a cílem je také samozřejmě zlepšit daňové příjmy státu, tzn. posílit daňovou disciplínu daňových poplatníků.
 
Počítáme tedy s tím, že hotovostní tržby za prodej zboží a služeb budou podléhat evidenci. Příjemce tržby bude povinen tržbu v reálném čase elektronicky předem definovaným způsobem nahlásit finanční správě. To bude součást automatického systému na základě příslušného softwaru. Finanční správa na základě tohoto hlášení vygeneruje unikátní kód a odešle ho zpět příjemci tržby a příjemce tržby má povinnost tento kód uvést na dokladu, který bude vystaven zákazníkovi. To je tedy ten základní systém, na základě kterého bude elektronická evidence tržeb fungovat.
 
 
 
 
Martin Novotný: 
 
Vážený pane premiére, ono je to spíš doplňující konstatování. Vaše odpověď, myslím, z hlediska uvedených čísel, z hlediska uvedených argumentů byla relevantní. Já mám zhruba takovou představu o technických požadavcích a ekonomických požadavcích realizace takového systému. Je samozřejmě otázka našeho politického názoru, jak si vyhodnotíme, jestli ta zátěž, která tím vzniká, je obtěžující a jestli přínos pro státní rozpočet pro změnu bude nějakým způsobem zajímavý a dáme si to na misku vah.
 
Já jsem vás chtěl pouze jako předsedu vlády upozornit na to, na jaké úrovni argumentace probíhala diskuse v Poslanecké sněmovně zhruba před několika týdny na stejném místě, a požádat vás o to, abyste nějakým způsobem zajistil, aby tato úroveň diskuse už tady nebyla, aby veřejnost dostávala relevantní informace a ne takové úplné nesmysly.
 
 
Martin Novotný

místopředseda strany
poslanec PČR
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení