15. května 2014

Interpelace na ministra školství ve věci podpory technických oborů

Ústní interpelace poslance Simeona Karamazova na ministra školství Marcela Chládka ve věci podpory technických oborů.

 
Simeon Karamazov: 
 
Vážený pane ministře školství, rád bych se zeptal na problematiku podpory technických oborů na českých vysokých školách. Je zřejmé, a to zvláště v poslední době, že míra nezaměstnanosti absolventů humanitních oborů je výrazně vyšší než u absolventů oborů technických. Po nich je spíše poptávka. Selektivní podpora technických oborů se diskutuje na mnoha úrovních: Česká konference rektorů, Rada vysokých škol a tak dále. Je zřejmé, že je to téma citlivé. V současné době se míra nezaměstnanosti a další faktory uplatňují zejména v takzvaném koeficientu kvality, který ovlivňuje financování vysokých škol, ale nikoliv dostatečně.
 
Moje otázka tedy zní. Uvažujete o přímé selektivní a adresné podpoře technických oborů na českých vysokých školách? Děkuji.
 
 
 
Marcel Chládek:
 
Děkuji za dotaz. Uvažuji o podpoře technických oborů od předškolního vzdělání, protože problém nezačíná na vysoké škole, ale problém je někde mnohem dříve a důvod, proč naše děti nechodí tolik na technické školy, je, že nemají vztah k technice, nemají vztah i k takovým věcem, jako - dřív byly zvyklé chodit do dílen. Dnes řada škol tyto dílny zrušila.
 
Máme několik projektů, které se tím zabývají. Já začnu od předškolního vzdělávání, kdy chceme rozšiřovat technické vzdělávání od předškolního zařízení formou, jak je běžné ve světě, kdy mají stavebnice Lega, pokud tady mohu jmenovat konkrétní firmu, u nás zase máme Merkur, a díky těmto výukovým programům si zvyknou na práci a na technické obory. Zároveň podporujeme technické vzdělávání na základní a střední škole. Končí projekt Pospolu, který podporuje spolupráci škol a firem, a dokonce podporujeme výměnnou spolupráci mezi konkrétními vysokými školami, jako je třeba ČVUT, a gymnázii, aby studenti z gymnázií viděli, jakým způsobem se vyučuje na vysokých školách technického směru, jaká je to perspektiva. Protože to je největší problém technických škol, že se jim tam hlásí málo studentů, kteří jsou nadaní pro tuto oblast. 
 
No a největší problém, který je, je problém matematiky v České republice. Já jsem dnes prezentoval výsledky matematiky. Je to vůbec nejhorší výsledek ze všech předmětů. Úspěšnost v českém jazyce je asi 97 %, cizího jazyka 96, ale matematiky jenom 75. A to byl jenom didaktický test. A dokonce ty výsledky nám ukázaly, že tam nejsou základní triviální znalosti z tohoto oboru. Pokud se nenaučíme pořádně matematiku a nenaučíme se matematiku učit, tak velmi těžko budeme potom selektivně podporovat vysoké technické školy.
 
Ale vzhledem k tomu, že samozřejmě to chápu také a asi předpokládám, že společně to chápeme stejně, že je nutné podporovat především vysoké školy, kde najdou uplatnění na trhu práce, tak to v našem záměru je, ale není to jenom na nás, ale je to i na debatě s rektory jednotlivých vysokých škol s tím, že dnes například jsem byl na jednom projektu ČVUT, který je z operačního programu VaVpI, a tady to jsou postupné kroky, jakým způsobem my podporujeme technické obory. To znamená, směřujeme tam i více prostředků z evropských peněz, směřujeme tam i více prostředků z rozpočtu jako takového, ale kardinální problém, to znamená vztah k technickým oborům, musíme řešit dříve než na školách vysokých. Ale ano, počítáme s tím, že chceme touto pozitivní formou podporovat tyto typy škol, ale nechceme to dělat na úkor například Karlovy univerzity.
 
 
 
 
Simeon Karamazov: 
 
Děkuji vám, pane ministře, za odpověď. Naprosto souhlasím, že je třeba podporovat technické vzdělávání už od předškolního věku. Souhlasím i s tím, co jste řekl o matematice, velmi s tím souhlasím. Nicméně přece jenom bych se vrátil na půdu vysokých škol. Zeptal bych se tedy konkrétněji, zda například různým koeficientem pro různé obory, což už dneska je, ale je to poměrně dost ekvivalentní, zda se třeba hodláte takto přímo podílet nebo zasadit o to, aby technické obory byly podporovány.
 
 
 
Marcel Chládek:
 
Co se týče této záležitosti, tak teď máme pracovní skupinu, která připravuje nový vysokoškolský zákon, a součástí samozřejmě je i způsob financování. Samozřejmě řada škol bude hovořit o tom, že chtějí navýšit tento koeficient. Mluví o tom všechny vysoké školy, že to nutně potřebují. Ale proto jsme chtěli do debaty zatáhnout zástupce České konference rektorů a Rady vysokých škol. Upravujeme ten systém tak, a není to jenom směrem k technickým oborům, ale na základě analýzy potřeb trhu práce a její dlouhodobé predikce chceme přizpůsobit financování celého systému českého školství včetně vysokých škol. Analýza je již hotová a na základě této analýzy budeme, a předložíme ji na stůl k diskusi, budeme chtít, aby byl navýšený rozpočet tam, kde absolventi těchto vysokých škol najdou uplatnění na trhu práce. To se samozřejmě týká i technických oborů. Nechci cíleně říkat, že budeme podporovat jenom tyto obory, protože řada i humanitních oborů má uplatnění na trhu práce, proto záměrně hovořím o tom, že využijeme analýzu potřeb trhu práce, která nám jasně řekne uplatnitelnost absolventů těchto vysokých škol, protože opravdu musí skončit doba, kdy někdo vystuduje jednu nejmenovanou vysokou školu a jde okamžitě na rekvalifikaci, protože nenajde s tím vystudovaným oborem práci. Takže jestli takto stačí tato odpověď.