Obce by měly získat vyšší podíl na daňových výnosech. Stejně jako kraje
6. května 2015

Vladislav Vilímec: Obce by měly získat vyšší podíl na daňových výnosech. Stejně jako kraje

Obcím by se měl v příštích letech zvýšit a postupně sjednotit procentní podíl na daňových výnosech. Myslí si to poslanec ODS Vladislav Vilímec, který spolu s předsedou poslaneckého klubu Zbyňkem Stanjurou a poslancem Adolfem Beznoskou podal pozměňovací návrh k zákonu o rozpočtovém určení daní. Ten v současné podobě zvyšuje podíl daňových výnosů pouze krajům. Zákonem se bude dnes zabývat rozpočtový výbor.

 
Návrh poslanců ODS počítá konkrétně s tím, že se daňové příjmy obcí dané podílem z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty postupně navýší na 23,58 %. Návrh má podporu Svazu měst a obcí České republiky.
 
„Nynější podoba zákona navyšuje podíl na daňových výnosech výhradně krajům, které dříve o část výnosů přišly v důsledku změn sazeb DPH, provedených v souvislosti s chystanou penzijní reformou. Tu nynější levicová vláda ruší. Jsem proto přesvědčen, že narovnání podmínek si zaslouží i obce, které o příjmy přišly ze stejných důvodů. Z dostupných informací o podobě nových operačních programů na období 2014 až 2020 je navíc zřejmé, že obce současně přijdou o evropské zdroje a v obecních rozpočtech budou chybět finance například na opravy místních komunikací. Vláda zatím s návrhem, jak tento výpadek v příjmech obcí řešit, nepřišla,“ shrnuje záměr návrhu Vladislav Vilímec.
 
Připomíná také, že poslední úprava zákona o rozpočtovém určení daní (účinný od 1. ledna 2013) významně vychýlila váhy při přerozdělování financí obcím a zvýhodnila zejména obce s počtem obyvatel mezi 1500 - 15000 obyvatel. „Tato města si změnu zasloužila, protože dřívější přerozdělování peněz pro ně bylo skutečně nevýhodné. Současně se ale ukázalo, že nová úprava tvrdě dopadla na velká města, včetně třeba Českých Budějovic, Pardubic či Zlína,“ doplňuje Vilímec.
 
Vzhledem k tomu, že procentní podíly obcí jsou v souhrnu vyšší, než je tomu u krajů, pozměňovací návrh posouvá změnu v navýšení podílu s účinností od 1. ledna 2017 a s plným sjednocením podílů počítá od 1. ledna 2018, aby se na tuto změnu mohl státní rozpočet připravit. 
 
V prvním roce by to znamenalo dopad do státního rozpočtu ve výši 3,5 mld. Kč, v letech dalších pak meziročně 6 mld. Kč. Jak ale autoři zdůrazňují, tyto prostředky přispějí k vytvoření investičních zdrojů, které v obecních rozpočtech jinak budou chybět.

Ing. Vladislav Vilímec
poslanec PČR
krajský zastupitel
místostarosta
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi