Partie
4. března 2012

Jiří Pospíšil: Partie

Hostem nedělního diskusního pořadu televize Prima family byl ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Dobré dopoledne. Mezi státními zástupci zuří válka a důvěryhodnost justice trpí. Odvolání vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly se ministrovi spravedlnosti napoprvé nepovedlo a málem ho to stálo místo ve vládě. Teď mu jeho strana dala čas, aby situaci vyřešil. Povede se mu to? A jak moc pověst žalobců utrpěla? I o tom dnes budou diskutovat ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Dobrý den.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A předseda KSČM Vojtěch Filip. Dobrý den.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Dobrý den vám i divákům.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Rád bych ale začal tématem, které je aktuálnější, včera jsme se dozvěděli, že příbramský podnikatel Jaroslav Starka zažádal nebo podal stížnost na ministerstvo spravedlnosti kvůli neoprávněné vazbě a podobným záležitostem, žádá vysoké odškodnění. Víte už o té stížnosti?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

V tuto chvíli mám informace pouze z tisku. Pokud taková stížnost byla podána, pak na ministerstvu spravedlnosti existuje speciální odbor odškodňování, který jí začne řešit a řeší jí vždy nezávisle na tom, kdo stížnost podal podle objektivních kritérií. Budeme potom tedy schopni dát nějakou základní informaci až během příštího týdne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Advokát pana Starky, pan Kramarič, neznačil přesně částku, kterou po ministerstvu požaduje, ale téměř to znělo, jako by se to pohybovalo ve sto milionech korun. Je reálné takhle vysoké odškodnění?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tak vysoké odškodnění není reálné v případě, že vyplácí tuto částku správní orgán, v tomto případě ministerstvo spravedlnosti. Pokud někdo není s částkou spokojen, z určitých důvodů má pocit, že má dostat vyšší částku, pak se musí obrátit na soud, který tu věc může ještě individuálně přezkoumat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jak velká je šance uspět s takovými žalobami, protože já se přiznám, že si nevybavuji moc žalob proti státu, zejména za neoprávněné stíhání, za neoprávněnou vazbu, kde by ta odškodnění byla tak vysoká?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já osobně se domnívám, že ta šance je spíše menší než větší, ale to teď opravdu jsme na tenkém ledě odhadovat, jaké jsou případné šance pro možný soudní spor. Většina zemí Evropské unie to má nastaveno podobně jako v České republice. Zkrátka jsou určité limity dané zákonem, kolik se vyplácí za den, případně za nějakou jinou lhůtu týden, například neoprávněné vazby, a toto úřední spočítá a vyplatí. Říkám, má to takhle většina zemí Evropské unie.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Když to vezmu úplně obecně, tak pan Starka, mírně řečeno, nemá nejlepší pověst, ta mediální nálepka je celkem šílená. Pokud by to dospělo do fáze, že mu stát za to, že ho před časem obvinil a zkoušel stíhat, bude nakonec vyplácet odškodnění, není někde něco špatně? Pokud člověk s mediální nálepkou mafiána nakonec ještě bude dostávat od státu odškodnění?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Víte, spravedlnost má být obrazně slepá, nemá zkoumat, kdo má jakou nálepku. Pokud zkrátka budou splněné zákonné důvody a tak to v tuto chvíli není, prosím, neříkejme, že tento pán něco dostane. Budeme zkoumat, zda jsou splněné zákonné důvody, aby případně něco dostal. Ale pokud budou splněné ty zákonné důvody, pak má právní nárok a částku dostane a nelze rozlišovat, kdo má jakou pověst. To opravdu nemůže být kritériem pro spravedlivé rozhodování.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane Filipe, nedělá přesto stát něco špatně, pokud nedokáže stíhat lidi, o kterých se minimálně šeptá, že jejich podnikání je na hranici zákona?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

To samozřejmě je možné, že se něco šeptá a potom se musí říct, kde je pravda. V tomto ohledu samozřejmě ta vazba nemusela být neoprávněná vzhledem k tomu, že nebyl odsouzen, protože ta vazba se také nařizuje ve chvíli, kdy by mohl ovlivňovat svědky. A jestliže je tento důvod, tak samozřejmě otázka toho vyšetřování, toho spravedlivého vyšetřování je otázka i té samotné vazby. V tomto ohledu samozřejmě to rozhodnutí o vazbě je velmi složitým úkonem, kde ten, kdo o tom rozhoduje, skutečně zasahuje do práv toho, o kterém neví, jestli nakonec bude shledán vinným a tedy uznán, že odpovídá za určitý trestný čin. Takže v tomto ohledu to riziko toho konkrétního státního úředníka, mám-li to dát do uvozovek, tak je poměrně veliké, a neuvědomuji si, že by tady nastal nějaký případ, kdy by v České republice se měla vyplácet nějaká horentní suma za neoprávněnou vazbu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Když to vezmu úplně obecně, představím si sám sebe v situaci, že mě policie z něčeho obviní, jsem vazebně stíhán, i když si myslím, že jsem nevinný a nakonec to soud prokáže, tak jak mi to teď naznačujete, tak téměř nemám šanci se domoci nějakého výrazného odškodnění, přestože mi to pravděpodobně naruší rodinné vazby, ohrozí moji pracovní kariéru a podobně, nakonec pravděpodobně dostanu jenom odškodnění za ty dny samotné strávené ve vazbě?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Taková je dneska úprava. Je zde snaha najít vyvážení toho, že na jedné straně máte dostat odškodnění, máte na to morální a dneska i zákonné právo. Na druhé straně dostáváte to z peněz daňových poplatníků a je třeba teda najít tu přiměřenou míru, tu přiměřenou hodnotu. Můžeme se bavit, zda a ty částky by neměly být vyšší, ale vždycky je třeba si uvědomit, že ty peníze se jaksi nezrodí ve vzduchu, jsou to peníze daňových poplatníků, proto stát musí odůvodnit, proč určitou částku takto stanoví a proč ta částka je přiměřená. V zásadě dneska se vyplácí částky v řádech sta tisíců.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tím mi nahráváte na další otázku. Já si nevybavuji, i jsem v tom směru viděl nějaké výzkumy kolegů novinářů, že by stát aktivně vymáhal škodu po těch úřednících, kteří udělají nějakou chybu, zase není na tom systému něco špatně, když já, jako daňoví poplatník, musím platit odškodnění někomu za to, že úředník udělá chybu?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Rozlišme, prosím, úředníka a soudce, to je trošku něco jiného. Ten soudce vám řekne ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Dobře, na soudci se nezahojím pravděpodobně vůbec tedy.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Má, pokud neporuší nějaký zákon, právo na svůj právní názor. A jak už říkal tady pan předseda, může být vazba, která zkrátka splňuje veškeré zákonné důvody, není pochybením soudu a pak se v průběhu dokazování ukáže, že ten dotyčný je nevinný, přesto ta vazba měla své důvody, viz například proto, aby neovlivňoval svědky. To znamená, nelze a priori říkat, že tam porušil někdo zákon. Ale ptáte-li se obecně, pak samozřejmě Česká republika by se měla zabývat otázkou právní úpravy, odpovědnosti a následku při rozhodování správních úředníků. Máme zde určitou právní úpravu, ale pokud vím, tak ministerstvo vnitra provádí revizi té právní úpravy a je dost možné, že se dočkáme určité novely, která zpřísní tato pravidla. Ale prosím, teď se dostáváme na půdu ministerstva vnitra, nemám přesné informace.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jinými slovy, mi, jako ministr spravedlnosti, neodpovíte na otázku, jestli budu jako občan žít jednak ve větší jistotě, že se zahojím na státu, když mi něco neoprávněně provede a že současně jako daňový poplatník nebudu utrácet za to, že někde nějaký úředník udělal chybu. V tuto chvíli k tomu nemáte konkrétní informace?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Jako ministr spravedlnosti vám řeknu, že my počítáme v novele zákona o soudech a soudcích s přesnějším vymezením kárné odpovědnosti soudce, pokud pochybí a poruší, řekněme, své povinnosti. Při zachování jeho práva na nezávislý názor na základě zákona a při zachování jeho nezávislosti. To, co je v otázce ministerstva vnitra, tak dneska má zde máme právo na odškodnění při nesprávném úředním postupu, ale ten následný postih vůči úředníkům je relativně jaksi nedokonalý v České republice. Proto, pokud já vím, ministerstvo vnitra zamýšlí novelu. Ale teď vám neřeknu, v jakém stádiu je v tuto chvíli.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane předsedo, z toho, co o tom víte, působí to jakoby pro stát, pro současnou vládu byla priorita chránit peníze daňových poplatníků tímto způsobem?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Víte, já nechci být planým kritikem, protože také neznám podmínky toho konkrétní případu. Ale obecně mohu říct, že v zákoníku práce je čtyři a půl násobek měsíčního platu jako regres vůči zaměstnanci a tedy i vůči úředníkovi, který by udělal nějakou hrubou chybu, která by byla porušením zákona. V tomto ohledu samozřejmě je ještě jiná věc, která se týká například hmotné odpovědnosti, tam to není omezeno. Ale vzhledem k tomu, jak to vypadá, jsem přesvědčen, že samotný regres může v některých ohlede být i jiný, vzhledem k tomu, jak velká škoda může být spáchána. V tomto ohledu spíše očekávám, že vláda, pokud dělá nějakou revizi, tak najde způsob, jak by například u toho špatného úředního postupu nebo vadného rozhodnutí orgánu státu se s tím úředníkem vypořádala a to nejen tím, že ho propustí z práce, ale nechá ho zaplatit tu část škody, za kterou může vzhledem ke své mzdě odpovídat, a to ale opravdu nemůže být nikdy zcela adekvátní, aby se uhradily náklady, které musí zaplatit daňový poplatník.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Já nečekám, že nějaký úředník bude platit, nevím, desetimiliardovou arbitráž, pokud ji způsobí. Ale tam chybí v tuto chvíli nějaký viditelný symbolický postih, což si myslím, že by pro veřejnost byla docela dobrá zpráva nebo pozitivní signál.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Já myslím, že v tomto ohledu ale spíš mluvíme o tom, jestli ten přímý nadřízený toho konkrétního úředníka ten regres uplatňuje. A v tomto ohledu je ta otázka vždycky na toho vedoucího té organizace nebo toho orgánu, správního orgánu, ať už je to ministr nebo ředitel nebo prezident toho úřadu, takže v tomto ohledu je vždycky na tom vedoucím pracovníkovi, aby s tím konkrétním člověkem o tom postihu jednal a tu náhradu škody nechal ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jednoho ministra tady máme.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:

Jednu větu. Například se teď vede debata o tom, jestli takovýto postih ze strany vedoucího pracovníka vůči podřízenému, který učinil chybu, může ten dotyčný realizovat, anebo musí. To je třeba věc, kterou, pokud vím, právě ministerstvo vnitra řeší, dělá k tomu nějaké analýzy. To, že teď nemáme konkrétní případy, že se úředníci postihováni, tak to neznamená, že nejsou. Pojďme počkat na tu analýzu, která tady bude a pak se tu bavme dál, určitě je to téma, které by mělo být řešeno.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vaše osobní nastavení, pokud jde o ministerstvo spravedlnosti, je takové, že byste po svých podřízených vyžadoval náhradu škody, protože vyžadovat jí můžete rozhodně.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Přiznám se, že jsem se dosud s takovýmto případem nesetkal, ale vzhledem k tomu, že zaměstnanci ministerstva vnitra jsou většinou vysoce kvalifikovaní ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Spravedlnosti.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Spravedlnosti, jsou vysoce kvalifikovaní odborníci, mají konat opravdu s péčí řádného hospodáře, tak obecně paušálně mohu říct, že bych škodu spíše požadoval, než nepožadoval.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

To skoro zní, že ministerstvo spravedlnosti je dobře řízený resort, tedy pokud máte tak odpovědné…a vsadil byste si na to, že to takhle funguje, tedy jste si jistý svými podřízenými.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Jistý si nejste nikdy nikým, pane redaktore. Ale musím říci, že za dobu, co jsem ministrem spravedlnosti, je to již pátým rokem, tak jsem nezaznamenal žádný výraznější lapsus ze strany svých podřízených, ze strany úředníků ministerstva spravedlnosti.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Kromě toho, že občas špatně vyhodnotí, jestli nějaké stížnosti nebo nějaké návrhy na odvolání projdou nebo neprojdou, ale to zřejmě ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ne, nevyhodnotili ji špatně, celou dobu jsme říkali, že to je 50 na 50, pane redaktora, pusťte si naši historického záznamy, to my celou dobu v tomto směru říkáme.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Ano, já nechci zabíhat do podrobností, ale v tomto ohledu ta odpovědnost, pokud tím máme přejít k otázce státního zastupitelství, tak je opravdu na panu ministrovi, na nikom jiném, protože on je ten, který to předkládá soudu a v tomto ohledu to nemůže svalit na někoho ze svých podřízených.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Taky nesvaluji, pane předsedo.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tak řekl jste to o nejvyšším státním zástupci, že vám dal špatné podklady, tak jste mu měl asi vrátit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Vojtěch Filip a Jiří Pospíšil jsou hosty Partie na Prima Family.


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Teď už tedy budeme mluvit o pražském státním zastupitelství. Pane ministře, kolik času jste dostal od Občanské demokratické strany na vyřešení té situace na pražském státním zastupitelství?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Přiznám se, že jsem žádný konkrétní čas nedostal. Bude asi záležet na panu předsedovi, jak toto bude limitovat. My jsme nyní v pozici, kdy připravujeme důvody pro kasační stížnost, kterou jsme podali k Nejvyššímu správnímu soudu. Předpokládám, že ta bude připravena v řádech dvou, tří týdnů. A ty důvody, které dodáme Nejvyššímu správnímu soudu do Brna. A vedle toho, pokud ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pardon, to, co připravujete, je tedy nějaký rozklad proti tomu rozhodnutí soudu, který řekl, že odvolání Vlastimila Rampuly nebylo v pořádku, protože k němu nebylo dost důvodů, tak teď tedy budete podávat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a tam zdůvodníte, že před tím to bylo v pořádku?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já jsem přesvědčený, že u takto precedentního rozhodnutí je třeba, aby zde Nejvyšší správní soud zaujal stanovisko, aby do budoucna bylo zjevné, jak intenzivní a závažné ty důvody mají být pro odvolání vedoucího státního zástupce, protože ten zákon je obecný, říká, že to musí mít závažné důvody, pokud to mám říci, a teprve judikatura může dotvořit tu míru závažnosti a říci ano, pochybení v této oblasti je závažným důvodem či nikoliv, protože ten městský soud řekl ano, pan Rampula pochybil, ale nejsou to tak závažné důvody, aby byl na základě toho odvolán, takže je třeba, aby to podle mého názoru přezkoumal Nejvyšší správní soud a dal k tomu jasné stanovisko.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže to, co teď říkáte, je, že si za těmi důvody, které byly v tom původním návrhu na odvolání jako ministr stojíte a chcete přesvědčit správní soud, že jsou dostatečně závažné na to, aby to odvolání bylo v pořádku.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pokud jsem vydal rozhodnutí na základě důvodů, které jsem dostal od nejvyššího státního zástupce, tak samozřejmě já, zdůrazňuji, aby to nevypadalo alibisticky, za těmi důvody stojím. Ale avizuji, že to je precedentní rozhodnutí, je třeba tedy, aby bylo přezkoumáno Nejvyšším správním soudem a vedle toho počítáme s tím, že poběží správní řízení, které bylo víceméně tím vrácením nebo zrušením rozsudku pro rozhodnutí ministra spravedlnosti opětovně zahájeno a tam může, a avizoval pan nejvyšší státní zástupce, že udělá, doplní další důvody, které původně nebyly uplatněné, jako například kauza MUS a tak dále.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A dělá to tedy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman o své vůli, není to tak, že byste mu k tomu dal pokyn, protože ono to po tom rozhodnutí soudu tak trochu znělo, že ho úkolujete v tomto směru.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já nikoho úkolovat nemohu, toto vyplynulo z naší dohody a přišel s tím pan nejvyšší státní zástupce.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Já bych byl rád, kdyby tady existoval judikát Nejvyššího správní soudu v této věci, protože já mám trochu pochybnost o tom, že tak to má vypadat. Já chápu, že u nás odvolání z funkcí se zkomplikovalo ve chvíli, kdy se pan prezident pokusil odvolat předsedkyni Nejvyššího soudu a od té doby je tady velmi podivný pohyb, kdy od toho demokratického právního státu s parlamentní demokracií se trochu posuneme k justičnímu státu a teď tady nechci diváky televize Prima nějak jaksi zatěžovat úvahami, ale v tomto ohledu si myslím, že ten, kdo ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Nějakou úvahu sneseme, pane předsedo.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Ten moment, když je někdo jmenován a že tedy, když jeho nadřízený nebo ten, který odpovídá za celý resort, případně za fungování určitého systému, je nespokojen a aby to bylo tak, že to sice nemůže být, řekl bych, libovůle, ale že tady musí existovat nějaké důvody, to je pravda, ale potom ten člověk, který má odpovědnost za určité fungování nějakého systému, najednou se ocitne jaksi s prázdnýma rukama, to se mi zdá jako velmi nebezpečné, v tomto ohledu ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane předsedo, to je hezká obecná teze, ale když přejdeme k tomu, o čem se bavíme, tedy k odvolání pražského vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly, podle vás, a mimo jiné i právní, byly ty důvody, se kterými přišel ministr, respektive nejvyšší státní zástupce a které podal ministr spravedlnosti, byly dostatečné?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Já neznám konkrétní spis, takže nemohu posuzovat, nejsem ten soudce, který rozhodoval o tom, ale ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Noviny čtete asi?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Čtu noviny samozřejmě. Já jsem přesvědčen, že to, jaké odkazy na některé věci měly být zpracovány panem ministrem důsledněji v tomto ohledu. Proto jsem také tu jednu větu tady předeslal, že v tomto ohledu si myslím, že samotný ten postup měl být zvolen tak, aby nebylo možné, aby nebylo možné, že takový rozsudek vůbec padne. V tomto ohledu ty důvody, pro které pan ministr navrhl to odvolání, měly být podloženy všemi možnými důkazy, teď když něco hledáme ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Počkejte, pane předsedo, přeci tím, že to je rozhodnutí ministerstva spravedlnosti, které je vždycky přezkoumatelné soudem, tak vždycky byl prostor pro to, aby nějaký rozsudek padnul. To přeci nezávisí na tom, jak silné ty důvody byly, i kdyby je nakonec soud uznal, že jsou v pořádku, tak tam nějaké riziko bylo?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Já nezpochybňuji to riziko, do toho pan ministr šel. Ale já zpochybňuji to zpracování toho dokumentu, kdy ten soudce uvažuje o tom - tohle už je silný důvod a tohle ještě není silný důvod. Já nezpochybňuji nezávislost soudu, ale v tomto ohledu odpovědnost za fungování určitého systému nese jak ministr, tak ten soud, a v tomto ohledu očekávám s napětím to rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o té kasační stížnosti, protože ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže zatím mi neřeknete, jestli ministr Pospíšil selhal nebo ne, protože si myslíte, že Nejvyšší správní soud ještě může říct, že to nakonec byly dostatečně silné důvody.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Pokud pan ministr tady říká, že pan nejvyšší státní zástupce shledává další důkazy na podporu toho selhání, tak já myslím, že to, že už jsem to řekl a nemá smysl, abych to neopakoval, že já vidím odpovědnost na panu ministrovi, protože on píše tu žalobu, nikoliv nejvyšší státní zástupce. A v tomto ohledu on s tím rizikem počítal, nevyšlo mu to, tak podle mého soudu jeho politická odpovědnost je nedělitelná. Je samozřejmě na předsedovi vlády, jestli ho ve funkci nechá nebo nenechá, jestli mu poskytne dodatečný termín. V tomto ohledu se pan ministr vyjádřil. Já jsem přesvědčen, že ten vážný úkol, který měl, v tom momentě konkrétním podání toho odvolání nezvládl a také jsem se k tomu vyjádřil, že by měl raději odejít. Ale je to jeho věcí, on říká, že to zvládne napodruhé, tak je věcí jeho a samozřejmě pana premiéra, jestli to napodruhé zvládne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane ministře, chcete reagovat.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tady bylo třeba říci, že samozřejmě nesu tu politickou odpovědnost. Já jsem do toho rizika šel. Považoval jsem to za férové před veřejností jít do rizika tohoto i s vidinou toho, že mě to politicky poškodí, než sedět, dělat mlýnek a říkat - je málo důvodů pro odvolání pana Rampuly, necháme to úplně být, to je špatný zákon a tak dále. Rozhodl jsem se takto. Někdo to může ocenit, někdo naopak odsoudit. To je samozřejmě volba každého. Nicméně si opravdu řekněme, že já jsem dostal určité důvody a s vlastní politickou odpovědností, kterou nesnižuji, já nemohu vymyslet vlastní jiné důvody. Nedělejme, prosím, z toho, že je moje chyba, že ty důvody byly také nebo onaké. Nesu tu politickou odpovědnost, nijak to nesnižuji, ale ty důvody, to hřiště vymezuje Nejvyšší státní zástupce svým návrhem, a to, že teď on má třeba ještě další důvody, protože Mečl působil na vrchním státním zastupitelství, udála se tady kauza MUS a tak dále, tak povede k tomu, že bude-li probíhat správní řízení, a bude-li pan nejvyšší státní zástupce chtít, může ty důvody dále doplnit...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane ministře, pardon, když vezmu čistě obecnou situaci. Podáte návrh na odvolání někoho a soud vám řekne, důvody jsou nedostatečné. Člověk by čekal, že už do toho prvního návrhu napíšete ty nejzávažnější důvody pro odvolání, jestliže podáváte ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Ano, které jsem dostal, jsem tam napsal, pane redaktore.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A teď tedy najednou nejvyšší státní zástupce vymyslí nějaké další důvody, které budou ještě silnější a které jste před tím neznali tedy?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Předpokládám, že ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ono to totiž působí trošku účelově, kdybych se na to ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Dobře, tak účelově. Ona taky kauza MUS vypukla až poté, což byly jaksi důvody řečeny, bylo již rozhodnuto, a v rovině odvolání pana Rampuly už to přezkoumával soud. Já tady nechci analyzovat, zda pan nejvyšší státní zástupce v tom návrhu tu kauzu už mohl nebo nemohl uvést, to mi nepřísluší. Ty důvody, které jsem dostal, jsme my zanalyzovali a na moji politickou odpovědnost jsme na základě nich rozhodli. To, že uběhl další rok a objevily se další důvody, podle mého názoru není žádná účelovost, to já tak osobně nevidím. To je otázka času toho, že další důvody vykrystalizovaly a není tedy důvod, nebo podle mého názoru není problém, aby byly v obnoveném správním řízení tyto důvody dodatečně uplatněné.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Co přesně udělal pan Rampula špatně v kauze Mostecké uhelné společnosti, protože z toho, co lze vyčíst z médií, to vypadá, že jenom toho nedělal až tak moc, ale prokázat někomu, že něco účelově zdržoval, bude trochu složitější, než jenom pocit, že kdesi nechal něco vyšumět.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

To je právě ono, pane redaktore, že se nacházíme na velmi tenké půdě, kdy samozřejmě do politické hantýrky patří hesla typu - ministr selhal a tak dále. Ale my se pohybujeme ve velmi odborném jaksi specifickém terénu, kde někdo určité jednání může vnímat jako věc, která je zákonná, někdo jí může vnímat jako věc, která už je na hraně zákona, někdo jí může vnímat jako zametání kauz. Každý to může cítit trošku jinak, viz třeba ten příklad státní zástupkyně Dunajové, kde pan Rampula jí dal pokyn, aby se na místě neodvolala. Každý to může cítit jinak, a záleží na soudu, jak to posoudí. My jsme to posoudili jako porušení zákona. Soud to posoudil jiným způsobem. Tady to je velmi individuální věcí, je-li to moje selhání, pak v pořádku, ale avizuji, na jak tenkém ledě se v tuto chvíli nacházíme, a jak individuální to rozhodnutí může být, protože opravdu jde o to, jak ty konkrétní důvody, ten který právník cítí a vnímá. To jako je zde vnímáno jako selhání. Ministerstvo dodrželo procesní postup, všichni nám tady říkali, že jsme pomalí, že to děláme dlouho a tak dále, my jsme veškeré procesní postupy, které byly stanovené a které tady pan předseda kritizoval, a oprávněně, protože dneska je tady polosoudcokracie, je obtížné odvolat funkcionáře justičního, anebo státně zastupitelského, ale veškeré procesy jsme dodrželi, ty důvody jsme nějak zhodnotili. Uvidíme, jak rozhodne Nejvyšší správní soud.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Já mám jenom jednu výhradu k tomu, co řekl pan ministr, to je výhrada s tou Mosteckou uhelnou společností. Víte, když si porovnám ty časy, které, kde se ta žádost ze Švýcarska nejdéle zdržela, tak samozřejmě nenajdu nějaký dramatický dlouhý čas na ministerstvu zahraničí, nenajdu ani na ministerstvu financí, ale najdu je na ministerstvu spravedlnosti.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Nemáte pravdu.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

A v tomto ohledu, možná, že nemám pravdu, nemám asi tolik údajů, protože je příliš nezveřejňujete, Mostecké uhelné a tu, když jsme o tom chtěli jednat ve sněmovně, tak to koalice nepřipustila. Víte, to je nejvážnější věc, jako nepožádat, byť jaksi s výhradou dalších důkazů o to, aby na základě upozornění švýcarských orgánů o to navrácení těch prostředků považuji za totální selhání této vládní moci. Totální. Já si dovedu představit, a, pane ministře, oba dva jsme právníci, kdybych měl dát bianko, tu žádost a říct - já vám to upřesněním do tehdy a do tehdy, prosím vás, jaksi počítejte se mnou, že já budu tu náhradu škody požadovat, tak mlčím, ale vy jste to neudělali, a to já považuji za opravdu vážné pochybení.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane předsedo, kdybyste mi ještě objasnil teď vztah toho, co jste říkal k odvolání nebo k návrhu na odvolání Vlastimila Rampuly, tím chcete říct, že i z vašeho pohledu je to účelová záležitost, že Vlastimil Rampula není jediný odpovědný za to, že se to protáhlo tedy.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Já jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy to dostalo ministerstvo spravedlnosti, aby ve svých orgánech tedy řeklo, jak to půjde, protože Švýcarsko není součástí Evropské unie, čili jde se klasickou cestou, to znamená, přes ministerstvo zahraničí se žádá, a to půjde přes odpovědná ministerstva v České republice tímto způsobem. A v tom momentě, kdy ministerstvo spravedlnosti má říct, jestli se to vypracuje nebo nevypracuje, případně na ministerstvu financí říct - to je ta míra té škody, tak v tomto ohledu si myslím, že měli učinit takové úkony, které zabezpečují to, že nebude žádný nárok České republiky promlčen nebo, řekl bych, obejit a v tomto ohledu mi to opravdu ta práce ministerstva spravedlnosti vadí, protože to přeci nejsou neškolení lidé. Pan ministr před chvílí řekl, jak tam má vysoce specializované úředníky, jak jsou dobře vyškolení, jak dobře pracují, a v tomto ohledu jde o obrovské selhání, protože si z nás v tom Švýcarsku dělají legraci. A já řeknu ještě věc a nezlobte se na mě, pane ministře, říct jí musím. Víte, mně to připadá, že vy jste nechtěli, aby se kauza MUS v České republice probírala, že jste někoho kryli, a to mi vadí ze všeho nejvíc.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pane redaktore, dovolte mi reagovat, protože tady padla obvinění, která bohužel nejsou pravdivá. Vy jste řekl, pane předsedo, oba jsme právníci, tak je škoda, že to tak bohužel teď to tady tak nevypadalo. Dobře víte, že jediný, kdo může přihlásit pohledávku České republiky je ministerstvo financí. Sám jste řekl, že tam mohl bianko šek poslat, ministerstvo financí to vědělo půl roku před tím, než ta lhůta uplynula, vědělo to ode mě. Já poté, co jsem se to dozvěděl, tak druhý den jsem poslal veškeré podklady ministerstvu financí, ty doklady mám tak na stole, dal jsem je policii, která to naštěstí šetří. Rád vám to předám. Interpelujte mě, já vám veškeré podklady k tomu rád dám. Takže prosím neříkejte, že ministerstvo spravedlnosti, které nemá v té věci žádnou působnost, něco zavinilo. Ministerstvo financí to vědělo ode mě půl roku před uplynutím lhůty a mělo tedy v té věci to bianko přihlásit. A k tomu ještě, k roku 2010. 2010 v létě přišel dopis na ministerstvo - žádost o právní pomoc se to jmenovalo, ze Švýcarska na ministerstvo zahraničních věcí, zahraniční věci to poslaly na spravedlnost a spravedlnost to do pěti dnů, můžu vám dát doklady veškeré, úředníci, to nešlo přes ministra, úředníci to poslali na vrchní státní zastupitelství, které dlouhodobě poskytuje právní pomoc, má to na starosti, má to na starosti podle té mezinárodní smlouvy, já jsem nechal udělat rozbor od docenta Baláše, protože kdyby Baláš řekl - úředníci na spravedlnosti pochybili, pak je taky potrestán.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Počkejte, takže ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

To znamená, ministerstvo spravedlnosti to mělo pět dnů a podle mezinárodní smlouvy to poslalo na správné místo, které mělo ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A pak už jste se o to nezajímali, není to tak, že pošlete nějaký podnět, zjišťujete, notabene u pražského zastupitelství, kde říkáte, že máte dlouhodobé pochybnosti, tak tam necháte jednosměrně posílat kontroverzní záležitosti a pak se nezajímáte jako úřad, myslím, ne vy osobně...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já opravdu, já jsem o tom nevěděl, já jsem to dozvěděl 15. března, to mám doklady veškeré, a 16. března posílám na finance.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ale není to na ministerstvu nastaveno tak, že byste se ptali státních zastupitelství, co je tedy s tím podnětem, který jste tam poslali.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pane redaktore, ti úředníci řeší takhle desítky žádostí o právní pomoc. Přišel obecný papír bez uvedení částky, všeho, a ten úředník plnil jako plní vždycky. Poslal to na příslušné státní zastupitelství, to vědělo, že to spadá pod finance, a nic s tím neudělalo. Bohužel já nemám potřebu krýt úředníka ministerstva spravedlnosti, ale vnímáme chybu na zaměstnancích vrchního státního zastupitelství, kteří to věděli a nic s tím v tu chvíli pak nedělali.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A zkoušel jste zjistit, kolik žádostí o právní pomoc takhle padá pod stůl, protože úředníci je někam přepošlou z vašeho úřadu a už se nestarají o to, co s tím je?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

No, oni je pošlou tam ..., vám to říkám, je mezinárodní smlouva, takhle vyřizují ročně desítky žádostí, posílají to na příslušné soudy, na příslušná zastupitelství, která řeší konkrétní kauzy.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
A už se nezajímají o to, co se tím děje tedy?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:
My jsme pouze pošťáci, my nemáme v tom žádnou jinou roli v tomto směru. To, prosím vás, je běžný postup, tak to funguje v jinde v zahraničí, my to pouze přeposíláme, odpovědný právě je ten orgán činný v trestním řízení, ne ten resort.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Já už začíná tušit, v čem je ten problém, že někdo napíše na ministerstvo zahraničí - toto přepošle vám, vy to přepošlete někam dál a cestou se to víceméně ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Cílovému orgánu, který to má řešit dál následně.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Tak samozřejmě je potom otázka, na kolik ta státní správa funguje v této oblasti, jestliže v podstatě by se o tom pan ministr dozvěděl, ve chvíli bych ho interpeloval nebo někdo jiný by ho interpeloval ve věci Mostecké uhelné, protože samozřejmě se budeme ptát ministra spravedlnosti, co s tím udělaly orgány činné v trestním řízení, my se nemůžeme ptát, jako Vrchního státního zastupitelství, protože to samozřejmě jako orgán činný v trestním řízení jaksi nemusí podávat informace poslancům, od toho jsou příslušní ministři. Já nebudu vzpomínat ten trapný výbor pro bezpečnost tak, jak zasedal. Takže v tomto ohledu jsem přesvědčen, že opravdu existuje vada v samotném řídícím systému ve státní správě. To znamená, že když se něco někam odešle a máme kontrolovat, jakým způsobem fungují ty orgány vůči orgánům v zahraničí, tak pravděpodobně tady neexistuje  žádný kontrolní mechanismu a měla by ho vláda nastavit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pojďme ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já vám řeknu jenom jednu věc, všude ve světě to funguje tak. Existuje-li mezinárodní pošta mezi orgány činnými v trestním řízení, v tomto případě mezi švýcarskou justicí a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, pak ty správní orgány, jako je ministerstvo zahraničí a ministerstvo spravedlnosti, opravdu plní pouhou roli pošťáků. Je to tak všude v zahraničí. Chceme-li to jinak, bavme se o tom, já se tomu nebráním. Ale, prosím, konečný orgán, kam měl dojít ten dopis a došel, bylo vrchní státní zastupitelství a to mělo v té věci konat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pojďme se tedy vrátit k Vrchnímu státním zastupitelství, může nastat situace, kdy nejvyšší státní zástupce, pan Zeman, projde znovu ty podněty, o kterých si myslí, že jsou důležité pro odvolání Vlastimila Rampuly a řekne si, to nemá šanci projít a už nebude podávat žádný návrh, protože už máte zkušenost, co už v soudu neprošlo?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Podívejte se, je to plně v jeho kompetenci, plně jeho rozhodnutí, pokud tak učiní, já to samozřejmě budu absolutně respektovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Budete to respektovat přesto, že jste před časem říkal, že téměř buď Vlastimil Rampula, anebo vy?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tak to byl trošku zkreslený výrok. Víte sám, že se to opravilo v Lidových novinách, v Hospodářských novinách. Já jsem řekl, že si nedovedu představit, že skončíme tady to rozhodnutí a nic se dál nebude dít a děláme, že si nic nikdy nestalo. Já jsem přesvědčen, že je třeba využít ostatních zákonných prostředků, zdůrazňuji zákonných prostředků na dosažení personální změny na vrchním státním zastupitelství. A pokud víte sám, tak pan nejvyšší státní zástupce něco podobného zopakoval, myslím v Právu v pondělí nebo kdy, a sám se jasně přihlásil k tomu, že chce ty další důkazy dát na stůl a rozšířit jimi správní řízení.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A podle vás Vlastimil Rampula není vhodná osoba do čela pražského vrchního státního zastupitelství?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já se domnívám, že ty poslední roky ukázaly, že tam je třeba někoho, kdo bude více tlačit na došetření kauz, které dneska vrchní státní zastupitelství má.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Já se pokouším pořád porozumět tomu důvodu a našel jsem taková dvě vysvětlení, proč by podle vás neměl být Vlastimil Rampula v čele pražského vrchního státního zastupitelství, když to zjednoduším, tak buď je neschopný, anebo ovlivnitelný. To jsou ty důvody, které se objevují nejvíc, který z nich je tedy ten, proč by podle vás měl odejít.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Víte, já jako ministr spravedlnosti si nemohu dovolit tady spekulace, které si mohou dovolit žurnalisté. Já tady nebudu mluvit o nějakém zametači kauz, to nechám žurnalistům a jednotlivým specialistům v médiích na tuto oblast. Já pouze konstatuji, že se domnívám, že je třeba, aby v čele soustavy byl někdo, myslím v soustavě českých státních zastupitelství, tedy na pražském vrchním státním zastupitelství, někdo, kdo bude důvěryhodný a kdo bude mít lepší výsledky, než má pan Rampula.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane ministře, vy už téměř rok ztrácíte mediální pověst a mrháte mediální energií na vysvětlování, proč by měl Vlastimil Rampula odejít. Proč je tak těžké říct, že si myslíte, že buď na tu práci nemá, anebo je ovlivnitelný?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tak já jsem vám řekl to první, nemá výsledky ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Podle vás na to nemá.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Nemá výsledky.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Přestože jste ho ta jmenoval sám a v době, kdy jste ho jmenoval, tak jste ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já jsem čekal tu vaší reflexi. Ale v době, kdy jsem ho jmenoval, tak samozřejmě vstupoval do hry jako mladý nadějný státní zástupce. Samozřejmě za to mám politickou odpovědnost, ale nebyly s ním spojeny žádné kauzy, nic a vstupoval tam jako člověk, který mohl mít před sebou budoucnost člověka, který rozhýbe ne úplně funkční úřad, bohužel k tomu nedošlo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže to berete čistě jako nedostatek jeho, dejme tomu, profesního nasazení a nehledáte za tím nějaké důvody, proč by se mohl snažit některé věci aktivně nedělat.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pane redaktore, jako veřejnému činiteli mi nepřísluší tady spekulovat, to by nebylo zcela korektní ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Veřejní činitelé spekulují, kudy chodí.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
 
Dobře, ale tak já nejsem správní orgán, který v té věci rozhoduje, tak asi uznáte sám, že není etické a vhodné, abych se tu pouštěl do spekulací o člověku, o jehož pozici můj úřad rozhoduje.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Čili vnitřně o tom spekulujete, ale na veřejnosti to říkat nebude.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

No, tak nepovažuji za korektní v tuto chvíli zde takové spekulace dávat na stůl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Ale nějakými spekulacemi se tady zabýváte, rozumím tomu dobře, protože ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pane redaktore, prosím, spokojte se s mou odpovědí na vaší otázku, že vnímám tam nedostatečné výsledky a pak jsou zde důvody, které na stůl dává nejvyšší státní zástupce, které my posuzujeme jako správní orgán a na jejich základě rozhodneme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A pokud nejvyšší státní zástupce řekne - nevidím teď už dostatečně silné důvody, které by prošly u soudu, tak to respektujete a spokojíte se s tím, že Vlastimil Rampula zůstane v čele vrchního státního zastupitelství.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já ty informace, které teď tu říkáte, nemám, naopak mám informace jiné, že pan nejvyšší státní zástupce připravuje doplnění těchto podání. Takže, prosím, nespekulujme o něčem, co je opakem toho, co nejvyšší státní zástupce říká v médiích.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže jste přesvědčen, že tedy ty důvody budou dostatečně silné k tomu, abyste ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tak říká to v médiích, jste přesvědčen tedy, že naplní to, co říká v médiích.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A ty důvody jsou tedy Mostecká uhelná, u které jste se teď ani neshodli s Vojtěchem Filipem, kdo vlastně může za ty průtahy.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tak to bude asi jedním z důvodů.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A budou nějaké další, které vyplynou během toho posledního roku?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

To je dotaz na pana Zemana, opravdu, ten je navrhovatel a předloží ty důvody.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A vy jste se ho neptal a dokud to nepošle, tak ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

A dokud to nebude na stole, tak opravdu nepovažuji za korektní se ho ptát na důvody, na tož je pak někde medializovat.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Víte, já mám k tomu jenom jeden dodatek. Důvěryhodnost státního zastupitelství je velká deviza, jestliže jí má státní zastupitelství ztratit, tak si myslím, že jí ztrácí i ti, kteří jí podkopávají. A v tomhle ohledu, jestli má pan Rampula, řekl bych, vysokou kvalifikaci k tomu, aby dělal vrchního státního zástupce v Praze, tak má snad i dostatečnou kvalifikaci, aby se živil jako právník i v jiné profesi mimo státní zastupitelství. A myslím si, že jestli cítí odpovědnost vůči českému státu, že by bylo vhodnější, aby se o to nesoudil.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Počkejte, to znamená, že podle vás to nejlepší, co by měl Vlastimil Rampula udělat, je, i když je vnitřně přesvědčený o tom, že neudělal žádnou chybu, je srazit podpatky a říci - politici mě teď nechtějí, ohrožuje to důvěryhodnost státního zastupitelství a půjdu.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Víte, já nemyslím, že je v pozici, kdy by neměl odejít. Já jsem přesvědčen o tom, že je v pozici, kdy, pokud mu záleží na jménu toho úřadu, tak by měl říct ano, já klidně se očistím a budu mimo úřad po takovou a takovou dobu a nebudu tady dělat, řekl bych, ostudu nejen státnímu zastupitelství, ale českému státu. Víte, jak se na nás dívají v zahraničí, to je katastrofa. Už jsme si užili jednou s NKÚ, teď si užíváme se státním zastupitelstvím, jak ten stát vypadá v zahraničí, to opravdu není dobré.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Jenom jednu poznámku k tomu, že ho politici nechtějí. Tak primární opravdu je představa a vůli nejvyššího státní zástupce. Já to na něj nechci shazovat alibisticky, rozumíte mi, ale to jen ten, kdo limituje tu debatu a kdo říká ano, je zde porušení zákona ze strany pana Rampuly, já navrhuji odvolání. To není politická zvůle, také konečné slovo mají ty soudy.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Rád bych se zeptal ještě na jednu věc. Váš předseda Petr Nečas včera v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že v médiích to vypadá jakoby boj o odvolání Vlastimila Rampuly, byl souboj dobra a zla, ale že v jeho vidění je to spíš souboj mezi dvěma klany státních zástupců a ani o jednom se nedá říct, že by byl buď ten dobrý nebo ten špatný. Jaká je vaše interpretace toho, co se vlastně děje na státním zastupitelství?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Podle mého názoru je to legitimní pokus nejvyššího státní zástupce vyměnit vedoucího vrchního státního zastupitelství, na to má zkrátka zákonný nárok a vrchní státní zástupce má zákonný nárok se bránit, tak jsme si nastavili tady pravidla, tak se nedivme, když ta pravidla nyní fungují. A samozřejmě tím, že jsou zde jasné ochrany toho odvolávaného, tak to samozřejmě je krvavé a trvá to, to tak je. A uvidíme, jakým způsobem to dopadne, konečné slovo bude mít soud, nezávislý soud, nikoliv politici.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Čili není to ani dobro, ani zlo, ani klany, ale je to normální správní řízení v právním státě tedy.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já to vnímám tímto způsobem. A já nechci říkat dobro a zlo, jsme lidé omylní, nikdo není dokonalý. A já proto  nebudu říkat, že někdo je tady dobrý a někdo je zlý. To mi připadá jako příliš silná interpretace. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že změna na postu nejvyššího státního zástupce, například Pavla Zemana, byl jaksi dobrou změnou, a tím nemyslím, že přijde nějaký pan dokonalý, ale ta změna podle mě byla dobrá.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Teď jste zapromoval několik našich pořadů na Prima Family, Prima Love, za což vám samozřejmě děkujeme. Pane předsedo, vy byste se přiklonil, které z těch interpretací, které tady zazněly - souboj dobra a zla, válka klanů státních zástupců, anebo prostě normální správní řízení v právním státě.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Já musím říct, že bych byl nejradši, aby to bylo normální správní řízení v právním státě a určitě nesouhlasím s tím, že to je souboj klanů. Jestli to takhle někdo interpretuje, ať uváží, jestli může dělat tu funkci, kterou dělá. V tomto ohledu poškodit takovým způsobem ty slušné státní zástupce, a je jich hodně, to vím ze své vlastní praxe od kolegů a tak dále, v tomto ohledu to bylo velmi nešťastné vyjádření, a to jsem se vyjádřil více než diplomaticky.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže premiér Nečas podle vás poškozuje aktivně státní zastupitelství.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Ano, protože to říkat vůbec neměl, prostě nemůže, to je ještě horší vyjádření, než bylo vyjádření o tom, že je tady justiční mafie.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Co tím váš pan předseda sleduje?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já se omlouvám, já jsem ten rozhovor nečetl, tak ho nechci nějak komentovat. Ale pan předseda má samozřejmě právo vnímat to, že jsou tam nějaké dvě skupiny. Já, jak jsem řekl, to vnímám jako právník zcela právně, to znamená, nejvyšší státní zástupce dal návrh na odvolání a je to správní řízení, které zde probíhá. Poprvé zde probíhá takové správní řízení, možná i proto to vyvolává takové rozpory a mediální konotace. Až zde bude nějaký další ministr v budoucnosti odvolávat předsedu soudu nebo vedoucího státního zástupce a půjde o šestý, sedmý případ, pak možná už se tomu nebudeme tak divit a nebude to vyvolávat takovéto debaty.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Jenom, abych si ještě udělal jasno, to, co se mediálně interpretuje jako boj za očistu soustavy státních zastupitelství, to byste nepodepsal. Je to prostě jenom výměna, ne úplně dobrého funkcionáře, potenciálně za lepšího tedy?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Očista, to je slovo, které nechám médiím. Já jsem řekl, když jsem přišel do pozice, že bych rád prosadil změny, jak posílit nezávislost státního zastupitelství. To znamená nový zákon, a zvýšit důvěryhodnost státního zastupitelství, a změna některých funkcionářů je podle mého názoru posílením důvěryhodnosti. To je trošku něco jiného než očista.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Cítíte v tom podporu premiéra Nečase?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Předpokládám, vzhledem k tomu, že mi byl dán prostor, abych pokračoval v tuto chvíli, tak doufám, že ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže podpora premiéra Nečase spočívá v tom, že vás ještě neodvolal tedy?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pane redaktore, v demokracii každý politik musí počítat s tím, že může být každý den odvolán. Já s tou variantou počítám.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Tak já bych spíš počítal s tím, že pokud se snažíte o něco takového, jako jste teď prezentoval, že za vámi premiér přijde, poklepe vám po rameni a řekne: Jiří, děláte to dobře, nebo to je přeci vyjádření podpory?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tak to uvidím, jestli to dělám dobře. To, že mám nějaké úmysly. Neznamená, že výsledek bude takový, jaký si představuje. Uvidíme, já, když dovolíte, to dál nechci komentovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Takže necítíte podporu ani ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já jsem řekl, že v tuto chvíli jsem dostal prostor, aby v těch krocích pokračoval, tak to vnímám a uvidím, jak to bude dál.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A vnímáte ten prostor jako časově omezený, tedy do někdy s tím něco udělejte, anebo běžte.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pane redaktore, já v tuto chvilku nechci takhle spekulovat, protože to je tak nepředvídatelné, jak se celá situace dál bude vyvíjet, že opravdu, dovolte mi, abych na to neodpověděl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Cítíte, že máte tu situaci ve svých rukou, anebo prostě záleží na tom, jak rozhodne Nejvyšší správní soud?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Tak samozřejmě, a to už zde říkal pan předseda, jako klíčový zde bude pozice rozhodnutí soudu, to znamená, je to o tom, že já nesu politickou odpovědnost, svojí kůži na trh, ale rozhodovat bude Nejvyšší soud, respektive Nejvyšší správní soud.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:
Chtěl jste reagovat ještě.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Ne, ne, ne, jenom říkám, že ano, rozhodnutí bude na Nejvyšším správním soudu, budeme ho očekávat netrpělivě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

A potom tedy je na premiérovi Petru Nečasovi.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Pak uvidíme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Sledujete diskusní pořad Partie. Našimi hosty jsou ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a předseda KSČM Vojtěch Filip. A teď už budeme mluvit o exekucích. Stačí zapomenutá pokuta v MHD nebo nezaplacený regulační poplatek u lékaře a velký problém je na světě. Točili jsme pro vás na Primě už řadu reportáží o tom, jak se z několika korun stal desetitisícový dluh vymáhaný exekutorem. A píšete nám i o tom, že se exekutoři často chovají jako na Divokém západě. Když se zeptám velmi jednoduše, jak bylo možné nechat tu situaci dospět tak daleko?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Nejprve chci říci, pane redaktore, že od 1. března platí nová vyhláška, která výrazně snižuje poplatky, které platí občané při bagatelních dluzích, de facto na polovinu. To je velká změna, kterou se nám podařilo prosadit a už to není slib, už je to realita. Tady je třeba si uvědomit, že exekutorská profese je zde od roku 2002/2003 vznikl ten návrh, který toho zákona, který to upravuje, jako poslanecký návrh tehdejších poslanců vládní koalice sociální demokracie a bohužel nastavil pravidla tím, že to byl poslanecký návrh, tak, že praxe ukazuje, že ten zákon byl velmi nedokonalý. Byla možná chyba tehdejší vlády, myslím vlády Miloše Zemana, že si to nevzala jako vládní návrh a nechala napsat poslance o tak citlivé věci zákon jako poslaneckou iniciativu. Já už jsem prosadil ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane ministře, vy děláte ministra spravedlnosti už poměrně dlouho na to, aby za to mohli poslanci ČSSD.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Já vysvětluji ten základ ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Já vás jenom zrychluju trošku, pardon.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti a místopředseda ODS:

Děkuju, já už jsem prosadil 4 novely, které reagují na nové a nové problémy, které se v praxi ukazují každým rokem, jak se to profesně vyvíjí, a které se snaží vyřešit nespravedlnosti, které zákon, respektive výkon exekucí přináší. Je to celá řada věcí, jako prosazení pravidla přiměřenosti a tak dále. V posledním roce se ukázaly další problémy, na které my reagujeme tím, že je novela připravena, nyní je v parlamentu, v pátek probíhala skoro celý den velmi intenzivní debata na ústavněprávním výboru. A pokud tato novela projde, může to být v řádech týdnů, pak tam budou věci typu jako předžalobní výzva, sčítání nákladů, více pohledávek tak dále, které dále upravují a způsobí to, že výkon práva bude spravedlivý a že excesy budou velmi omezené.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Pane předsedo, pokud se nepletu, tak KSČM podala vlastní návrh zákona, proč se nepřipojíte tedy, nebo ten, se kterým přichází ministerstvo spravedlnosti, není v pořádku?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Tak jednak zákon 120 roku 2001 Sbírky skutečně není dobrým zákonem, to se ukázalo po dobu desetiletého fungování a ten systém začal fungovat, nikoliv pro věřitele, nikoliv pro toho, kdo funguje jaksi slušný dlužník, ale funguje jenom pro ty samotné exekutory a pro ty vymahačské firmy. Tomu je třeba zabránit. Ten vládní návrh totiž neřeší to, že ten systém si přisvojili exekutoři sami pro sebe. A tady je potřeba napravit s ohledem na to, jakým způsobem dlužník má platit, a aby byly uspokojeny pohledávky věřitele. Proto jsme dlouhou dobu vyžadovali, aby byl nový návrh zákona, když ale vláda přinesla nový návrh, tak jsme zjistili, že to nebude funkční, a proto jsme to, co jsme zpracovávali delší dobu ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor:

Nebude funkční v jakém smyslu, že se ještě víc přesunou pravomoci k exekutorům nebo z hlediska samosprávy.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:

Ono to ty exekutory neomezí. To, co předložila vláda, a pan ministr prosadil jednu věc, to zase musím uznat, to snížení té odměny, to myslím, a to je v jeho pravomoci, to je otázka vyhlášky, a tam skutečně ten největší exces, to znamená, navýšení, neúměrné navýšení těch dluhů se podařilo pořešit, teda jenom z části, ale aspoň na to snížení na polovinu. Ale ten systém jako takový, ten vládní návrh zachovává, a proto my jdeme do toho systému tak

JUDr. Jiří Pospíšil

JUDr. Jiří Pospíšil

předseda regionálního sdružení
místopředseda strany
poslanec PČR
ministr spravedlnosti

Více o autorovi