Usnesení 22. kongresu ODS
22. října 2011

Usnesení 22. kongresu ODS

Usnesení 22. kongresu ODS

Politická část usnesení 22. kongresu ODS

1. K politické spolupráci

Kongres Občanské demokratické strany:

1.1. děkuje Konfederaci politických vězňů za dlouholetou přízeň; velice si váží spolupráce a podpory ze strany Konfederace politických vězňů
1.2. vítá uzavření smlouvy o politické spolupráci mezi ODS a Mladými konzervativci

2. K senátním a krajským volbám 2012

Kongres Občanské demokratické strany:

2.1. konstatuje, že senátní a krajské volby v roce 2012 jsou pro ODS klíčovou prioritou; volební úspěch ODS zabrání nezodpovědné socialistické politice, která postrádá jakoukoli strategii, jak provést Českou republiku turbulencemi, kterými v současnosti prochází Evropská unie
2.2. ukládá Výkonné radě ODS vypracovat a schválit volební program pro senátní a krajské volby v roce 2012, který bude založen na propojení centrálních a regionálních volebních témat

3. K programovým a ideovým pilířům

Kongres Občanské demokratické strany:

3.1. vyzývá všechny členy ODS na všech úrovních, aby učinili maximum pro prosazování a obhajobu konzervativních hodnot v české společnosti, lidské svobody, soukromého vlastnictví a liberálního ekonomického prostředí   
3.2. konstatuje, že se občanským demokratům v posledních dvou politických vládách daří prosazovat své programové priority a vlastní návrhy reforem  

4. K domácí politice

Kongres Občanské demokratické strany:

4.1. konstatuje, že úspěšné prosazení reforem penzijního, zdravotního, sociálního a daňového systému je jedinou cestou, jak zlepšit stav veřejných financí a umožnit zdravý rozvoj ekonomiky, z něhož budou mít prospěch všichni občané České republiky
4.2. konstatuje, že pravidla a zákony platí pro všechny bez rozdílu; národnostní a etnická příslušnost nesmí být důvodem k diskriminaci ani privilegiím žádného občana
4.3. konstatuje, že občanští demokraté podporují začleňování migrantů do české společnosti, pokud do České republiky přicházejí legálně pracovat, nikoli jen čerpat sociální dávky; nelegální pracovníci nectící zákony musí být ze země vyhoštěni
4.4. konstatuje, že jaderná energetika má být nadále klíčovou součástí energetického mixu České republiky a její další rozvoj je v zájmu zajištění energetické bezpečnosti státu
4.5. podporuje dokončení restitucí církevního majetku a ekonomické oddělení církví od státu podle parametrů schválených vládou České republiky
4.6. konstatuje, že nová úprava rozpočtového určení daní má posílit příjmy obcí spravedlivě, aniž by ochuzovala kteroukoli z nich, a její součástí má být také zvýšení motivace obcí pro podporu podnikání a zaměstnanosti

5. K otázkám EU

Kongres Občanské demokratické strany:

5.1. zdůrazňuje, že podmínky, za kterých v roce 2003 rozhodli občané České republiky v referendu o přistoupení k Evropské unii a o závazku přijmout společnou měnu euro, se zásadně změnily, proto ODS bude požadovat, aby o případném přistoupení k jednotné měně euro a současně vstupu do Evropského stabilizačního mechanismu, rozhodli občané České republiky v referendu
5.2. konstatuje, že snahy o unifikaci migrační politiky v EU jsou nepřijatelné; uplatňování migrační politiky je výsostným právem národních vlád; myšlenku multikulturalismu v tomto kontextu považuje ODS za mrtvý koncept
5.3. konstatuje, že bankovní domy v České republice nejsou díky účinnému dohledu České národní banky a bezpečným smlouvám s mateřskými společnostmi ohroženy případnými dopady evropské dluhové krize

6. Ke změně stanov ODS

Kongres Občanské demokratické strany:

6.1. se shodl na změně stanov ODS, včetně přechodného prodloužení mandátu současného vedení ODS do konce roku 2012 (viz příloha č. 1)

7. Ke vzdělávání v ODS

Kongres Občanské demokratické strany:

7.1. ukládá Výkonné radě ODS vypracovat a schválit koncepci dalšího rozvoje vzdělávání členské základny, kandidátů a politiků ODS a zahájit její realizaci