Události, komentáře
3. března 2015

Alexandra Udženija: Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí byla předsedkyně klubu pražských zastupitelů Alexandra Udženija.

Celý rozhovor můžete zhlédnout na ČT24.

 

David BOREK, moderátor:


Ale ještě předtím, než si dáme dobrou noc, tak se posuneme dál, protože koneckonců toto rozhodnutí bude nakonec na politicích a oni se už k tomu mohutně vyjadřují. Pojďme si poslechnout tedy názor správce státní kasy a pak také předsedy ODS. 

 Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/ (záznam): 


Ztratili jsme dost času, než jsme našli skutečně nějak jako lidi, který s tím jako pohli dopředu. Určitě bude k tomu ještě velká debata ve sněmovně, v koalici, ale děláme pro to maximum. Když to nestihneme 1. ledna, no, tak, tak to stihneme 1. dubna. Tak to je projekt, který tady nikdy nebyl. Petr FIALA, předseda strany /ODS/ (záznam): 


Nesouhlasíme se zavedením registračních pokladen. Je to další šikana živnostníků. Pan ministr financí tady dlouhodobě vede třídní boj proti živnostníkům a drobným podnikatelům. A toto je jeho pokračování. 

 David BOREK, moderátor:


Zástupci politického spektra. Vítám zástupkyni ODS a také zástupce hnutí ANO. Hezký večer. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Krásný hezký večer. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Dobrý večer. 

 David BOREK, moderátor:


Začnu tedy u vás jako zástupce vládní koalice. Ani stopa pochyb, že to může skončit jako jiné zpočátku bohulibě znějící nové projekty, technologická řešení typu registr aut a tak dále a že to může dopadnout skutečně i jako politické fiasko? Stovky tisíc lidí si budou muset něco zásadně měnit ve svém životě, ve svém podnikání. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Nebude to až tak úplně zásadní změna. Já bych se chtěl ohradit vůči tomu, co říkal pan kolega Fiala. Ale vy jste to, pane redaktore, řekl v minulé diskusi taky. Mluvíte o registračních kasách. Prosím vás, to nejsou registrační kasy. To je elektronická evidence tržeb. A v podstatě toto umí jakékoliv zařízení, které ty podnikatelé již mají. To znamená, jakákoliv kasa to umí. Umí to dělat tablet, umí to dělat mobilní telefon. To znamená, nebude to jakékoliv zatížení finanční... 

 David BOREK, moderátor:


Abychom byli féroví. Mobilní telefon se musí propojit s něčím, co něco tiskne. Není to tak, že si ze jenom něco odklikám na svém... 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Samozřejmě. Velice jednoduchá tiskárna do tisíce korun, ano. 

 David BOREK, moderátor:


Ale to je pravda. Paní Udženijo, to nejsou registrační pokladny. Ty, které v minulé dekádě tak vzrušovaly českou politickou scénu, to nejsou registrační pokladny. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


To nejsou registrační pokladny. Nicméně tím, že si do toho mobilu nebo do toho iPadu nebo jakéhokoliv jiného zařízení, které nevypadá jako registrační pokladna, na které jsme zvyklí v nějakým supermarketu, nainstalujeme software, který nás on-line propojuje s ministerstvem financí, kde musíme mít samozřejmě SIM karty a propojení internetové, kde musíme mít přesně koupenou tu tiskárnu, ať je malá, nebo velká a tak dále, tak jsou to jednoznačné náklady pro toho podnikatele měsíční. A je jedno, jestli si tu licenci koupí, nebo si ji pronajme. Jednoznačně to náklady jsou. A to je to, co bych chtěla tady zmínit, že pan ministr financí neustále říká, jak to nemůže vadit těm poctivým. Tak minimálně z tohoto hlediska, kdy to jsou opravdu měsíční náklady, ať se bavíme o pětisetkoruně, nebo se bavíme o pětitisícikoruně, tak to náklady jednoznačně jsou. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Jsou to minimální náklady. A těm podnikatelům se to mnohonásobně vrátí, protože se nastaví normální a korektní podnikatelské prostředí. To znamená, právě ti poctiví, kteří vedle těch nepoctivých nemají minimální šanci, tak na tom samozřejmě budou vydělávat. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:

 

Já se omlouvám, ale já opravdu nechci naskakovat na tuto rétoriku. Tady předřečník, který tady byl předtím, tak přesně na to poukázal. My se tady bavíme i o morálním znechucení, protože živnostníci a malí a střední podnikatelé už rok poslouchají od vašeho pana ministra a této levicové vlády, jak kradou, jak jsou zločinci, jak neodvádí daně. A přitom tito podnikatelé tvoří jeden ze základních pilířů naší ekonomiky. Oni zaměstnávání 60 % zaměstnanců. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:

 
Paní kolegyně. 

 David BOREK, moderátor:


S dovolením, já vás přeruším, já vás na chvilku jenom přeruším. 

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


A to prostě pro ně je znechucením... 

 


David BOREK, moderátor:


Protože já do našeho rozhovoru chci vnést ještě jednou tedy Karla Havlíčka z Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Pojďme si ještě jednou poslechnout, co řekl dnes večer České televizi, zdůrazněme, on tedy není primární politik, je to zástupce korporace, která sdružuje malé podnikatele. 

 Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků /Interview ČT24, 3. 3. 2015/: 


Pokud ministerstvo financí přistoupí na naše návrhy, a to takové, že se to nezavede do všech segmentů a ti nejmenší z toho budou vyjmuti, za B bude to postupné zavádění a za C nebude to v kombinaci s doprovodným programem á la Matějská pouť, čili účtenková loterie, tak poté se domnívám, že bude naprosto minimální úbytek těch podnikatelů. 

 


Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Já si... 

 David BOREK, moderátor:


To není politik. Zdůrazněme, to je zástupce Asociace malých živnostníků, se kterými vy jste tady argumentovala. On sám říká, že pokud budou splněny tyto podmínky a zatím on neříká, že by to bylo nereálné, že budou splněny, tak je minimální hrozba úbytku živnostníků. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Dobrá. Tak pokud se podíváme opravdu na fakta a čísla, budeme se bavit o číslech, abychom tady neříkali třeba naše pocity nebo nějaké politické proklamace. Tak si vezměme, že šedá ekonomika v České republice tvoří nějakých 15,5 %, což je podprůměr Evropské unie a výrazný podprůměr bývalých východních zemí, mimochodem, kde jsou primárně tyto registrační pokladny zavedené. A dvě třetiny této šedé ekonomiky je práce načerno. To je statistika. To znamená, že my problém šedé ekonomiky máme asi zcela úplně někde jinde, než je to... 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, ale teď my neodpovídáte na tu otázku, tak kdy... 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


A teď se dostanu k dalšímu, jenom abych řekla ty fakta. A když se podíváme do toho Chorvatska, kterým se tady pan ministr neustále ohání. Prosím pěkně v Chorvatsku skončil každý pátý živnostník, každý desátý podnikatel, který zaměstnával lidi, a kdyby se to mělo přenést na Českou republiku a počet živnostníků a malých a středních podnikatelů, tak se, prosím, bavíme o 150 tisících. To jsou fakta a čísla. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Paní kolegyně, opak je naprostá pravda, je opak. 

 


Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


To není... 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Tam naopak těm podnikatelů... 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Vy v Chorvatsku nežijete, mně tam žije rodina. Já to tam znám, takže... 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


...v gastronomii se naopak zvedly obraty, zvedly se jim významně obraty... 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:

 
A kde je výběr DPH, který se snížil? 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


A zvedlo se i výběr DPH. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Ne, nezvedlo, to máte špatná čísla. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Ale já chci říct jednu velikou nepravdu, kterou tady řekl pan kolega Bábek. Kdy říkal, že převádí stát svoji kompetenci a dává to na podnikatele. A v podstatě je to šikana poctivých podnikatelů. Je to naprosto naopak. On říká, měli by tam nechat kontroly a kontrolovat všechny, ne, tato metoda právě ty podnikatele poctivé naprosto vynechá, protože z této registrace, elektronické registrace jasně finanční úřad pozná, kdo podvádí, a na toho vletí. A na ty poctiví, na ty poctiví se absolutně nemusejí... 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Nezlobte se na mě, co se ... Já jenom opravdu v krátkosti zareaguju. 

 David BOREK, moderátor:


Prosím, definujte mi krátkost. Já bych ji definoval tak 15, 15 sekundami. 

 


Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:

 
Ano, jednu větu. Tak dám příklad. V Chorvatsku kontrola zavřela na několik dní cukrárnu kvůli tomu, že našla přebytek 7 kuna, to je 25 korun. 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, tak děkuji za tu krátkou ještě noticku. A já teď tedy s dovolením tedy vnesl další rozměr do naší debaty. Pojďme si poslechnout, jak reagovala náměstkyně ministra financí paní Hornochová na otázku výjimek pro trhovce, pro farmáře, kteří prodávají svoji úrodu. 

redaktor: 


V Chorvatsku například mají výjimku zemědělci, kteří si vypěstují plodiny a pak je prodávají například na farmářských trzích. To u nás bude také nebo to bude bez výjimky? 

 Simona HORNOCHOVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně (záznam): 


Kdybyste se zeptal v tom Chorvatsku, tak je to v podstatě tradiční činnost v Chorvatsku. Jsou to většinou takové paní, oni jim říkají kumice, a skutečně je to spíš politický ústupek. Upřímně řečeno, neuvažujeme o tom, protože u nás to zase taková velká tradice není. 

 David BOREK, moderátor:


U nás to není velká tradice? Slyšel jsem to správně? Vy jako zástupce vládní strany tedy souhlasíte s tím, že trhovci nejsou tradicí a že tudíž všichni budou muset mít terminál, přes který budou muset si tisknout účtenky? 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Pane redaktore, ano. Je to tradice. Já chci jenom popsat jednu věc... 

 David BOREK, moderátor:


Ne, já se ptám na toto. Budou tedy malí trhovci, lidé, kteří prodávají na farmářských trzích, lidé, kteří prodávají jahody a meruňky podél silnic, muset mít tyto terminály? 

 


Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Já znova chci říct jednu myšlenku, která je podstatná k tomu. Paní náměstkyně Hornochová je skvělá ženská, ale je to daňařka, a ta to vidí z daňového jasně chladnokrevného ekonomického pohledu. Pak nastoupí politici, teď je to v dohadovacím řízení, půjde to, ano, tyto věci, jak říkali i pan Havlíček, se budou zohledňovat... 

 David BOREK, moderátor:


No, a já tomu rozumím, také proto se ptám... 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


...a budeme s nimi pracovat. 

 


David BOREK, moderátor:


Také proto se ptám vás. Vy nejste úředník, vy jste politik. Ptám se, přes vás to neprojde, přes vás v parlamentu to neprojde. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


To takhle neříkejte. Bude to diskuse, bude to politická diskuse. A určitě takový ten autokratický nebo respektive ten matematický model se může v určitých místech změnit. Ale ona to říká správně, ona to říká jako výběrčí daní. My jsme politici a my to musíme nějak zpracovat. 

 


David BOREK, moderátor:


No, ne. Ale já se ptám na...a můžete mi teď říct ten váš názor, když tedy teď neustále říkáte, že jste politici a že potom budete rozhodovat vy nebo korigovat to vy, tak jaký váš názor? Mají malí trhovci... 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


No, tak pan Babiš přece řekl... 

 


David BOREK, moderátor:


...platit, mají malí trhovci mít ten terminál. 

 


Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Pan ministr financí řekl, že podnikatel, který nemá svoji provozovnu, takže se uvažuje, že se toho bude zproštěn. Na to máte vysvětlení na tuto. 

 


Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


To jsou další ale výjimky, který jsou novum. To znamená, že vy vůbec... 

 David BOREK, moderátor:


Počkejte. Ale to by byla vlastně vítána pro vás výjimka. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Pardon. Ale zase děláme vyvolené a nevyvolené. Zase děláme výjimky, protože... 

 David BOREK, moderátor:


Takže ODS je proto, aby všichni měli terminály včetně kominíků? 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


ODS je jednoznačně pro to, aby nikdo neměl terminály, vždycky byla a v případě, že... 

 David BOREK, moderátor:


Dobře, když to nevyjde, když to nevyjde... 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


...Budeme mít někdy v budoucnu možnost, tak to jednoznačně zrušíme, pokud to ta levicová vláda přijme. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Prosím vás, to je zase politika. 

 


Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


To je politika a je to zásadní stanovisko ODS. 

 David BOREK, moderátor:


Je to, pardon, abychom to, je to tedy tak, že to je analogie k, dejme tomu, k druhému důchodovému pilíře, když ČSSD říkala dopředu, že ho zruší, vy tedy říkáte dopředu, že zrušíte něco, co zavádí tato vláda. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Já bych nechtěla toto porovnávat k analogii k nějakému důchodovému pilíři. 

 David BOREK, moderátor:


Ne, ale ta rezolutnost, se kterou to říkáte, je to tak, zrušíte to? 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Ano. I ODS jednoznačně nepodpoří tento zákon a... 

 


David BOREK, moderátor:


Ne, já se neptám, jestli ho nepodpoříte. Zrušíte ho. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


...a kdyby přišla příležitost a budeme znova u moci, tak ho zrušíme. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Já doufám, že ta příležitost nepřijde. Nicméně my jsme na to zvyklí. Jakýkoliv zákon, který má trošičku gramotný základ a který by mohl něco někam posunout, tak ODS naprosto zdatně torpéduje, ale to je úplně všecko... 

 

 

Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Tento zákon nemá žádný ekonomický efekt. Ale to není pravda. 

 David BOREK, moderátor:


Ale už jste si řekli. Tak vy jste řekl ano, vy jste řekla ne... 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Ne, ano. 

 


David BOREK, moderátor:


A myslím, že to můžeme ukončit, protože to není určitě naposledy, co se o tom bavíme. Děkujeme. Ve studiu byl poslanec hnutí ANO Jan Volný a zastupitelka za ODS Alexandra Udženija. Děkujeme, na shledanou. 

 Alexandra UDŽENIJA, zastupitelka hl. m. Prahy /ODS/:


Na shledanou. 

 Jan VOLNÝ, místopředseda rozpočtového výboru PS /ANO/:


Krásný hezký večer. 

Ing. Alexandra Udženija
předsedkyně klubu pražských zastupitelů
uvolněná radní statutárního města
uvolněná radní města
členka regionální rady
předsedkyně oblastního sdružení

Více o autorovi