17. února 2015

Odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi by měli získat i vnuci původních českých vlastníků

Odškodnění českým rodinám, které přišly v důsledku událostí druhé světové války o svůj majetek na Podkarpatské Rusi, by mohlo již brzy směřovat i vnoučatům a dědicům původních vlastníků.

 
Právo na nápravu majetkových křivd přiznal českým rodinám zákon již v roce 2009, odškodnění mohli získat ale pouze původní vlastníci, jejich manželé nebo děti. Vzhledem k vysokému věku a úmrtím oprávněných osob stát ale rodinám vyplatil pouze 282 milionů korun, tedy pouhou čtvrtinu tehdy odhadované částky.
 
Novelu zákona, která okruh oprávněných osob rozšíří, nyní inicioval poslanec ODS Vladislav Vilímec spolu s dalšími poslanci ODS, ANO, KDU-ČSL a Úsvitu. Pokud novela projde, potomci rodin budou moci svůj nárok uplatnit až do konce letošního roku.
 
„Zákon přijatý v roce 2009 bohužel nesplnil svůj účel, protože lidé, kterým zákon umožnil o náhradu majetkové újmy žádat, již nežijí a také jejich děti jsou v pokročilém věku. Vedeme závod s časem a já věřím, že s podporou Poslanecké sněmovny český stát již brzy svůj dluh vůči dotčeným rodinám splatí. Na odškodnění čeká konkrétně stovka potomků rodin z Podkarpatské Rusi, která byla součástí někdejšího Československa a po válce připadla Sovětskému svazu. Vesměs se jedná o vnuky původních vlastníků,“ vysvětluje záměr novely Vladislav Vilímec.
 
O stavu jednotlivých žádostí má dobrý přehled, protože na novele spolupracoval s občanským sdružením, ve kterém se potomci českých rodin z Podkarpatské Rusi sdružili.
 
Právní zástupkyně členů tohoto sdružení, JUDr. Kristina Škampová, k tomu říká: „Je téměř vyloučeno, aby se dnešního dne dožil původní vlastník, stejně tak výjimečně původní zákon dopadl na manžele či manželky. Připadají tedy v úvahu pouze děti, jejichž průměrný věk se v současné době pohybuje okolo osmdesáti let. Novelu proto vítáme, protože umožní vyplatit odškodnění lidem, kteří o něj doposud ani nežádali s vědomím, že by stejně neuspěli,“ říká Škampová. Zdůrazňuje, že náhrady za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi právním nástupcům původních vlastníků zajišťovala i smlouva mezi Československem a SSSR z roku 1946. Díky novele tak bude právní stav současně v souladu s dřívějšími úmluvami.
 
Předkladatelé počítají s tím, že stát vyplatí maximálně 222 milionů korun. Dopad na státní rozpočet bude mizivý, protože doposud stát vyplatil pouze čtvrtinu z původně předpokládané jedné miliardy korun.
Ing. Vladislav Vilímec

poslanec PČR
krajský zastupitel
místostarosta
místopředseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení