21. ledna 2015

Rozhovor pro rádio Impuls

Hostem diskusního pořadu rádia Impuls byl předseda ODS Petr Fiala.

Celý rozhovor s předsedou ODS Petrem Fialou můžete zhlédnout na stránkách rádia Impuls.

 


Alan HEJMA, moderátor:

 

Naším dnešním hostem je Petr Fiala, poslanec a především předseda ODS. Pane Fialo, vítám Vás u nás v rádiu Impuls. Přeji Vám pěkný podvečer.
Petr FIALA, předseda ODS:


Dobrý den přeji. 

 Alan HEJMA, moderátor:


Vy teď máte takové významné dny, řekl bych, předsedou ODS jste rok a 3 dny. Přesně to takhle vyšlo. Občanští demokraté Vás zvolili loni 18. ledna. Vnímáte to výročí jako osobně pro sebe velmi důležité? 

 


Petr FIALA, předseda ODS:


Ne, vůbec to nevnímám jako důležité výročí, dokonce já bych si na to ani nevzpomněl. A to má jednoduchý důvod, já jsem byl zvolen na 2 roky a můj program určitě není na 1 rok, se kterým jsem šel do čela Občanské demokratické strany. Samozřejmě, když se podívám zpátky, tak mohu říct, že spousta věcí se povedla, vlastně se daří realizovat ty kroky k obnově Občanské demokratické strany, jak jsem je před rokem představil. Z tohoto hlediska mohu být spokojen, ale je mně jasné, že spousta práce je ještě před námi a z tohoto hlediska já žádnou bilanci nedělám, ani rok v čele ODS neslavím. 

 Alan HEJMA, moderátor:


Ke kondici ODS bychom se ještě dostali, teď bych se ještě zeptal spíše na to, jak jste snesl takovou tu životní změnu, vy jste z Brna, několik posledních let jste musel pendlovat, teď zřejmě Praha hraje hlavní roli, jak to nesete jako Brňák? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Spíš asi ta otázka by měla směřovat k mé rodině, jak to nese. Ale já se pohybuji ve veřejných funkcích vlastně více než 10 let a i pozice rektora Masarykovy univerzity, předsedy České konference rektorů byla spojená s cestami do Prahy a nejenom do Prahy. Možná ta změna mým vstupem do politiky je ta, že mnohem méně cestuji do zahraničí a mnohem více se pohybuji po České republice. Ale jinak já jsem na to zvyklý a po této stránce mě to nepřekvapilo. Samozřejmě, když člověk takto cestuje a zvlášť, když jezdí mezi Prahou a Brnem, tak si třeba lépe uvědomuje některé problémy, které naše země má a které by nemusela mít, a to je třeba velmi špatná dopravní infrastruktura, protože jezdit po D1 tam a zpátky, to opravdu není radostné. 

 Alan HEJMA, moderátor:


To je zajímavé, že politik si toho všimne až poté, co tam musí denně jezdit. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


No, ne, já jsem si toho všiml jako občan a mluvil jsem o tom mnohokrát. Dokonce, a to si myslím, že je asi i důležité říct, protože lidé si mají všímat toho, co se děje kolem nich a mají to dávat do souvislostí. A já jsem mnohokrát jako rektor a i později jako ministr školství říkal jednu věc: velká šance pro Českou republiku, pokud chceme být konkurenceschopní, je vytvořit tady kvalitní výzkumná a vzdělávací centra evropské úrovně, protože jedině to nás může posunout dál. Ale abychom to mohli udělat, tak nestačí mít výborné vědce a dostat sem studenty, ale musíme mít i dopravní infrastrukturu. Protože zahraniční kolegové k nám nepřijedou, když prostě se nedostanou po slušné silnici mezi dvěma největšími městy v nějakém rozumném čase. Když nemají dobré napojení na letiště. To jsou všechno věci, na které my někdy zapomínáme, házíme je za hlavu. A jestli si třeba řekneme: chceme být výzkumně úspěšná země, tak musíme říct i B, vytvořit k tomu i infrastrukturu, kterou prostě jsme zatím dostatečným způsobem nevytvořili. Takže já opravdu vůbec nepatřím k těm politikům, kteří si něčeho všímají, až je někdo na to upozorní v politice. Já si těch věcí všímám, a protože si jich všímám, tak jsem šel do politiky, protože jsem s tím byl jako občan nespokojen. 

 Alan HEJMA, moderátor:


To říká Petr Fiala, předseda ODS, náš dnešní host. Teď tedy pojďme na chvíli vysloveně k ODS. Naposledy jste u nás byl v rádiu loni 15. října, chtěl jste voličům nabídnout, voličům ODS a pravice nabídnout dobrou perspektivu. Už jste přišli na to, co by to tedy mělo být po tom roce a třech dnech? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


My dobrou perspektivu nabízíme. Ono se to do jisté míry projevilo i v těch podzimních komunálních volbách. Já tady nebudu říkat, že jsem nějak spokojený s těmi výsledky, ale musím říct, že když jsem Občanskou demokratickou stranu přebíral, tak to byla strana rozvrácená a ve finanční krizi, dlouhodobě v preferencích kolem 5 %, spíš pod nimi. Prošli jsme během toho roku třemi volbami a neprošli jsme jimi úplně špatně z hlediska očekávání i očekávání veřejnosti. A když se vrátím třeba k těm podzimním volbám, které zmiňujete, tak kdybych někomu řekl, že před těmi volbami jsme měli 290 starostů a že po těch volbách budeme mít 260 starostů, a že vůbec nezmizíme z politické mapy a zachováme se jako významná síla na komunální úrovni, tak by mi nikdo nevěřil. A ono se to stalo. Takže i v té velmi kritické situaci jsme dokázali stranu provést složitým obdobím, a já myslím, že to je dobrý základ pro to, abychom se opět mohli stát významnou politickou silou, což je můj cíl. Ale ten se nedá realizovat ani za rok, ani za 2 roky a opravdu je před námi ještě hodně práce. Ale pokud se ptáte na naše poselství, to je jasné. My jsme ho vtělili taky do programu, který jsme představili v září, který se jmenuje Svoboda a naděje, a který přináší nejenom konkrétní body, co dělat v jednotlivých politikách ale taky vizi, kam se má rozvíjet Česká republika. A to, co my nabízíme, je prosperující země, ve které se lidi cítí i svobodně, kde stát jim prostě nezasahuje každodenně do života tak, jak to vidíme teď. A když se podíváte na výsledky této socialistické vlády, co udělala během prvního roku své vlády, protože tady slavíme dvě výročí, nejenom já v čele ODS, ale i vlastně současná vláda, tak uvidíte, že jedno opatření za druhým komplikuje a svazuje život aktivních občanů a vlastně i všech občanů. To jsou samé evidence, samé kontroly, samá nová ustanovení, nové daně, nové komplikované struktury, ve kterých se máme pohybovat a ta individuální svoboda se hrozně zmenšuje. My jsme tu pro všechny aktivní lidi, ale je samozřejmě jedna sociální skupina, na kterou teď všichni zapomněli, a to jsou živnostníci a drobní podnikatelé. A my teď pořád čteme, jak neplatí daně a jak se mají dobře a nevím, co všechno. Ať se někdo jde podívat, co ten řemeslník v menším městě musí dělat, co to znamená udržet tu firmu jeho a jaké překážky mu neustále do cesty klade stát. A tohle socialisté Bohuslava Sobotky nevidí, to nevidí ani pan Babiš, který se tak maximálně stará o velké podnikatele nebo svoje firmy, ale na tyto lidi se v současnosti zapomíná. A ona každá změna třeba i maličkost, změníte DPH, změníte tamhle nějaké hlášení, změníte něco. To pro velkou firmu třeba není taková zátěž. Ale pro někoho, kdo má rodinný podnik, to může být úplně likvidační. Takže my musíme myslet i na tyto věci a pro všechny tyhle lidi tady Občanská demokratická strana je.

 Alan HEJMA, moderátor:


A kdybych namítnul, že tyto ataky na živnostníky začaly vlastně za vaší vlády Petra Nečase? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Já tu námitku, která se ozývá často, znám a říkám na ni jednoduchou věc. Ano, Občanská demokratická strana se také podílela na chybách a často podléhala tlaku koaličních partnerů a tvrdě za to zaplatila a my už tyto chyby nemíníme opakovat. A já jsem v čele Občanské demokratické strany, aby se toto nestalo, protože já mám jasnou představu o tom, z jakých hodnot a principů má vycházet pravicová politika a kde jsou ta nebezpečí pro lidi, která se prostě skrývají v různých dobře míněných opatřeních. Takže, pokud se mně ptáte, kde máme záruku, že už to nebudete opakovat, když se dostanete k vládě, tak na to vám mohu říci jediné, to nejsou sliby, to jsem já. Já garantuji to, že my už znovu takovou chybu neuděláme, abychom podléhali koaličním partnerům a pod dojmem nějakých dobrých věcí komplikovali životní prostředí pro lidi, svazovali je v individuální svobodě, a dělali věci, které jsou nakonec pro naše voliče nebo které byly nakonec pro naše voliče nesrozumitelné. To se opakovat nebude a já myslím, že lidé pomalu začínají vidět, že Občanská demokratická strana jim nabízí velmi rozumnou a perspektivní politiku. A navíc vidí, že když náhodou uvěřili slibům nových populistických politických stran, že se postupně zklamávají. A dovolte mi k tomu říct ještě jednu věc. Ono se pořád říká, jak tady pravicová vláda vládla špatně a co se všechno nepovedlo. A my samozřejmě taky říkáme, že se něco nepovedlo. A pan Babiš říká, jak se tu 25 let kradlo a tak dále. A já nevím, kdo kradl, možná s tím má nějaké zkušenosti. Ale to všechno je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že teď jsme v situaci, kdy se ekonomicky daří, kdy se daří naší zemi. A můžeme se ptát proč? Má na tom zásluhu ta vláda, která přišla ve chvíli, kdy se začalo dařit? No nepochybně ne. Nepochybně řada opatření, které dělaly pravicové vlády, na kterých se Občanská demokratická strana podílela, způsobily nebo spolupůsobily na to, že dnes je v naší zemi dobrá ekonomická situace.

 Alan HEJMA, moderátor:


Posloucháte Kauzu dne dnes s předsedou ODS Petrem Fialou. Pane předsedo, pojďme ještě na chviličku přece jenom ke kondici ODS. Jak jste na tom s penězi? Na podzim jste nechtěl příliš hovořit tady ve studiu o výši vašeho dluhu, jak je to dnes? Asi ještě něco dlužíte, že? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Ano, ale ta situace je významně lepší, než byla v době, když jsem Občanskou demokratickou stranu přebíral. Já samozřejmě nejsem rád, že jsem část své kapacity během roku musel věnovat finančnímu managementu, krizovému managementu a že jsem vlastně v době, když jsem byl zvolen předsedou Občanské demokratické strany, ani neznal celý ten rozsah problému Občanské demokratické strany, protože je neznal nikdo, ony se začaly ukazovat až v první polovině minulého roku. Protože závěrka bude až v březnu, budeme mít k dispozici přesná čísla, ale jedno číslo přece jenom řeknu. Na začátku loňského roku jsme měli 42 milionů závazků z obchodního styku po splatnosti, předpokládám, že při vyúčtování po roce bude toto číslo někde maximálně kolem 5 milionů, a to si myslím, že při obrovském poklesu příjmů Občanské demokratické strany je velmi dobrý výsledek. Nemáme žádné nevypořádané závazky vůči státu, tak jak byla ta medializovaná situace na podzim minulého roku. A co je pro mě důležité, sestavili jsme také přebytkový rozpočet na rok 2015, který nám umožní splácet dobře závazky, které máme nadále a současně si už vytvářet podmínky pro to, abychom v roce 2016 před krajskými volbami byli v situaci, kdy budeme mít i finanční prostředky na volební kampaň, což je nutné. To všechno jsou věci, které nepřišly samy, je za tím spousta práce ze strany vedení Občanské demokratické strany ale i spousta, řekl bych, pochopení uvnitř ODS. Protože já, abychom této situace dosáhli, tak jsem musel zcentralizovat financování Občanské demokratické strany, účetnictví, rozhodování o jednotlivých zakázkách. To tam nikdy nebylo. Museli jsme udělat spoustu dalších věcí, redukovat a změnit manažerskou síť a fungování toho profesního zázemí ODS. Redukovat hlavní kancelář. Změnili jsme sídlo Občanské demokratické strany, což je samozřejmě i symbolická akce. Takže museli jsme udělat spoustu radikálních, někdy i bolestných kroků, abychom tohoto dobrého finančního výsledku nakonec dosáhli. Někdy to byly situace velmi riskantní a složité. Děkuji všem členům klíčových orgánů Občanské demokratické strany, že ty moje návrhy přijali s pochopením a že díky tomu jsme se z té situace dostali.

 Alan HEJMA, moderátor:


Takže takhle se má dělat lepení dluhů politické strany? Je to ta cesta – úspory a tak...

 

 

 

Petr FIALA, předseda ODS:

 

Určitě. Cesta je v úsporách. Ale cesta je taky skutečně v otevřenosti. A to ne, že bych byl stoupencem transparentnosti všeho všude. To je někdy takové jako klišé. Ale v případě politické strany, která bojuje i s tím, že má poškozenou značku, a že ztratila důvěru části veřejnosti a svých voličů, tak je potřeba, aby nevznikaly žádné pochybnosti. Proto jsme šli taky příkladem. Vytvořili jsme transparentní účet pro jakékoliv dary. Prověřujeme dárce, kteří dají vyšší částku. Zřídil jsem také sbírku, kde se členové a podporovatelé ODS podílejí na splácení těch dluhů. Tady bych měl všem poděkovat, protože já, když jsem to vyhlašoval před volbami v září minulého roku, tak jsem vůbec ani nemohl doufat, že by tam lidé přispěli, dnes už je to skoro 6 milionů korun, což mě opravdu překvapuje. Jsou to často drobní dárci, kterým prostě záleží na dalším osudu Občanské demokratické strany. Ale každá ta částka je dohledatelná, veřejnost ji každý den vidí, vidí, kdo poskytl ODS peníze. A to si myslím, že je také cesta, jak jednak zvýšit důvěru ve financování Občanské demokratické strany a jak taky ukázat sponzorům: už se nemusíte bát, že se dostanete vedle nějakého podezřelého člověka, tady všichni vidí, kdo na činnost Občanské demokratické strany přispívá.

 

 

 

Alan HEJMA, moderátor:


Ještě před koncem bych se zeptal na poslední téma, které se týká ODS. Zajímá mě, z jakého důvodu jste se tolik chopili toho islámského tématu, islámského radikalismu? Jestli v tom není nějaká vypočítavost nebo tak? 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Děkuju za tu otázku, ona je totiž důležitá a v tom je i moje odpověď. My jsme se toho chopili proto, že to téma je mimořádně důležité z hlediska bezpečnosti Evropy a naší budoucnosti. A to téma nezmizí tím, že o něm nebudeme mluvit, to tady je. A já vždycky říkám, že je povinností demokratické politické strany, aby uchopovala i nepříjemná témata, jinak je nechává radikálům a extremistům. A když jsme u toho, já o nebezpečí radikálního islámu píši minimálně 10 let ve svých pracích a mluvím o tom, co se děje v Evropě, jaké máme problémy s integrací. Já na rozdíl od lidí, kteří teď to téma objevili a hrají si na obhájce práv všech a liberály a já nevím, na co všechno, dokáži dobře rozlišovat mezi islámem, mezi muslimy a mezi radikálním a militantním islámem. A dokáží takto rozlišovat lidé v západní Evropě a dokáží tak rozlišovat i muslimové sami. To nebezpečí radikálního islámu je nebezpečí pro nás všechny a musíme se o tom bavit. A samozřejmě souvislost mezi uprchlictvím, mezi imigrací, mezi azylanty, mezi tím, že mezi námi žijí lidé, kteří se hlásí k islámu, ale kteří jsou tu třeba v druhé, třetí generaci a najednou pro sebe objevili radikální islám a nenávidí tu společnost, ve které vyrostli, to nebezpečí tady prostě existuje, nemůžeme ho ignorovat a musíme mu čelit odpovídajícími politickými prostředky. A to samozřejmě je: zpřísnit podmínky pro migraci, zvýšit tlak na integraci a přemýšlet nad tím, jak se chovat k občanům, často k občanům zemí Evropské unie, kteří jsou ve spojení s radikálním islámem. Já odmítám všechny nápady a považuji to za celkem i primitivní politickou propagandu proti naší straně, že jsme to najednou objevili, že chceme získat voliče nějakých radikálních stran a takové nesmysly. Já tady vidím i určitou nepřipravenost toho českého prostředí na tuto debatu. Protože to, co říkáme my, to dnes o tom diskutují demokratické politické strany v celé Evropě. To je prostě obrovský problém. A jestli si tu někdo myslí, a před tím jsem opravdu vždycky varoval, že se nás to netýká, tak se velmi plete. Ano, Česká republika je národnostně nejhomogenější země v Evropě. Máme, a to je dobře, poměrně přísné azylové zákony. A vlivem různých věcí třeba i jazyka a dalších, sem prostě lidé z těch problematických oblastí příliš zatím nepřicházeli. Ale: 2 ale. Když se podívám na nedaleké Maďarsko, tak zjistím, že za rok 2013 tam vzrostla dvojnásobně imigrace právě z těch problematických zemí. A najednou Maďarsko, které s tím nikdy nemělo problém, s tím problém má. Proč by s tím nemohla mít najednou problém Česká republika? My nemůžeme být naivní a myslet si, že se nás to netýká. A druhá věc: ve chvíli, kdy ti lidé se stanou součástí zemí Evropské unie, zemí, které jsou ve schengenském prostoru, tak se samozřejmě mohou pohybovat i na našem území. A proto je v našem zájmu, taky debatovat o tom, jak bude vypadat migrační politika zemí Evropské unie, mít zájem na tom, aby byla jasná, aby byla přísná. Ale současně odmítat všechny nápady, které se ozývají, že třeba se přijmou do nějaké země uprchlíci a pak se začnou rozdělovat podle nějakých kvót mezi jiné země Evropské unie. To není žádné řešení toho uprchlického problému. Jasně říkám: my nejsme nehumánní, my jsme byli od počátku pro přijetí syrských uprchlíků, tam nikdy nezazněla z naší strany o tomto žádná pochybnost. My jsme dokonce vyzvali vládu, aby Česká republika se významněji zapojila do humanitární pomoci vůči uprchlíkům z Blízkého východu v zemích konfliktu nebo v zemích zasažených konfliktem. Každý si to dokáže představit. Když vezmete 50 milionů a dáte je několika rodinám, aby mohly žít v České republice dobře, jsou to dobře vynaložené peníze. Ale když vezmete 50 milionů a dáte je do uprchlických táborů na Blízkém východě, tak ty peníze mají někalikanásobnou hodnotu a pomohou tisícovkám lidí. A proto je lepší věnovat plné síly, a Česká republika tu povinnost má, aby se řešila humanitární katastrofa v místě konfliktu, tam se těm lidem pomohlo, a tam se má do toho Česká republika aktivně zapojit.

 Alan HEJMA, moderátor:


A to byly poslední věty Petra Fialy, předsedy ODS, v našem rozhovoru pro Kauzu dne.  Pane předsedo, děkuju, že jste přišel k nám do Holešovic. Přeju pěkný zbytek dne. 

 Petr FIALA, předseda ODS:


Děkuji za pozvání, pěkný den. 

 


Alan HEJMA, moderátor:


Kauza dne s předsedou ODS Petrem Fialou končí. Kdo má ale zájem, ten najde její audio i videozáznam na našich internetových stránkách www.impuls.cz.