16. ledna 2015

Vláda našla řešení důchodové reformy ve zvyšování daní

ODS je razantně proti zvyšování majetkových daní a daňové zátěže živnostníků za účelem krytí schodků důchodového systému, jak ve čtvrtečním pořadu České televize Události, komentáře navrhl předseda důchodové komise Martin Potůček.

Schodek průběžného pilíře důchodového systému je dlouhodobý a v čase se zhoršující problém vycházející z demografického trendu stárnoucí společnosti a nelze ho v budoucnu řešit neustálým zvyšováním daňové zátěže. To je slepá ulička, která by v budoucnu přinesla obrovský generační konflikt mezi stále větším počtem penzistů očekávajících důchod hrazený z daní stále menší skupiny pracujících. Je třeba zdůraznit, že stávající úroveň daňového zatížení nedovoluje jeho další zvyšování bez ztráty motivace ekonomických subjektů k aktivitě, bez ztráty konkurenceschopnosti a bez dalších negativních jevů souvisejících s vyšším daňovým břemenem. Je zřejmé a neoddiskutovatelné, že penzijní systém musí prodělat systémovou změnu, jejíž podstatou by mělo být zvýšení podílu vlastních naspořených prostředků v průběhu produktivního života jednotlivce na důchod v postproduktivním věku.

Důchod není pojistná událost, ale logické pokračování života po završení jeho produktivní části, a tak by měl k tomu i každý jednotlivec přistupovat. Navrhovat zvyšování daňové zátěže ke krytí stále rostoucího schodku průběžného důchodového pilíře (za rok 2013 -49,7 mld. Kč.) je důkazem toho, že současná vláda a jí ovládaná důchodová komise žádnou představu o systémové změně penzijního systému nemá a narůstající deficit chce pouze "látat" navýšením daní. ODS jednoznačně odmítá navyšování daňové zátěže kvůli neschopnosti vlády připravit skutečné řešení neudržitelného penzijního systému.

Důchodová komise a vládní koalice dokázaly zatím pouze kritizovat kroky svých předchůdců a připravit rušení II. pilíře, který pravicové vlády prosadily. Jde o krátkozrakost, neodpovědnost a neschopnost řešit problémy společnosti, které jsou za horizontem nejbližších voleb a nemají potenciál přinést laciné volební zisky.

Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS