24. října 2014

Rozpočtový výbor schválil návrh poslance Vladislava Vilímce. Uleví obcím

Rozpočtový výbor na svém včerejším večerním zasedání podpořil pozměňovací návrh k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který sníží administrativu spojenou s žádostmi o dotace. Návrh předložil poslanec a dlouholetý místostarosta Kdyně Vladislav Vilímec, spolu se sociálnědemokratickým poslancem Jiřím Zemánkem.

 
„Více než dvacet let jsem místostarostou malého města a vidím, jak administrativa valená na obce a kraje neustále bobtná. Vítám proto vstřícný přístup rozpočtového výboru, který podpořil změny v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Reagují na zkušenosti z praxe a především sníží zbytečnou administrativu spojenou s udělováním dotací z územních rozpočtů, která plynula z původní verze zákona,“ říká autor návrhu Vladislav Vilímec.
 
Návrh mimo jiné počítá s tím, že informace o dotačním programu, stejně jako později veřejnoprávní smlouvy budou zveřejňovány místo na portálu veřejné správy na úřední desce s dálkovým přístupem poskytovatele dotace. „Většinu příjemců dotací tvoří lokální subjekty a ty jsou zvyklé sledovat právě úřední desky obcí a krajů. Vyvěšování těchto informací na portálu veřejné správy by ho tak maximálně zahltilo, k větší přehlednosti a informovanosti by to ale nevedlo,“ vysvětluje důvody Vladislav Vilímec. 
 
Poslanci také schválili zvýšení limitu, nad který budou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace povinně zveřejňovány. Návrh ho stanovuje na 50 tisíc korun, zatímco původní vládní verze počítala s limitem 10 tisíc korun. „Mírně zvýšenou hranici považuji za dobrý kompromis, který nijak neohrožuje snahu o transparentní prostředí při udělování dotací ze strany obcí, současně ale zohledňuje fakt, že takových dotací je udělováno velké množství. Nejde přitom jen o finanční prostředky na větší investiční akce, ale řadu malých a dílčích položek,“ říká Vladislav Vilímec. Administrativa na obcích naroste už tím, že nově budou veřejnoprávní smlouvě podléhat všechny dotace, včetně třeba tisícikorunového příspěvku místním hasičům.
 
Rozpočtový výbor naopak zamítnul návrh Vladislava Vilímce omezit zmocnění ministerstva financí k vydávání státních dluhopisů. Zatímco doposud k němu ministerstvo zmocňovala zákonem Poslanecká sněmovna, nově je zmocnění pro rezort financí obsaženo přímo v zákoně. „Považuji to za chybu. Poslanecká sněmovna by měla zůstat kontrolním suverénem. Nevidím důvody, proč by například při vydávání státních dluhopisů na splácení jistin státního dluhu nebo za účelem vytváření rezervy peněžních prostředků nemohl ministr financí přijít do sněmovny a požádat o zmocnění jako doposud.“