O podobě vysokého školství by neměly rozhodovat momentální vášně
1. října 2014

Simeon Karamazov: O podobě vysokého školství by neměly rozhodovat momentální vášně

Hnutí ANO prostřednictvím poslankyně Kristýny Zelienkové navrhuje zpoplatnění vysokoškolského studia cizincům, kteří studují v českém jazyce. Spíše než o promyšlený návrh se jedná o nesystémové řešení s nebezpečnými důsledky.

 
V současné době platí zahraniční studenti pouze za studium v cizím jazyce. Studijní programy v českém jazyce jsou pro všechny studenty veřejných vysokých škol v České republice zdarma. Vysoké školy dostávají od státu platby na studenty bez ohledu na jejich státní příslušnost. Tím je podpořena rovnost v přístupu škol ke studentům, která patří k základům akademické svobody. 
 
Zpoplatnění studia pouze pro některé studenty by při nevhodném nastavení mohlo vést k diskriminaci, nebo naopak k protežování zahraničních studentů, pokud by to bylo pro školy ekonomicky výhodné. Takový postup by byl krajně neetický.
 
Úvahám o formě kompenzace nákladů za studium cizích státních příslušníků v České republice se ale zcela vyhnout nelze. Vedle nákladů však zahraniční studenti absolvující své studium v češtině znamenají i přínosy a porovnání je obtížné. Řada z těchto absolventů zůstane u nás a ti, co se vrací domů v drtivé většině šíří dobré jméno českého školství a naší země. To významně pomáhá vzájemným vztahům, obchodu a spolupráci různých škol a vědeckých institucí. Věřím a mám osobní zkušenosti, že zmíněné srovnání nákladů a přínosů vyznívá jednoznačně ve prospěch přínosů.
 
Poslankyně Zelienková nijak neskrývá, že návrh míří především proti ruským studentům. Ačkoliv sdílím názor, že je třeba rázných odpovědí na ruskou agresi, zpoplatnění studia pro ruské studenty rozumnou odpovědí není. Nahodilé zasahování do fungujícího systému kvůli momentálním vášním je krátkozraké a vedlo by naše školství k provincionalismu.

prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.
poslanec PČR
zastupitel statutárního města

Více o autorovi