18. září 2014

Antisemitismus je zbraní proti demokracii

V Senátu Parlamentu ČR se dnes konalo shromáždění, věnované problematice narůstajícího antisemitismu v Evropě a ve světě. Iniciovali je předsedkyně Komise pro sdělovací prostředky Senátu PČR Daniela Filipiová a místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka.

 
Na Shromáždění vyzval k boji proti antisemitismu také ministr kultury Daniel Herman, biskup Václav Malý či ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.
 
Izraelský velvyslanec v Praze Gary Koren účastníkům připomněl, že se odehrává mediální a propagandistická válka namířená proti principům demokracie.
 
O svých zkušenostech s antisemitismem promluvil Otto Dov Kulka, autor vzpomínkové knihy Krajina metropole smrti. 
 
Přemysl Sobotka ve svém vystoupení připomněl, že již v roce 2006, v době, kdy byl Přemysl Sobotka předsedou Senátu, přijal Senát usnesení, ve kterém se důrazně ohradil proti zpochybňování holocaustu a takzvané „osvětimské lži“.
 
„Jsme svědky narůstajícího antisemitismu po celé Evropě. Je ale nutné si uvědomit, že tolerance vůči projevům jakékoliv nenávisti je prohrou demokracie, je prohrou nás všech. Takzvaná politická korektnost a vyváženost nás zbavuje našich vlastních hodnot a relativizuje kořeny, na kterých západní civilizace vyrostla,“ uvedl Přemysl Sobotka.
 
Senátorka Daniela Filipiová seznámila účastníky Shromáždění s návrhem usnesení, které předloží plénu Senátu, a které vyzývá ústavní činitele, aby vahou svých funkcí činili kroky proti narůstajícímu antisemitismu ve společnosti.