14. února 2012

Edvard Kožušník: Tymošenková je jen vrchol ledovce

Štrasburk - Selektivní perzekuce ukrajinské opozice, ochrana základních lidských práv a problematika asociační dohody mezi EU a Ukrajinou. Taková témata byla předmětem setkání českého europoslance Edvarda Kožušníka s komisařem pro rozšíření a politiku sousedství Štefanem Fülem.

Kožušník, který se dlouhodobě věnuje dodržování lidských práv a udržuje například kontakt s představiteli demokratické opozice na Kubě, je velmi znepokojen posledním vývojem na Ukrajině, kde je systematicky zastrašována a perzekuována demokratická opozice. Situace okolo někdejší premiérky Julie Tymošenkové je pak jen vrcholem ledovce toho, co se dnes na Ukrajině děje.
 
„Je nepopiratelným faktem, že na východní hranici Unie vznikla linie nedemokratických států. Skutečnost, že k Bělorusku přibyl další stát, kde je běžnou politickou praxí selektivní likvidace politických nepřátel za účasti orgánů státní moci, je pro Unii varovným prstem,“ zdůraznil Kožušník.
 
Podle Kožušníka je v současné situaci nepředstavitelné, aby byla bez zásadních ústavních reforem - důsledného oddělení výkonné a soudní moci a implementace principů právního státu - podepsána a ratifikována asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou.
 
"Přesto plně podporuji pana komisaře Füleho v úsilí o udržení komunikace s Ukrajinou. Uplatňováním politiky izolace bychom vehnali Ukrajinu do náruče Ruska. Cílem České republiky i Unie je demokratická Ukrajina jako potenciální člen EU. Druhé Bělorusko na evropském kontinentu nikdo nechce,“ dodal Kožušník. Jedním z opatření, jak přimět současnou ukrajinskou vládu k větší demokratizaci, propuštění politických vězňů a ústavním reformám, by podle Kožušníka mělo být zavedení bezvízového režimu pro řadové občany mezi členskými státy EU a Ukrajinou.
Edvard Kožušník

Edvard Kožušník

poslanec EP

Více o autorovi