Vláda ohrozila pracovní místa nejméně kvalifikovaných zaměstnanců

15. září 2014
Vláda ohrozila pracovní místa nejméně kvalifikovaných zaměstnanců

Vláda dnes rozhodla o zvýšení minimální mzdy o 700 Kč, a nerespektovala tak dřívější dohodu se zaměstnavateli, která počítala s nárůstem o 500 Kč. Jde o plnění politického obchodu mezi ČSSD a ANO za to, že se evropskou komisařkou stala Věra Jourová.

 
Za tuto personální nominaci tak zaplatí nejméně kvalifikovaní a nejméně příjmoví zaměstnanci z regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, jejichž pracovní pozice jsou tímto neuváženým krokem ohroženy. Tak velký nárůst nákladů na zaměstnávání především nejméně kvalifikovaných zaměstnanců bude nutit zaměstnavatele k jejich propouštění. Jde tak ve skutečnosti o velmi asociální opatření ze strany vlády.
 
Bohatství a životní úroveň nelze zvýšit rozhodnutím ze Strakovy akademie. K růstu životní úrovně zaměstnanců může vést jen vyšší produktivita a ziskovost firem, které vytvoří prostor pro možný nárůst mezd. Zvyšování minimální mzdy je zvláště nebezpečné v zemi, jako je Česká republika, kde existují poměrně výrazné regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti a v průměrné mzdě. V řadě evropských zemí přitom institut minimální mzdy vůbec neexistuje. Není náhodou, že tyto země dosahují zároveň nižších podílů nezaměstnaných.
 
Nedobrou situaci na našem trhu práce by měla řešit vláda z úplně opačného konce. Je nezbytné snížit rekordní povinné odvody zaměstnavatelů za své zaměstnance, což je jedna z mála cest, jak zajistit vyšší nabídku pracovních míst.
Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
předseda regionálního sdružení
člen výkonné rady