Šedá zóna paní ministryně
26. července 2014

Miloš Vystrčil: Šedá zóna paní ministryně

Přes poměrně usilovnou snahu paní ministryně Marksové-Tominové nakonec Senát oddálil hrozbu, že pro děti předškolního věku skončí možnost se účastnit činnosti klasických zájmových spolků. Pro paní ministryni totiž děti předškolního věku organizované například v pravidelně fungujících sportovních, hasičských, skautských, pionýrských či jiných spolcích a uskupeních tvoří šedou zónu, kterou je třeba vymýtit nebo nekompromisně zařadit pod kuratelu státu.

 
 
Zneužití jinak velmi potřebného zákona o dětské skupině Senát svým jednotným postupem napříč stranami zastavil a pozměňovacími návrhy výše uvedenému riziku zabránil. 
 
Nyní je na řadě Poslanecká sněmovna, kam se zákon o dětských skupinách ze Senátu vrací. Věřím, že i ona uzná, že by rodičům i v případě dětí předškolního věku mělo zůstat právo si vybrat mezi dětskou skupinou a lesní školkou nebo například své talentované dítě svěřit již v předškolním věku pravidelné výchově fotbalového trenéra. 

RNDr. Miloš Vystrčil
místopředseda strany
1. místopředseda senátního klubu
krajský zastupitel
zastupitel
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení

Více o autorovi