16. července 2014

Podmínky ODS a TOP 09 pro přijetí služebního zákona

Podmínky ODS a TOP 09 pro přijetí služebního zákona

 
 
1. Zrušení institutu Generálního ředitelství
 
Nejvyšším úředníkem na každém úřadu je státní tajemník, státní tajemník je jmenován a odvoláván vládou na návrh ministra.
 
Úřad vlády uděluje akreditace univerzitám k úřednickým zkouškám a vzdělávání.
 
2. Otevřenost státní služby na všech úrovních pro úředníky samosprávy i zástupce akademické a soukromé sféry
 
Za podmínky složení úřednické zkoušky a odpovídající praxe v daném oboru.
 
3. Zachování náměstků jako řídícího stupně služebního úřadu
 
Zrušení funkce náměstků pro řízení sekce a ponechání jednoho typu náměstků, na které se nebude vztahovat služební zákon, ale budou mít řídící kompetence.
 
4. Zajištění personální kontinuity a stability
 
Ochrana, kterou zákon poskytuje, se bude vztahovat na úředníky, kteří pracují ve veřejné správě déle než 4 roky.
 
 
 

Zbyněk Stanjura

předseda poslaneckého klubu ODS 

Miroslav Kalousek
předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN