2. července 2014

Odmítáme zkomplikovat daně 3. sazbou DPH. ODS chce jednotnou DPH 15 %

ODS rozhodně nepodpoří omezení výdajových paušálů pro OSVČ. Zhoršovat podmínky pro živnostníky, to nepřinese české ekonomice nic pozitivního. Srovnávat v této souvislosti povinné odvody zaměstnanců a OSVČ není férový přístup. Živnostníci na rozdíl od zaměstnanců nejsou chráněni zákoníkem práce, nemají zaručený příjem, výpovědní lhůtu či placené přesčasy. Vláda tímto krokem zvyšuje riziko nárůstu nezaměstnanosti.

ODS nepodpoří ani zavedení třetí sazby DPH pro vybrané produkty. Považujeme třetí sazbu za nesystémový prvek, který dále znepřehlední již tak komplikovaný daňový systém. Třetí sazba s sebou přinese vyšší administrativní náklady jak pro daňové poplatníky, tak pro správce daně. ODS namísto toho preferuje jednotnou sazbu DPH ve výši 15 % s možnou výjimkou pro léky.

V souvislosti s odložením tzv. Jednotného inkasního místa je zejména nutné připomenout, že se odkládá i zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy. To znamená vyšší daňové zatížení poplatníků. Vláda by měla přiznat, že zvyšuje daňové břemeno.

Kroky vlády v daňové oblasti ukazují, že se zabývá pouze dílčími opatřeními a změnami. Vládě chybí komplexní pohled a názor na podobu daňového systému. Je rovněž zřejmé, že vláda se v otázce rozpočtu soustředí jen na příjmovou stranu rozpočtu se snahou pouze vysát z ekonomiky a od daňových poplatníků víc peněz. Větší nebo alespoň stejnou pozornost by ale vláda měla věnovat výdajové straně rozpočtu, ve které je podle ODS klíč ke konsolidaci veřejných financí. Toho ale není tato vláda schopna, a kvůli tomu navrhuje stomiliardové schodky rozpočtů i v dobách obnovujícího se hospodářského růstu.

Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
člen výkonné rady