25. června 2014

Chce vláda rozvoj venkova nebo rozvoj agrobyznysu?

Ministerstvo zemědělství pod vlivem zemědělských velkopodnikatelů při přípravě nového Programu rozvoje venkova zcela vědomě zapomnělo na to hlavní – na venkov. Ministerstvo zemědělství se rozhodlo, že bude raději podporovat velké agrokombináty se sídlem třeba v Praze v Průhonicích než malé spolky a malé podnikatele na venkově. Raději podpoří vlivné zemědělské velkopodnikatele s bílými límečky sdružené v lobbistických svazech, jako je Agrární komora, místo toho, aby podpořilo 3.5 mil obyvatel na venkově.

Cíl Společné zemědělské politiky – tedy Rozvoj venkova – zůstal odsunut zcela na okraj zájmu i podpory. Celkem 5600 venkovských obcí, celkem 3,5 mil obyvatel na venkově je odkázáno pouze a jenom na jeden relativně malý ale velmi úspěšný dotační program Leader. Celá zemědělská politika směřuje pouze na podporu zaměstnavatelů, kteří zajišťují 100 tis. aktivních pracovních míst v zemědělství místo toho, abychom podporovali hostinské, tesaře, zedníky, automechaniky, prodavače a všechny ostatní, kteří na venkově žijí a na venkově také pracují.

Jako výraz poslední nouze nad arogancí současných vládců nad evropskými fondy svolávají venkovské organizaci poprvé za 20 let veřejný protest před sídlo ministerstva průmyslu, které odmítlo podpořit vznik tak potřebných pracovních míst na venkově. Poprvé neprotestují pouze farmáři ale všichni reprezentanti venkova, starostové a další představitelé venkovských obcí.

ODS vždy stála za podporou podnikání. Ve venkovských obcích žije mnoho velmi schopných podnikatelů, kteří jsou schopni poskytovat svoje služby, svoje výrobky v širokém okolí. Nejedná se pouze o malé farmáře a drobné výrobce mléčných nebo masných výrobků, ale i mnoho schopných podnikatelů ve službách v řemeslech nebo dalších aktivitách. Každé pracovní místo na venkově znamená posílení stability venkovské obce.

Proto ODS plně podporuje postoje zástupců venkova proti diskriminační politice ministerstva zemědělství i ministerstva průmyslu a obchodu, které nejsou schopny ve stovkách miliard z evropských fondů na období 2014-2020 najít alespoň zlomek na rozvoj venkova. Celkem 3.5 milionů obyvatel si takové pohrdání nezaslouží.

Ing. Veronika Vrecionová

expertka ODS pro zemědělství a venkov
starostka
senátorka PČR