12. června 2014

Chyba MPSV od ledna ohrozí 700 tisíc lidí, kteří potřebují stálou péči. ODS nabízí řešení

Ministerstvu práce a sociálních věcí hrozí, že kvůli svému laxnímu přístupu ohrozí péči o zhruba 700 tisíc lidí, kteří si nezvládnou pomoci vlastními silami. Jsou to všichni lidé v domovech pro seniory, zdravotně postižení nebo starší občané využívající asistenční služby, opuštěné děti, vážně nemocní, lidé bez domova, týraní.

Ti všichni využívají sociálních služeb, které nyní financuje právě Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené ministryní Michaelou Marksovou-Tominovou (ČSSD). Od příštího roku ovšem mají peníze na sociální služby poskytovat kraje. Ministerstvo práce a sociálních věcí je však již daleko za termínem, kdy je možné změnu financování bezpečně provést. Občanská demokratická strana proto nabízí krizové řešení – změnit zákon a posunout změnu financování sociálních služeb z MPSV na kraje o jeden rok. Právě dnes se bude tímto problémem zabývat výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. 

„Už teď je jasné, že nejméně první čtyři měsíce příštího roku budou organizace poskytující sociální služby pracovat ve finanční nejistotě a až po těchto čtyřech měsících se dozvědí, zda vůbec a kolik za odvedenou péči dostanou zaplaceno. Současný stav je sice špatný a neudržitelný, stav nový je ale ještě daleko horší a pro poskytovatele mnohem více nejistý. Paní ministryně Marksová-Tominová tak dává všanc osudy těch nejslabších,“ říká Lenka Kohoutová, expertka ODS pro sociální oblast. „MPSV ohrožuje péči o 700 tisíc lidí, kteří se bez pomoci státu vesměs ne vlastní vinou neobejdou, a vrhá do nejistoty 40 000 lidí, kteří v sociálních službách pracují,“ pokračuje Kohoutová. Občanská demokratická strana proto podle Kohoutové nabízí Ministerstvu práce a sociálních věcí náhradní řešení – odložit přechod na financování sociálních služeb z MPSV na kraje o jeden rok.
 
Datum přechodu financování z MPSV na kraje se již jednou odsouvalo, protože ministerstvo nezvládlo včas pravidla připravit. „Ministerstvo doposud nebylo schopné předložit obecně závazný předpis, tedy vyhlášku. Namísto toho teď připravuje jen prostou metodiku. Ta v praxi povede k tomu, že si každý kraj nastaví svoje pravidla. Takže organizace, které působí v celé České republice, budou připravovat 14 různých žádostí o proplacení svých služeb podle 14 různých pravidel. Stejně tak je zákonná vymahatelnost metodického pokynu prakticky nulová, oproti vyhlášce, která je regulérním legislativním nástrojem. Veřejně prospěšné organizace potřebují věnovat svoje finance na pomoc potřebným a ne na zbytečnou, absurdně složitou byrokracii,“ zdůrazňuje Adolf Beznoska, poslanec ODS a člen sněmovního výboru pro sociální politiku.
 
„Stát poskytuje na sociální služby sedm miliard korun ročně. Pro takový objem peněz je naprosto nezbytné nastavit jasná a jednotná pravidla určující kdo, kdy a na co je může čerpat. Kolaps systému by v důsledku vyvolal ještě mnohem vyšší náklady na napravení zbytečných problémů,“ říká Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS. „ODS plně podporuje převedení financování sociálních služeb na kraje. Nicméně MPSV je ve svém přístupu velmi laxní. Doposud neurčilo jednotná pravidla jak nastavit síť poskytovatelů ani kontrolní mechanismy financování sociálních služeb, a to přestože ODS v minulých letech MPSV mnohokrát nabízela pomocnou ruku s přípravou potřebných pravidel,“ říká Stanjura.
 
„Chápu, že některé kraje chtějí, aby pravidla byla co nejvíce nepřehledná. Sedm miliard je hodně peněz. A chápu, že paní ministryně Marksová v tomto ohledu stojí za kraji díky svým zkušenostem s Místními sociálními službami, o.p.s., v jejichž správní radě zasedala, a po kterých zbylo 18 milionů dluhů vůči současnému působišti paní Marksové, tedy vůči MPSV. Takový přístup je však samozřejmě zcela neakceptovatelný,“ uzavírá Lenka Kohoutová.
 
Poslanci Občanské demokratické strany proto již podali návrh na změnu zákona, kterou by se přechod financování ze státu na kraje odložil na 30. 6. 2015. K tomuto dni by bylo možné žádat o financování na rok 2016, tudíž by byl dostatek času na změnu všech pravidel, která budou mít jasný legislativní rámec a která budou společná pro všechny kraje.