11. června 2014

O kácení vlastních stromů nemá rozhodovat úřední razítko

Na pokácení vlastního stromu na vlastní zahradě není nutné dostat úřední razítko, a je to tak v pořádku. Návrh, aby kácení stromu povolovali úředníci, je krokem zpět a míří špatným směrem. Navíc znovu zahltí obce zbytečnou administrativní prací. Soukromé vlastnictví je hodnotou, kterou by měl stát chránit a co nejméně do něj zasahovat.

 
Vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení, která dovolila kácet stromy na vlastní zahradě o obvodu menším než 80 cm ve výšce 130 cm, umožnila vlastníkům pozemků, aby se mohli svobodně rozhodnout o nakládání s dřevinami na svém pozemku bez nutnosti žádat obec o povolení. 
 
Obracím se proto na ministra životního prostředí Richarda Brabce s naléhavou výzvou, aby se konečně pokusil vymanit z vlivu ekologických aktivistů a vyhlášku neměnil. Soukromé vlastnictví je jedním ze základů občanské společnosti a právo se svým vlastnictvím nakládat je jedním ze základních občanských práv. 
RNDr. Jan Zahradník

expert ODS pro oblast životního prostředí
člen vedení poslaneckého klubu PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady