20. května 2014

Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

A prvními hosty k tématu jsou Jan Farský, poslanec TOP 09 a Starostové. Dobrý večer. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A naproti němu sedí senátor Miloš Vystrčil, ODS. Dobrý večer i vám. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane poslanče, spočítal jste si, jak dlouho už se snažíte ten zákon prosadit? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Od března roku 2012, takže už je to více jak dva roky. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A kde děláte chybu? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Chybou bylo rozpuštění Poslanecké sněmovny, protože měl být v září roku 2013 na plénu. Myslím si, že zákon je to tak náročný a tak důležitý, že si zaslouží debatu, pokud bude platit od 1. ledna 2015, já budu rád. Samozřejmě bych byl nejradši, kdyby byl už schválen dávno, ale zase musím dát prostor k demokratické diskusi a k připomínkám a kompromisům, které každý tak razantní návrh s sebou samozřejmě nese. A možná by bylo šlo ten zákon protlačit silou, ale obávám se, že by to taky mohlo skončit tak, že ten zákon spadne pod stůl, takže radši hledám kompromis na to, aby ten zákon skutečně nakonec platil. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane senátore, byl ten zákon do této doby tak kvalitní, tak dobrý, že to, že neplatí, byla vlastně pouze chyba legislativního procesu? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Můj názor je takový, že ten zákon určitě je potřebný ve velké části, ale je tam část, která se týká zejména malých obcí a tam já jako komunální politik si myslím, že prostě je ten zákon, bych řekl, velmi náročný pro malé obce a skoro bych řekl zbytečný. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


K tomu se dostaneme. Pojďme tedy konkrétně k těm věcem. My jsme viděli v reportáži, pane poslanče, teď už jaksi víme, čeho všeho nebo koho všeho se ty smlouvy nebudou týkat, respektive ta povinnost. Víme, že tam budou výjimky pro malé obce, fyzické osoby, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy a tak dále, a tak dále, není tam příliš mnoho těch výjimek? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já bych zúžil to, co říkáte. Ta výjimka pro malé obce, kterými prochází méně než 5 % těch prostředků, na které registr smluv dosáhne, tak je pouze odkladem o dva roky tak, aby viděli, jakým způsobem to funguje a v těch obcích, které mají dostatečný administrativní aparát, to znamená obce s rozšířenou působností a větší, což jsou cirka obce minimálně velikosti 6,5 tisíc obyvatel, tak... 

 

 

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, ale těch výjimek... 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


... u nich se to vejde. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Těch výjimek z toho, jaké veškeré smlouvy nebudou muset být v tom registru, je poměrně dost. 

 


Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Ty výjimky jsou zatím v pozměňovacích návrzích, které se budou projednávat. A v podstatě zatím definice jejich vychází z těch, tam kde by ochrana osobních údajů nebo obchodní tajemství, ty, které zůstávají chráněny, tam kde by stejně jsme zveřejňovali v podstatě začerněnou smlouvu, tak je to zbytečná administrativa, která nepovede k transparentnosti, tak tam je možnost právě toho, že tyto smlouvy, marginální smlouvy s minimálními objemy a minimálními obraty a často také smlouvy třeba u sociálních služeb, u veřejně prospěšných prací, smlouvy, které jsou dány přesně financemi, které na to jsou připraveny a regulovány, tak je nadbytečné zveřejňovat. To jsou skutečně práce navíc v tu chvíli. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Takže vy s tím nemáte problém, s tou škálou těch výjimek, které se objevily v těch pozměňovacích návrzích. 

 

 

 

Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Zatím, nedá se říct to obecně, protože těch pozměňovacích návrhů bylo několik, některé jsou konstruktivní, jiné destruktivní, ale s těmi konstruktivními skutečně problém nemám a mluvím teď /nesrozumitelné/. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


K tomu se ještě dostaneme. Já dám prostor panu senátorovi. A ještě předtím, než vám položím otázku, tak řeknu, vy jste samozřejmě naznačoval, že máte problém s těmi obcemi, k tomu se dostaneme, k té dvouleté odkladní lhůtě. Ale teď by mě zajímaly konkrétně ty jednotlivé výjimky, které se tam objevily. S těma, s těmi souhlasíte? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


První věc, kterou musím říct, že pokud se v nějakém zákoně objevují výjimky při jeho projednávání nebo návrhy výjimek, tak to nesvědčí o tom, že byl úplně dobře připraven. To bohužel tak je a byť můžu ten zákon podporovat ve většině, tak to je věc, která ho jasně z hlediska toho projednávání potom částečně diskvalifikuje. Co se týká těch výjimek, tak by se muselo říct, které máte na mysli. Pokud se to týká nějakých pracovních smluv a různých dalších smluvních vztahů, které se týkají, řekněme, nepodnikatelských subjektů a podobně, tak to je logické. Na druhé straně otázkou skutečně zůstává, jestli takhle komplikovaně musíme ty věci řešit, jestli by to nemělo být nějaké jednodušší. Já přece jen navážu na ty malé obce, protože otázkou je... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Vy jste si to prosadil, dobrá. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Otázkou je, co je malá obec. Když vezmeme, že to je obec do 200 obyvatel, tak těch obcí máme 3 700. Tyto obce hospodaří s méně než půl procentem veřejných prostředků a přesto 3 700 obcí třeba i za dva roky bude muset zveřejňovat. Pokud by zveřejňovaly jednu smlouvu denně, tak je to 140 tisíc smluv měsíčně a 1 680 000 smluv ročně, které by se objevily někde. A to je úplně nesmyslné. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane senátore, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale na to se musím zeptat, vy máte informace, že taková obec, která má 200 obyvatel, schvaluje jednu smlouvu denně? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Jednu smlouvu nebo fakturu nebo objednávku. Je to přímo v té zprávě důvodové, v nějakých odhadech, které tam uvádí v důvodové zprávě předkladatel. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Není to ale opravdu velká zátěž? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já bych předně opravil to, co tam je, v té důvodové zprávě je to napsáno jinak. My jsme si to stihli říct těsně před vstupem do studia. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Počkejte, to znamená, že tam máte chyby v té důvodové zprávě? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Ne, ta je naprosto v pořádku. Ale tam je totiž uvedeno, že tam jsou uvedeny všechny faktury a všechny objednávky, ale už zákon mluví o tom, že u faktur a objednávek bude ten limit nad 50 tisíc korun. A v ten moment zůstávají u těchto obcí do tisíce obyvatel, těch faktur a objednávek bude 20, 30 za rok, takže skutečně minimální administrativní zatížení, přesto emoce, které tento návrh zákona vzedmul mezi starosty, jsou tak silné a těch informací a spíše dezinformací se pohybujících tolik, že si myslím, že ten odklad a zaběhnutí se u těch, kteří na to mají aparát, není problémem, takže z tohohle pohledu si myslím, že je to v pořádku a připravené. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dáme prostor panu senátorovi. 

 


Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Jenom dvě poznámky. V tom zákoně o žádných 50 tisících korunách nic není, je tam napsáno, že ten limit bude stanovovat vláda a měli jsme tady různé vlády a mohou je napadat různé limity. Takže to je první věc. A druhá poznámka je podle mě důležitější. Ta částka, se kterou budou hospodařit ty malé obce do 200 obyvatel, je skutečně pod půl procentem veřejných prostředků. Je to polovina toho, než má nejmenší ministerstvo, a to je ministerstvo kultury. To znamená, opravdu nerozumím tomu, proč my se tímto zákonem zabýváme takovými drobnostmi, když prostě si myslím, že bychom se měli soustředit na úplně jiné problémy a jiná nebezpečí, než jsou malé obce, kde ten starosta chudák přijde odpoledne nebo večer k počítači, jednou za týden bude zveřejňovat smlouvu, tak musí si přečíst návod, jak to má udělat, poté, co si přečte návod... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane senátore, ale my jsme tady slyšeli, pan poslanec, pardon, že vám skáču do řeči, říkal 20 až 30 smluv za rok. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Dobře, takže představte si, že děláte nějakou práci dvakrát měsíčně, to znamená, že málem zapomenete i, kde máte stisknout tlačítko a na který webový stránce se to nachází, tak to zkrátka je. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Bude to tak složité zadat tu smlouvu? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já bych jednak tolik nepodceňoval naše starosty. Jak je znám a komunikuji s nimi... 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Já je nepodceňuju, ale oni se věnují jiným věcem. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ale říkáte, že to nezvládnou, to tedy říkáte, pane starosto. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Ne, já říkám, že to budou muset znova a pořád dokola studovat. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:

 

Dobrá, pojďme si říct, bude to tak složité? 

 

 


Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Nebude. Složení smlouvy trvá 3 až 5 minut podle složitosti smlouvy a přípravy její anonymizace. Sám jsem si to zkoušel, takže to můžu potvrdit. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A můžete mi teda v tuto chvíli říct, jak to teda přesně bude vypadat? Bude to nějaké webové rozhraní nebo co ten starosta bude muset udělat? 

 


Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


A ještě bych doplnil jednu věc, jak pan senátor říká, výjimky jsou špatné a dokazují, že zákon je špatně a teď po mně chce, aby tam byly výjimky pro malé obce, to je totiž věc kompromisu. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Ne, to není výjimka, to je uříznutí malých obcí, žádná výjimka. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Stejně jako uřízneme z té pracovně-právní smlouvy, také není výjimka, když to takhle vyložíme. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pojďme k tomu, jak to bude vypadat, pane poslanče.

 

 

Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Vypadá to hrozně jednoduše. Na portálu veřejné správy, což je internetová stránka portál.gov.cz už více jak rok, možná rok a půl funguje tento zveřejňovací registr smluv, tehdy to bylo z iniciativy ministerstva financí s ministerstvem vnitra. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, dobrá. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


A vložit smlouvu je vyplnit asi 5 nebo 6 údajů a přiložit přílohy. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To znamená, že tam bude nějaké rozhraní, tam se připojí starosta a ten tam vyplní veškeré údaje. Co tam bude všechno vyplňovat? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Vyplňuje název smlouvy, který se ale už předvypráví tak, jako když zadáváte stránky internetovéý, bude vyplňovat subjekt, kdy ale vyplní IČO, a protože to je v registrech, tak to vyplní už zbytek smlouvy, zástupce, sídlo, jméno, vyplní částku, vyplní odpovědnou osobu, vyplní lhůtu plnění a přiloží k tomu tu smlouvu v strojově čitelné podobě. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To znamená naskenovanou? 

 


Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Ne, proč skenovat smlouvu? Podpisy, razítka nikoho nezajímají. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Mě by to zajímalo. Pane senátore, já se omlouvám. Mě by jenom zajímalo, co to znamená v čitelně strojové podobě? Co to znamená? 

 


Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


To znamená ve Wordu, doc koncovka nebo čitelné pdf nebo odt. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Takže stačí jenom ten text té smlouvy. 

 


Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Přesně, stačí jenom text. Jak se podepisuje starosta, může být pro někoho zajímavé, ale pro mě tedy zajímavé není, jaké razítko zrovna má vyvedené obec, taky ne. Důležitá jsou ta data v té smlouvě, která se tam vyskytují, cena, jednotkové ceny za ty práce, subjekty, které čerpají veřejné prostředky. A mluvíme pořád jenom o obcích, ale to se týká ministerstev, státu, státem ovládaných společností, veřejných vysokých škol, České televize, Českého rozhlasu, ČEZ, lesů, povodí. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


No to bychom tady mohli být dlouho. Rozumím, já myslím, že divák tomu rozumí. Pane starosto, vy tady významně krčíte obočí. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Můžu jeden příklad, velmi jednoduchá věc. Děláte nějakou práci dvakrát do měsíce, mimochodem každý starosta může teoreticky udělat výpis z rejstříku trestů tím, že zprovozní CzechPoint. Na malé obci to v žádném případě nikdy nedělá a posílá ty lidi do velké obce, aby si to tam vyřídili. A teď nazpátek. To znamená, dvakrát do měsíce děláte nějakou práci, když při té práci, jak vyplňujete těch 5 nebo 6 položek, zapomněl jste sankce, pane kolego. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Nejsou tam. 

 


Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Tak v tom okamžiku, jsou tam v tom zákoně, já to přečtu, tak v tom okamžiku, když se na to potom později přijde, tak ta smlouva se stává od počátku neúčinná. A pokud vy potom následně jako starosta máte od počátku neúčinnou smlouvu a dozvíte se za 3 měsíce a ty práce pokračovaly, tak vy jako starosta malé obce, který nesete hmotnou odpovědnost, najednou přijdete domů a řeknete, no tak mámo, já jsem vzal toho starostu, protože to nikdo nechtěl dělat, a teď si představ, že budeme zastavovat barák, protože já musím hodit práci nějaké firmě, neboť ta smlouva je od začátku neúčinná a já jsem přehlídl vyplnit poštovní směrovací číslo klienta, s kterým jsem uzavíral smlouvu. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já teď tu debatu tady přeruším. Pánové, já se omlouvám, já jí přeruším, protože my na ní navážeme samozřejmě. Ale v tuto chvíli půjdeme do praxe nebo do terénu, pokud to tak mohu říct, protože ve spojení budeme se starostou jedné z takových obcí. Ta obec se jmenuje Vír a pan starosta se jmenuje Ladislav Stalma, dobrý večer. 

 


Ladislav STALMACH, starosta obce Vír /nez./:


Dobrý večer. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pane starosto, jenom pro upřesnění, vaše obec má přibližně 700 obyvatel, je tomu tak? 

 


Ladislav STALMACH, starosta obce Vír /nez./:


Ano. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A já dodám, že kromě toho, že jste tedy jaksi starostou, tak jste také v petičním výboru Petice proti zákonu o registru smluv. Řekněte mi, co vám na té, na tom registru nebo na tom navrhovaném zákoně vadí nejvíc?

 

 

Ladislav STALMACH, starosta obce Vír /nez./:


No tak my jsme tento zákon začali připomínkovat například i u předkladatelů už v loňském roce, zhruba před rokem a my tvrdíme především a snažím se hovořit za malé obce, především tvrdíme, že už dnes jsou všechny smlouvy veřejné. Máme tady zákon o obcích, máme tady zákon 106 o zveřejňování informací z roku 99 a v podstatě na té malé obci umím si představit, že třeba Praha, kontakt starosty, primátora s občany je třeba řešit nějakým způsobem, ale v těch malých obcích jsou skutečně všechny smlouvy veřejné, občan má možnost dojít na zastupitelstvo, je denně v kontaktu se starostou. A v nejhorším případě, pokud se stanou výjimky, kdy starosta nekomunikuje s občany, pak by mu to měli asi spočítat ve volbách, v tomto případě může občan použít zákon 106 a k té informaci se vždycky dostane. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, ale proč v tom případě, když ta smlouva v zásadě stejně není nic tajného, jak říkáte, může si jí vyžádat kdokoliv, proč prostě občanům nevyjít vstříc a jaksi ty základní informace plus ten text té smlouvy nedat na internet? 

 Ladislav STALMACH, starosta obce Vír /nez./:


Protože si občané těžko dovedou asi představit, co ten starosta, který dělá spoustu činností, ještě dělá v té své kanceláři. On je tam totiž už dnes zavalen spoustou různých hlášení, různých registrů. A my jsme na tento zákon začali upozorňovat z toho důvodu, protože je to vlastně takové to sté nic, které umořilo vola. Já jako tělocvikář dávám takový příklad, že vlastně předkladatelé říkají, jeden klik, jeden cvik, klik máte udělat, a to přece zvládne každý. Jenomže starostové během toho jednoho pracovního dne dělají ty kliky neustále a předkladatelé po těch sto klicích, které ten starosta, obrazně řečeno, udělá, tak se mu trošku i vysmívají, že není schopen zvládnout ten sto první. A to je právě ten problém, že skutečně veřejná správa je dnes tak zahlcená různými registry a hlášeními, že toto už máme pocit, že trošičku je nad míru. Tuším v roce 2007 byla vypracována jakási zpráva, která měla monitorovat činnosti na obcích a v podstatě nevíme závěry, nic se s tím neděje. My říkáme, uberte nám 10 povinností, které jsou zbytečné. My jsme zjistili, že jsou mnohá hlášení... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Dobrá, pane starosto, já se omlouvám, skočím vám do řeči. To znamená, říkáte, uberte nám 10 povinností a pak budeme smlouvy na internet dávat bez problémů? Rozumím tomu správně? 

 Ladislav STALMACH, starosta obce Vír /nez./:


Pokud by samozřejmě zákonodárci nám vyšli takto vstříc, my bychom měli pocit, že máme možnost se věnovat podstatnějším věcem, než jsou různé registry, tak bychom o tom mohli uvažovat. Ale jestli můžu... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Mohli uvažovat, ale neznamená ano. 

 


Ladislav STALMACH, starosta obce Vír /nez./:


Ano, neznamená ano, protože ten zákon, jak říkají předkladatelé, oni ho nazvali nejkrásnější, nevím, jestli to je naivita nebo trošku i snaha manipulovat s veřejným míněním, jak říká pan poslanec Chvojka, žádný zákon není nejkrásnější a rozhodně to není zákon o registru smluv. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já se omlouvám, to zabíháme asi do detailů. Já dám prostor panu poslanci. Slyšíte to přímo z praxe. Slyšíte, že státní správa na těch nejmenších obcích je zavalena. Proč přikládat ještě další a další povinnosti? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já si myslím, že občané mají právo na to, aby s veřejnými prostředky bylo nakládáno veřejně. A pokud má být něco, co tomu brání, tak to má být nemožnost, sám jsem starostou obce, byť neuvolněným poslední 4 roky, ale 8 let jsem starostou, vím, jaká to je náročnost, ale na městě 9 tisíc obyvatel, jmenuje se Semily mimochodem a je moc hezké, přes stopadesátimilionovým rozpočtem zveřejňujeme 400 smluv ročně, což znamená necelé dvě smlouvy na pracovní den. Opravdu to není složité, protože vemte si, že smlouvu musíte dojednat s protistranou, musíte vyjednat podrobnosti, musí jí schválit... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já tomu rozumím. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já to dopovím kraťoučce. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Já si to dovedu představit, jak se schvaluje smlouva, ano. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Musí jí schválit zastupitelstvo a pak jde jenom o zveřejnění smlouvy, což je jednoduché asi jako podání platebního rozkazu. A teď ještě dopovím... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ale odbíháme od té mé otázky, která zněla, jestli není záhodno v tuto chvíli ubrat tu povinnost starostům tak, aby se mohli věnovat mimo jiné i jaksi této, jak z vašeho pohledu, bohulibé činnosti? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já s chutí povinnosti starostům budu ubírat, stejně tak jako jsem kolegům napsal, napište mi povinnosti, které skutečně můžeme vám zrušit a já je budu skutečně rád rušit. Už na tom pracuji, ale to bychom se dostávali k jinému tématu. Jenom dopovím jednu věc. Není napsáno v zákoně, že tu smlouvu musí zveřejnit obec. Ona může ve smlouvě si vyžádat, aby tu smlouvu zveřejňovala druhá strana smlouvy, ta firma, která má stejně velký zájem na tom, aby ta smlouva byla platná, protože je to její příjem. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pak je ale otázka, kdo potom za to ponese odpovědnost. 

 


Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Přeci není tak složité, pokud tam máte tříměsíční okno, tak když jí nezveřejní, tak jí můžete zveřejnit následně vy a dotlačit je k tomu. Ale ta obec má nebo ta firma má stejně velký zájem na tom, aby smlouva byla zveřejněna jako ta obec, takže z tohohle pohledu to nemusí být vůbec práce obce a pokud starosta napíše, že to má zveřejňovat firma, bude zveřejňovat firma. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Ano, rozumím, to se opakujete, rozumím tomu. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


A pro starostu to není žádná práce. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím. A já dám prostor panu senátorovi. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Prvně k té druhé straně. Já si nedovedu představit starostu, který by si nepřečetl, co druhá strana zveřejnila, protože on musí vzít tu smlouvu a slovo od slova se podívat, zda tam je zveřejněno to, co skutečně uzavřel. To znamená, on žádný čas nešetří tím, že to svěří té druhé straně, on si to prostě musí zkontrolovat. Neznám starostu, který by to neudělal. Pokud by to někdo dělal, tak je to chyba. Druhá věc je, pan starosta je statečný člověk, tak se vyhnul tomu, že tam skutečně existuje riziko, že ten starosta se díky tomu, že udělá nějakou malou chybu, může dostat do obrovských, vyloženě existenčních problémů, které jsou dle mého názoru v těchto případech naprosto zbytečné a neadekvátní tomu zisku. Mimochodem si všimněte, že jsme se zatím vůbec nedozvěděli, jaký by byl přínos toho, když obce do 200 obyvatel budou zveřejňovat něco, kde ten přínos vidíme, kde jsou ty důvody, proč to po nich chceme, když jsou tak malé a vlastně hospodaří s minimem finančních prostředků. To je druhá věc. Třetí věc, která je možná a nikdo tomu nebrání, pan starosta je toho příkladem, proč to není tak, že zastupitelstvo si může odhlasovat, že bude zveřejňovat obce, smlouvy a faktury a objednávky a tak dále... 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


To záleží na zákoně, který koneckonců můžete vy zpracovat také. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Přece to je ta politická kultura, to je o tom, že starosta, který řekne, já kandiduju na starostu a budu zveřejňovat smlouvy, tak ty lidi, pokud to chtějí, tak ho budou volit a má to ten standardní normální průběh. Jak my vychováváme svoje děti? Naše děti, pokud chceme, aby byly dobře vychované, tak jim důvěřujeme a potom je důsledně kontrolujeme. Není to tak, že bychom jim dali čip nebo kameru na čelo, abychom viděli, kde jsou v každém okamžiku. A my dneska děláme to, že tu zastupitelskou demokracii potlačujeme, říkáme, my vám, hoši, nevěříme, protože proto vás budeme sledovat průběžně a je to obyčejné špiclování nebo to skoro se tomu podobá, a mimochodem to i odrazuje ty lidi od toho, aby se starali o tu obec a dívali se, co se děje na zastupitelstvu a jakým způsobem. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím. Tak já dám ještě prostor, já se omlouvám... 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Já neříkám, že je to zásadní věc, ale je to zásadní z hlediska výchovy těch lidí k tomu, aby se starali o svojí obec. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Rozumím, ano, to už se opakujete, rozumím. Já dám ještě prostor panu starostovi. Pane starosto, tady co zaznělo, na jednu stranu špiclování, na druhou stranu není to až zas tak velký problém pro starosty. Vaše slovo. 

 


Ladislav STALMACH, starosta obce Vír /nez./:


Já plně souhlasím s tím, co říkal pan senátor. Já, jestli dovolíte, ještě bych navázal, když jste se ptal, za jakých podmínek bychom byli ochotni tento zákon vzít za své, a to je za těch podmínek, kdy bychom měli pocit, že má smysl. Jestli tedy dovolíte, pan poslanec Farský je nominován za stranu TOP 09. V paragrafu 2 tohoto zákona jsou vyjmenované subjekty, které by měly zveřejňovat smlouvy. Já tam marně hledám politické strany a strana TOP 09 v loňském roce od státního nebo ze státního rozpočtu obdržela 109 milionů korun. To znamená, to je zhruba tolik, jako dostal pan Farský nebo jako dostalo město Semily do svého rozpočtu nebo o něco méně, řekněme, je to rozpočet pěti, šestitisícového města a když se tady hovoří o tom, že musí každá, byť třicetihlavá obec, která má rozpočet setinu, ani ne setinu toho, co obdržela strana TOP 09, ptám se, proč v tomto zákoně nejsou uvedeny politické strany? 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Politické strany. Ano, já vám rozumím. Každopádně musím dodat, že jaksi peníze ze státního rozpočtu dostává každá politická strana, která je zvolená mimo jiné do Poslanecké sněmovny. Pane starosto, já vám zatím děkuji, že jste byl s námi. Pane poslanče, co ten podnět? Proč tam nejsou politické strany? 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já myslím, že pokud v druhém čtení přijde tento návrh, tak já ho s chutí podpořím. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Podpoříte a navrhnete takový nápad? 

 


Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já těžko jako předkladatel ho budu navrhovat, protože bych /nesrozumitelné/ pozměňovací návrh ke svému zákonu. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


No tak ale může vaše strana, může jako poslanecký návrh něco navrhnout. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Ale pokud tento návrh zazní, tak mojí podporu určitě bude mít. 

 Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Vy byste pro něco podobného hlasoval? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Já také nemám s tím problém. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


A jako celek ten zákon vy podpoříte? 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Pokud se dohodneme na nějakých rozumných parametrech pro ty malé obce, musíme si vydefinovat, co jsou to malé obce, tak ty ostatní věci, co jsem tady několikrát zdůrazňoval, my podporujeme, protože je potřeba, aby utrácení veřejných prostředků bylo transparentní. Na druhé straně tady se, celá ta debata ukazuje to, jak kvůli věci, která je naprosto zbytná a ztěžuje spoustě lidí život, tady dobrý zákon vlastně hrozí, že neprojde, protože nejsme schopni ustoupit z nějaké věci, kde je naprosto jasné, že to není potřeba, že to je nesmysl, že to jedině ztíží všem život, ale přesto prostě na tom trváme, protože jsme to předložili a je to takhle správně. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Já s tím nesouhlasím, protože my jsme o dva roky tu povinnost ne pro jenom malé obce, ale pro 6 200 ze 6 400 obcí tuto povinnost o dva roky odsunuli. V těch dvou letech se jasně ukáže, že ten registr není administrativně náročný, anebo naopak ti, kteří varují, se dostane jim pravdy a bude vidět, že je náročný, a pak není problém během dvou let povinnost pro tyto obce zrušit. 

 


Lukáš DOLANSKÝ, moderátor:


Pánové, ano, budu to brát jako tečku za dnešní debatou. Díky, že jste byli s námi, na shledanou. 

 Jan FARSKÝ, poslanec /TOP 09/:


Těšilo mě, na shledanou, děkuju. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Hezký večer, na shledanou. 

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda strany
1. místopředseda senátního klubu
krajský zastupitel
zastupitel
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení