14. května 2014

Občanská demokratická strana mění své financování

Občanská demokratická strana zřídila transparentní účet, který zprůhlední financování strany, a zabrání tak pochybením z minulosti.

 
V průběhu revize a kontroly finančních darů strana také identifikovala dva dary z roku 2013, které nesplňovaly standardní podmínky pro přijetí a na které v minulosti upozornil server Echo24.cz. Celkově se ODS rozhodla vrátit 2,6 mil. Kč. 
 
ODS již několik let nad rámec svých povinností stanovených zákonem zveřejňuje své výroční finanční zprávy na svých webových stránkách na adrese www.ods.cz.

Štítky:
tisková zpráva