5. května 2014

Projev místopředsedy Senátu PČR na pietní vzpomínce při příležitosti 69. výročí Pražského povstání

Projev místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky na pietní vzpomínce při příležitosti 69. výročí Pražského povstání. Staroměstská radnice, 5. května 2014

 
Vážené dámy a pánové,
 
boje na pražských barikádách v květnu 1945 připomíná v Praze nejeden pomníček, ale málokteré místo v našem hlavním městě tak symbolizuje tyto dramatické události jako prostory Staroměstské radnice a kříž z ohořelých trámů její v bojích zničené novogotické části.
 
Příběh obránců těchto historických prostor stojí stále za náš obdiv a projevenou úctu. Hrdinství českých četníků, policistů, skautů, magistrátních úředníků, dobrovolníků z Plzně a Hořovic či barikádníků z úderné čety „Matylda“ je stále protikladem všem, kteří se topí ve svém přízemním sobectví, škarohlídství či touze přepisovat a falšovat naše dějiny.
 
Byl bych rád, kdybychom Pražské povstání nebrali jen jako důvod pro formální pietní vzpomínku. Jde nejen o největší bojové vystoupení českého národa na našem území v jeho novodobých dějinách, ale také jde o připomenutí důležitosti neformálního vlastenectví a oběti ve prospěch druhých na straně jedné a bohužel i špinavých politických triků a následného falšování historie a pronásledování jejích pozitivních aktérů komunisty na straně druhé. Znalosti této významné historické události nám mohou v lecčems být užitečné i v orientaci v našich dnešních problémech často mnohem více, než jsme si ochotni uvědomit či připustit.
 
Soudobí přepisovači dějin rádi tvrdí, že šlo o zbytečnou akci na samém konci války. Vůbec si nejsou schopni uvědomit širokou škálu aspektů, které k povstání vedly od prvního dne nacistické okupace, a že tato událost zhatila významně plány nacistů na zničení tohoto krásného města. Zároveň pomohla urychlit konec války. Nechci zde suplovat přednášku vojenských historiků, chci jen připomenout, že bychom si měli trvale připomínat pražské barikádníky, protože dobře věděli, že mohou zemřít. Odmítli se však nechat dále ponižovat, omezovat a zastrašovat a převzali rozhodování o svých životech do vlastních rukou. To by pro nás mělo být inspirací v dobách zcela klidných a mírových, kdy nám sice nehrozí smrt, ale o to více občanská pasivita.
 
Děkuji vám za pozornost.
MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR

Štítky:
projev