5. května 2014

100 válečných dnů ministryně Válkové

Paní ministryně Válková zatím předvedla chaotický výkon plný neodůvodněných sporů a, věrná svému příjmení, válek. Ihned po nástupu rozpoutala osobní vendetu ve Vězeňské službě, stihla i prozatím neúspěšný pokus politicky řídit státní zástupce.

 
 Záměr prosadit své milce v orgánech justice již počala organizovat její první náměstkyně. Její výrok o "klidu v Protektorátu Böhmen und Mähren" zase neponechal v "míru" politickou scénu ani nejširší veřejnost. 
 
Pokud jde o výkon spravedlnosti, věnovala pozornost jen mediálně vděčným případům, jako Opencard, Kajínek, odměny advokátů a exekutorů atd. O kom se nepsalo a nevysílalo, neměl šanci na smítko pozornosti ministerstva. 
 
V personální politice si z jejich podřízených není nikdo jist dne ani hodiny, kdy se dostane do iracionální nemilosti a bude propuštěn, případně návdavkem veřejně dehonestován. Za profesorsky akademickou tváří se totiž skrývá, zcela v duchu životních zkušeností Heleny Válkové, leninsko jakobínský přístup k lidem - kdo nejde se mnou, jde proti mně - a stane se tak pověstnou třískou v lese, v němž se kácí ve prospěch blíže neurčeného dobra lidstva. 
 
Aspoň za oněch 100 dní víme, jak si ANO v praxi představuje fungování služebního zákona, o němž tak rádi kážou.
 
 
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

expert ODS pro spravedlnost
poslanec