22. dubna 2014

Specializovaný výzkum podpoří unijní i soukromé peníze

Brusel - Evropský parlament schválil balíček projektů partnerství soukromého a veřejného sektoru (PPP) a spolupráce veřejných institucí pod programem Evropské unie pro výzkum a vývoj Horizont 2020.

 
Europoslanec za ODS Evžen Tošenovský v této souvislosti ocenil přínos PPP projektů zaměřených na výzkum a inovace. "Soukromé firmy nepřicházejí s nataženou dlaní. Pokud se chtějí zapojit, musí rovněž investovat. A jsem rád, že aktivní jsou zde i české firmy," uvedl Tošenovský. "Další výhodou je, že nejde o akademický výzkum, ale jasné zacílení na využití v praxi," upřesnil. 
 
Evžen Tošenovský se jako stínový zpravodaj podílel na směřování společných podniků pro palivové články a vodík, elektronické součásti - ECSEL, řízení letového provozu - SESAR a železniční dopravu - Shift2Rail. Součástí schváleného balíčku jsou i další tři PPP projekty pro inovativní léčiva, biotechnologie a oblast letectví, a dále čtyři programy pro zapojení Unie do spolupráce členských států. Konkrétně jde o podporu malých a středních podniků, klinických hodnocení, aktivního a asistovaného žití a metrologický výzkum.