17. dubna 2014

ODS chce služební zákon, který zajistí dobré podmínky pro úředníky, aby mohli poskytovat kvalitní služby občanům

 
 
Negativa koaličního návrhu
 • zřizuje nový zbytečný a drahý úřad v čele s generálním ředitelem
 • rozděluje úředníky na dva typy (úředníci státní správy X úředníci samosprávy)
 • nenavazuje na 14 let platný a účinný zákon o úřednících územních samospráv
 • uzavírá státní správu zkušeným odborníkům ze soukromého i veřejného sektoru
 • odrazuje vzdělané a schopné lidi od služby pro stát
   
 
Principy dobrého služebního zákona podle ODS
 
 
1. Stabilita a jistota 
 • konec pravidelné výměny úředníků při střídání vlád
 • státní tajemník na každém úřadě jako garant stability (zodpovídá za personální obsazení a technické zajištění chodu úřadu, jmenován na 5 let, odvoláván se souhlasem vlády, předpoklad dlouhodobých zkušeností na vedoucích pozicích ve státní správě)
 
 
2. Nezávislost na střídání vlád 
 • funkce státního tajemníka na ministerstvech 
 • jmenování ministrem s kontrasignací premiéra
 
 
3. Prostupnost
 • možnost pro úředníky obcí nebo krajů pracovat na ministerstvech a naopak
 
 
4. Finanční nenáročnost
 • zavedení opatření nesmí zatížit rozpočet
 
 
5. Otevřenost lidem ze soukromého a veřejného sektoru
 • možnost pro zájemce ze soukromého a veřejného sektoru ucházet se o pozice na základě “úřednické zkoušky“
 
 
6. Důraz na vzdělání a kvalitu úředníků
 • akreditace ke vzdělávání úředníků a seznam akreditovaných zkušebních komisařů součástí agendy Úřadu vlády ČR
 • vzdělávání úředníků v kompetenci vysokých škol