15. dubna 2014

Deset let v Evropské unii - nová práva, nové povinnosti

Naše obce, města, regiony i kraje bilancují v těchto dnech svých deset let v Evropské unii. V souvislosti s naším členstvím v Unii se nejčastěji zmiňují evropské fondy.

Více než 800 miliard korun, které můžeme z Bruselu získat na nejrůznější projekty, je opravdu významná částka, která představuje nejenom pro samosprávy, ale pro celou společnost významnou injekci podporující zaměstnanost a ekonomický růst.

Přestože si troufám říci, že skoro v každé obci či městě evropské fondy přispěly k realizaci nějakého smysluplného projektu, ať už je to výstavba kanalizace, modernizace silnic, zateplení školy, stavba nového hřiště či „jen“ pořízení nového vybavení či informačních technologií pro radnici, přílišná byrokracie, svazující a často nesmyslné podmínky spojené s čerpání fondů a v neposlední řadě korupce, která je bohužel někdy s realizací projektů spojena, zanechávají na této nesporné výhodě evropské integrace určitou pachuť.
 
Dlužno navíc říci, že obce a města se potýkají nejenom s „výhodou“ čerpání evropských projektů, ale také s naplňováním celé řady povinností, které se na nás z Bruselu valí. Jednu z nejnáročnějších výzev představují veřejné zakázky. Obce jsou totiž veřejným zadavatelem, kterým zákon přímo ukládá povinnost zadávat veřejné zakázky, a to i ty malého rozsahu tak, aby byly šetřeny zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení. V praxi tato oblast stejně jako oblast veřejné podpory přináší celou řadu praktických problémů a nejasností a znamená obrovské navýšení „úřadování“. 
 
Obcí se také bezprostředně dotýká evropská politika ochrany životního prostředí. Legislativní návrhy s dopadem na samosprávu se týkají nakládání s odpady, kvality vod a ovzduší, integrované prevence a omezování znečištění, ochrany fauny a flory a v neposlední řadě také posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
 
S blížícími se volbami jistě není bez zajímavosti, že na každou obec také dopadá tzv. panevropské komunální volební právo, tedy právo každého občana Evropské unie volit a kandidovat v komunálních volbách. Každý občan EU, který bydlí v některé ze členských zemí, kde není státním příslušníkem, má totiž právo volit a být volen v obecních volbách v zemi svého pobytu za týchž podmínek jako státní příslušníci daného státu.
Ing. Oldřich Vlasák

místopředseda EP
člen výkonné rady
zastupitel statutárního města
člen regionální rady

Štítky:
evropská unie