4. dubna 2014

Komentář k odvolání generálního ředitele Vězeňské služby

 
Z dosavadních vyjádření paní ministryně Válkové plyne, že se jedná o rozhodnutí manažersky nesprávné, nezákonné, pokrytecké a zbabělé. Ačkoliv má hnutí ANO plná ústa Zákona o státní službě, který má zaručit, aby úředníci státu byli chráněni před výměnami politiků, dělá ministryně spravedlnosti pravý opak.  A to dokonce tam, kde to již stávající právní úprava nedovoluje. 
 
 
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

člen ústavně právního výboru PS PČR
expert ODS pro spravedlnost