2. dubna 2014

Krajská levice trvá na omezení opoziční kontroly, nelíbí se to ani ministerstvu vnitra

Zastupitelé levicové koalice ČSSD a KSČM na Vysočině se odmítli zabývat výtkami ministerstva vnitra k takzvaným Zásadám kontrolní činnosti výborů zastupitelstva. Znemožnili krajskému zastupitelstvu, aby stanovisko ministerstva projednalo jako řádný bod svého zasedání.

"Hlasovací levicový stroj opět znemožnil normální diskusi o standardním způsobu kontroly, který je obvyklý nejen v civilizovaných zemích, ale i v civilizovaných českých krajích," komentoval postoj komunistů a socialistů předseda klubu zastupitelů opoziční ODS Ota Benc.

Komunisté nasadili opozici roubík

Celá kauza, kterou se už teď zabývá i ministerstvo vnitra, začala v prosinci loňského roku. Tehdy údajně legislativní výbor zastupitelstva (nově zřízený výbor, v jehož čele je placený funkcionář KSČM Drahoslav Oulehla) předložil zastupitelstvu nové Zásady kontrolní činnosti výborů zastupitelstva. Klub ODS už tehdy upozornil, že tento nekvalitně připravený dokument je v některých částech v rozporu se zákonem o krajích, a je pravděpodobně tedy prakticky protiprávní.

"Zjednodušeně řečeno vidíme rozpor v tom, že finanční výbor může podle zákona i podle našeho chápání kontrolovat hospodaření a nakládání s majetkem kraje a jeho organizací podle svého uvážení a nepotřebuje k tomu žádné usnesení či jiné pověření zastupitelstva.

Podle nových Zásad přijatých levicovou koalicí k tomu musí mít ale jakýkoliv výbor k jakékoliv kontrole svolení zastupitelstva. I naprostému laikovi musí být jasné, že z nových Zásad tedy vyplývá, že výbory a potažmo opozice může potom kraj a jeho organizace kontrolovat pouze tehdy, když to v zastupitelstvu dopředu odsouhlasí koaliční politici. Jde tedy o svázání rukou a nasazení roubíku například finančnímu výboru a potažmo tedy i opozici," vysvětlil výtky zastupitelů ODS místopředseda zastupitelského klubu a senátor Miloš Vystrčil.

Silové řešení, vnitro má výhrady

V prosinci ale levicová koalice na námitky ODS vůbec nechtěla slyšet a silou nové Zásady protlačila zastupitelstvem. Miloš Vystrčil se tedy obrátil na ministerstvo vnitra se žádostí o posouzení souladu nových Zásad s českým právním řádem.

Ministerstvo vnitra na kraj zaslalo své stanovisko, ve kterém omezování kontrolní funkce výborů kraji vytýká, konstatuje nezákonnost některých částí Zásad a vyzývá k odstranění sporných ustanovení ze Zásad. Na toto stanovisko zareagoval za Kraj Vysočina ředitel krajského úřadu, který ministerstvu odpověděl, že kraj má jiný právní názor.

"I proto jsme včera na zastupitelstvu navrhli, abychom bod projednání situace kolem Zásad zařadili na program jednání a abychom do doby, než se situace vyjasní, používání nových Zásad pozastavili," řekl Ota Benc. Levicová koalice KSČM+ČSSD ale silou odmítla tento bod na jednání zastupitelstva zařadit.

Ředitel jedná za zastupitele, těm to ale nesdělil

V průběhu diskuse k návrhu ODS se ovšem ukázala ještě jedna závažná věc. Ani hejtman, ani předseda legislativního výboru o korespondenci ředitele úřadu s ministerstvem vnitra oficiálně nevěděli a její obsah neznali. Úředník, byť nejvyšší úředník kraje, vystupoval tedy bez pověření jménem Kraje Vysočina, tedy samosprávy - zastupitelů. To je již samo o sobě nepřípustné.

Navíc ale ředitel krajského úřadu o tomto svém postupu a o jeho dílčích výsledcích oficiálně neinformoval ani hejtmana a radu kraje. „Osobně to vnímám jako zásadní selhání komunikace a vůbec funkčnosti elementární spolupráce samosprávy a úřadu,“ okomentoval komunikaci mezi ministerstvem a Krajem Vysočina Miloš Vystrčil.

"Rada kraje může být ochromena i tím, že naplno nepracuje hejtman. Jen za poslední období se hejtman a poslanec nezúčastnil 43 procent jednání krajské rady a necelé třetiny hlasování sněmovny. Kumulace funkcí zde nese své konkrétní nepříliš chutné ovoce," upozornil Ota Benc.

Omezování opozice může skončit u soudu

Klub zastupitelů ODS dnes promýšlí další postup. Pravděpodobně počká na příští kroky ministerstva vnitra. "Ministerstvo vnitra, které již zná postoj koalice KSČM+ČSSD může účinnost Zásad pozastavit. Pokud ale bude koalice na jejich platnosti trvat, bude muset rozhodnout soud," uzavřel Ota Benc.

Bližší informace:

Ota Benc
předseda Klubu krajských zastupitelů ODS Vysočina
tel. 774 115 270
ota.benc@gmail.com