28. března 2014

Chce ministr Brabec převzít odpovědnost za experiment na Šumavě?

Chce ministr Brabec převzít odpovědnost za experiment na Šumavě? Podle informací z dnešních Lidových novin ano. Ministerstvo životního prostředí, v jehož čele stojí, schválilo Plán péče o Národní park Šumava. Ten podle mých informací vychází z návrhů ekologických aktivistů. Námitky, které v připomínkovém řízení předkládaly šumavské obce, byly zamítnuty.

Byl odmítnut i návrh Plánu péče, který v závěru roku 2013 připravila správa národního parku Šumava a nad kterým bylo dosaženo široké shody vedení parku, obou krajů a v neposlední řadě i velké většiny šumavských obcí.

Ekologickým aktivistům se znovu daří pokračovat v gigantickém experimentu, který na území národního parku Šumava započal za ministra Bursíka. Kam takový experiment vedl, jak vypadá ona kýžená „divočina“, vidí dnes návštěvníci Šumavy v podobě tisíců a tisíců uschlých stromů. Otázkou ovšem je, zda pan ministr může přes veškerou snahu odpovědnost za tento experiment a za obrovské škody, které může způsobit, opravdu převzít. Národní park Šumava byl zřízen nařízením vlády České republiky a proto je vláda jediným orgánem, který může se vší odpovědností o Národním parku Šumava rozhodovat.

Vyzývám proto pana předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby zařadil projednání situace v Národním parku Šumava na jednání vlády a aby vláda rozhodla o tom, zda bude Poslanecké sněmovně předložen zákon o Národním parku Šumava, zda součástí tohoto zákona bude i zónace a v jaké podobě bude nakonec Plán péče schválen.

Obce na Šumavě a hlavně jejich obyvatelé očekávají, že pro jejich rozvoj v budoucích letech budou stanoveny jasné mantinely a že se jejich osud nedostane do rukou ekologických aktivistů.

RNDr. Jan Zahradník

odborný mluvčí ODS pro životní prostředí