24. března 2014

Přistoupení k fiskálnímu paktu odmítáme. Vláda jedná v rozporu i se svým vlastními voliči

Vláda dnes svým usnesením schválila budoucí připojení ČR k fiskálnímu paktu.

Učinila tak další nevratný krok směrem k členství ČR v eurozóně, které odmítá drtivá většina občanů ČR. Vládní strany tak mimo jiné jednají v zásadním rozporu s vůlí svých vlastních voličů.

Zároveň tak vláda otočila od kurzu předešlé vlády o stoosmdesát stupňů. Taková politika od zdi ke zdi je zcela nevěrohodná, jakkoli Bruselu se tato účelovost může líbit. Tento vládní krok naprosto odmítáme.

Ing. Jan Zahradil

1. místopředseda strany