18. března 2014

Fanatické přijímání Fiskálního paktu je nejlepším příkladem eurohujerismu ČSSD

Z výsledku včerejšího jednání tripartity nás nejvíce překvapuje shoda na záměru co nejrychleji přistoupit k tzv. Fiskálnímu paktu. Jde o viditelný a nikoli jen symbolický obrat v evropské politice. ODS v minulé vládě přistoupení k fiskálnímu paktu odmítla, protože jsme přesvědčeni, že to není v souladu s našimi národními zájmy a zájmy našich občanů.

Jakékoli oslabování suverenity ve fiskální oblasti hodnotíme jako nešťastný a nevratný krok. Nepovažujeme ani za nejvhodnější ukazatel ke sledování fiskální disciplíny takzvaný strukturální deficit, který je součástí Fiskálního katu. Nejde o měřitelnou, účetní hodnotu, ale o ekonomickou konstrukci, jejíž výsledek se může lišit podle způsobu výpočtu a volby proměnných.

Je paradoxní, že ČSSD odmítala návrh finanční ústavy prosazovaný ODS na národní úrovni, ale jakmile se dluhová brzda stane součástí evropského návrhu, ČSSD tomu jde fanaticky naproti. Není lepšího příkladu eurohujerismu.

Ing. et Ing. Jan Skopeček

ekonomický expert ODS
člen výkonné rady
předseda regionálního sdružení