12. března 2014

Velké kosmické projekty Galileo a Copernicus mají zelenou

Štrasburk - Evropská družicová navigace Galileo a systém pro pozorování Země Copernicus dnes postoupily o krok blíže svému dokončení. Evropský parlament schválil nová pravidla pro fungování evropské agentury pro Galileo (GSA), která sídlí v Praze, a také jasně vymezené úkoly pro Copernicus, včetně rozpočtu pro dobudování a provoz potřebné infastruktury.

 
Podle Evžena Tošenovského, stínového zpravodaje obou návrhů za konzervativní frakci, jsou tyto velké evropské projekty jedním z hmatatelných příkladů, kde má spolupráce členských států v rámci EU smysl. "Jsem hlavně rád, že se mi podařilo do budoucna pootevřít dveře pro další rozšiřování úkolů GSA, z čehož by mohla profitovat nejen Praha, ale celá Česká republika", dodal Evžen Tošenovský. Europoslanec za ODS Evžen Tošenovský se kosmické problematice věnuje dlouhodobě. Již v roce 2010 byl zpravodajem první novely nařízení o GSA, jejíž dohodnutí umožnilo rozhodnout o umístění sídla agentury v Praze.
 
Evropský systém Galileo po svém dokončení přinese plnohodnotnou a kvalitativně lepší alternativu amerického navigačního systému GPS. Poslanci Evropského parlamentu schválili v listopadu loňského roku základní mantinely pro evropské systémy družicové navigace, včetně rozpočtu a řídící struktury; agentura GSA tak získala při řízení projektu Galileo mnohem silnější pravomoci. Čerstvě schválená novela o fungování GSA pak tyto nové úkoly reflektuje a současně umožňuje jejich budoucí rozšíření, zejména pokud jde o projekt Copernicus.
 
Satelitní systém Copernicus nahrazuje dosavadní program GMES. K hlavním cílům patří pozorování Země pro účely ochrany životního prostředí nebo civilní ochrany v případě katastrof, přičemž snímky a další informace budou přístupné bezplatně. Do roku 2020 je pro program vyčleněn rozpočet ve výši 3,786 mil. eur v cenách roku 2011.
Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

poslanec EP
místopředseda strany
člen výkonné rady