10. března 2014

Úvodní slovo Novinek 4 / 2014

Milé členky a členové ODS,

za necelé tři měsíce se konají volby do Evropského parlamentu, které jsou u nás brány za volby tzv. „druhého řádu“. Pro ODS však v současné době nic takového jako „volby druhého řádu“ neexistuje a existovat nesmí.

Pokud ve volbách selžeme, budou to naši političtí protivníci a média hodnotit jako naše další selhání, které předznamená konec naší strany. Toho bych se po 23 letech členství v ODS nerad dožil a předpokládám, že ani Vy ne – ať již jste v ODS jakkoli dlouho.

Od svého zvolení maximálně usiluji o to, aby ODS ve volbách obstála. Přesto jsem realista a vím, že obhájit počet mandátů z roku 2009 je těžko splnitelným cílem. Nedělám si však alibi - ani já, ani všichni naši kandidáti do EP nejdeme do voleb s poraženeckou náladou.

V současné době finišují přípravy volební kampaně a byl bych velmi rád, pokud byste se do ní zapojili i Vy osobně. Kampaň bude krátká, o to však intenzivnější. Jedním z jejích zřetelných témat je vstup České republiky do eurozóny. V současné době takřka 80 % občanů republiky přijetí eura odmítá a stejný pohled na tuto problematiku mám i já. ODS na minulých kongresech schválila usnesení, které podmiňuje přijetí eura referendem, a já nevidím důvod, proč na tomto postoji něco měnit.

Od našeho vstupu do EU došlo k velkým změnám, které podle mě ODS zavazují k tomu, aby vstup do eurozóny v současné podobě odmítla. Kritická debata o přijetí eura proto bezesporu bude i jedním ze základních kamenů předvolební kampaně ODS. Jsem proto rád, že se ODS povedlo pro kandidaturu do EP získat paní Evu Zamrazilovou, dlouholetou členku bankovní rady ČNB, která v otázce eura razí stejné názory jako ODS. Otázce eurozóny se věnuje i několik textů v aktuálních Pravých novinkách ODS. Tento pátek se problematice eura bude věnovat i konference pořádaná CEVRO – Liberálně-konzervativní akademií a Pravým břehem.cz, na níž jste srdečně zváni.

Důležitým tématem současné doby je i situace na Ukrajině. ODS odsuzuje použití síly a vojenskou intervenci ze strany Ruska, přesto je však nutné hodnotit situaci s chladnou hlavou a bez emocí. I na vývoji na Ukrajině se bohužel vyjevila bezzubost současné podoby EU, která nebyla schopna situaci konstruktivně řešit. Znovu se ukázalo, že politické vedení Evropské unie nemá politický mandát ani reálné možnosti, jak nastalou situaci řešit a hlavní jednání vedli představitelé jednotlivých národních států.

Pro fungování ODS dovnitř i navenek je důležité, že v nejbližší době dojde k představení stínových expertů ODS, kteří se budou vyjadřovat k vývoji v jednotlivých resortech. Pro ODS je v současné době klíčové, aby se pro veřejnost znovu stala stranou kompetentní ve všech oblastech společenského života.

Ing. Jan Zahradil

člen gremia s hlasem poradním
poslanec EP

Štítky:
tisková zpráva