ODS podporuje dětské skupiny a chce svobodu volby pro rodiče

27. února 2014
ODS podporuje dětské skupiny a chce svobodu volby pro rodiče

Občanští demokraté navrhují rozšířit škálu možností, jak se rodiče mohou postarat o své předškolní děti, když s nimi nemohou být doma. Namísto příslibů podpory výstavby nových mateřských škol, kterými se ohánějí zejména vládní strany, chtějí nabídnout i jiné možnosti péče.

A to i proto, že demografický boom je i v blízkosti velkých měst již za svým vrcholem, dnes se rodí o deset procent méně dětí než ještě před pěti lety. Poslanci ODS proto podpoří návrh zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině, který poprvé předložila vláda vedená ODS v roce 2013 a o kterém bude na příští schůzi jednat Poslanecká sněmovna.
 
„Nedostatek míst v mateřských školách můžou řešit nejen masivní investice do nových budov, ale také rozšíření možností předškolní péče. Školné v soukromých mateřských školách je pro mnoho rodičů cenově nedostupné. Právě zákon o dětské skupině otevírá nové možnosti. Nároky na provozování takové péče jsou menší, ale budou mít jasná pravidla. Navíc tak dáme prostor aktivním lidem, aby sami získali nové zaměstnání,“ říká místopředseda ODS a starosta Líbeznic Martin Kupka.
 
Vznik a fungování alternativních forem péče o děti zatím komplikuje velká byrokratická zátěž ze strany školské legislativy, která ve výsledku přenáší finanční zátěž na rodinu. „Máme dokonale vypracovaný systém obecních školek, které jsou podporované ze strany státu, ale neumíme podporovat jiné formy, které nabídnou odlišný pohled na vzdělávání a potřeby rodiny, jako jsou například lesní školky nebo dětské skupiny,“ vysvětluje místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková potřebu snížení legislativní zátěže.
 
V loňském roce se do mateřských škol nedostaly desetitisíce dětí starších tří let. Změna systému předškolní péče však není nutná jen kvůli nedostatečné kapacitě, ale především proto, aby rodiče měli větší svobodu volby ve vztahu k institucionální předškolní péči a inovativním vzdělávacím programům.
 
„Cílem je rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti a zvýšit místní i cenovou dostupnost těchto služeb. Významně by se tak měl usnadnit návrat rodičů do práce. Tady však naše úsilí nesmí ustat a je velmi důležité diskutovat podporu zvýhodnění částečných pracovních úvazků pro rodiče po rodičovské dovolené, například daňovým zvýhodněním pro zaměstnavatele, kteří taková místa vytvoří a udrží,“ říká Lenka Kohoutová, která se dlouhodobě věnuje oblasti sociální péče.
 
Nový zákon stanoví konkrétní podmínky pro provozování těchto služeb. Zajišťovat by je mohly nejen obce a města, ale také soukromé subjekty a neziskové organizace. Péče o dítě v dětské skupině se navíc může vztahovat už na děti od jednoho roku věku. Významně se tak rozšíří i okruh rodičů, kteří by mohli tyto služby využívat.
 
ODS zároveň navrhuje také revidovat některé stávající prováděcí vyhlášky tak, aby zohledňovaly potřeby moderní rodiny i možnosti zřizovatelů, kupříkladu v oblasti hygienických požadavků. „Vyhláška o hygienických požadavcích může přinášet až komické okamžiky, a to když nám pracovník hygieny odmítl poskytnout souhlas nutný pro kolaudaci nové třídy, protože větrání nebylo dosažitelné ze země,“ uvádí příklad z praxe nesmyslnosti některých bodů vyhlášky Ludková.
 
 
Občanští demokraté chtějí kvalitní předškolní péči, svobodu výběru pro rodiče a méně byrokracie pro provozovatele školek a škol:
 
  • rozšíření možnosti volby, aby se rodiče mohli sami rozhodovat o péči pro své dítě 
  • podpora zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině a otevření nových možností předškolní péče
  • zjednodušení podmínek při zakládání firemních školek a zachování podpory zaměstnavatelům, kteří zřizují firemní školky
  • uvolnění rukou pro další investice měst a obcí do mateřských škol – uvolnění limitu pro výpočet školného v mateřských školách zřizovaných obcemi a městy, který je v současné době na úrovni 50 % provozních nákladů
  • zmírnění norem a nejrůznější legislativních požadavků na prostory pro mateřské školy