27. února 2014

Budeme platit výpalné za kopírování?

Český europoslanec Edvard Kožušník dnes vyzval své kolegy v Evropském parlamentu, aby nehlasovali pro zprávu o poplatku za kopírování pro osobní potřebu z pera poslankyně Françoise Castex. Podle Kožušníka je tato zpráva předstupněm k legislativnímu návrhu na povinné zpoplatnění kopírování digitálního obsahu pro osobní potřebu v online světě.

 
Dosud jsou takto zpoplatněny jen kopírky, tiskárny paměťová média a zařízení umožňující zhotovení rozmnoženin. Z každého prodaného výrobku tak musí spotřebitelé zaplatit dílčí poplatek, který je určen kolektivním správcům autorských práv.
 
Zpráva poslankyně Castex se dovolává Komise, aby uchovávání obsahu v online světě v cloudových službách bylo nově klasifikováno jako kopírování pro osobní potřebu a kolektivní správci autorských práv mohli od poskytovatelů cloudových služeb kasírovat dílčí poplatky za poskytnutý úložný prostor.
 
Podle Kožušníka návrh představuje jen způsob, jak z kapes občanů vytáhnout jen více peněz a zdražit cloudové služby. „Mám pocit, že se zapomnělo, proč se před necelými deseti lety zaváděly poplatky z kopírek a paměťových médií. Tehdy nebyl digitální trh dostatečně rozvinut, občané si kopírovali digitální obsah a autoři na tom tratili. Dnes je ale situace zcela jiná. Digitální trh funguje, občané si pořizují převážně legální digitální obsah a existují funkční obchodní modely pro poskytování digitálního obsahu. U nápadu na zpoplatnění cloudových služeb si nemohu nevzpomenout na citát Ronalda Reagana ‚Když se to hýbe, zdaň to. Když se to i nadále hýbe, reguluj to. Když se to přestane hýbat, dej tomu dotaci.‘ S cloudovými službami to bude podobné, nejdříve je navrhnou zpoplatnit, pak se začne regulovat jejich obsah a fungování a nakonec bude Unie vypisovat dotace, aby byl někdo ochoten v unijním prostoru a jurisdikci cloudové služby vůbec poskytovat,“ zhodnotil návrh Kožušník.
Edvard Kožušník

poslanec EP
člen regionální rady