ODS nabízí 10 let zkušeností a konkrétních výsledků

25. února 2014

Ne euru, zabránění nárůstu cen energií pro podniky a domácnosti a konec nesmyslného pravidelného stěhování europarlamentu z Bruselu do Štrasburku a zpátky – to jsou tři základní priority ODS pro nadcházející kampaň pro volby do Evropského parlamentu.


Lídrem kandidátky ODS byl zvolen 1. místopředseda strany Jan Zahradil, dvojkou dosavadní europoslanec Evžen Tošenovský a trojkou členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová.

„V evropské politice se ODS vždy dařilo chránit zájmy českých občanů i tím, že jsme neztratili svoji suverénní rozpočtovou politiku a nemusíme platit za závazky jiných členských států. Je důležité pokračovat dál stejným směrem, zvlášť ve chvíli, kdy stávající vláda začala aktivně připravovat naši zemi na přístup k euru a dalším unijním finančním mechanismům,“ řekl při představení kandidátů ODS do Evropského parlamentu předseda strany Petr Fiala.

Lídr kandidátky ODS do evropských voleb Jan Zahradil má mnohaletou zkušenost s politickou praxí na celoevropské úrovni. „Říkáme jasné NE euru, a naopak podporujeme silnou českou korunu. Požadujeme, aby vláda vyjednala trvalou výjimku z přístupové smlouvy, abychom se z dosud právně závazné povinnosti přijmout euro vyvázali. Takovému vyjednávání by mělo předcházet referendum, které by ukázalo, jestli si občané vůbec euro přejí,“ dodává Jan Zahradil.

Zástupci Občanské demokratické strany budou dál bojovat proti navyšování cen elektřiny pro firmy a domácnosti kvůli neopodstatněně vysokým platbám na podporu obnovitelných zdrojů energií. „Když v únoru europoslanci ČSSD a KDU – ČSL podpořili svým hlasováním nárůst cen elektřiny pro domácnosti až o 2 000 korun měsíčně, byli to právě evropští poslanci ODS, kteří hlasovali proti dalšímu navýšení této podpory. Ostatně proti navyšování "klimatických" cílů se již vyslovil například eurokomisař pro průmysl Antonio Tajani nebo předseda EK José Barroso,“ připomněl Zahradil.

Občanská demokratická strana je v Evropském parlamentu součástí frakce Evropských konzervativců a reformistů a má také svého místopředsedu EP Oldřicha Vlasáka. Všichni poslanci frakce, včetně těch za ODS, tlačí především na větší úspory. EU musí přestat plýtvat a začít by při tom měla u sebe v nejvyšších patrech. ODS tak v rámci frakce prosazuje konec nesmyslného pravidelného stěhování europarlamentu z Bruselu do Štrasburku a zpátky, známého v EU jako „stěhovací cirkus“.

„Tento "stěhovací cirkus" stojí daňové poplatníky kolem 200 milionů eur ročně. Do ovzduší při tom unikne ročně 19 000 tun CO2. V rámci frakce jsme dokázali poprvé v historii přesvědčit většinu europoslanců, že podobné plýtvání je před občany nadále neobhajitelné a podařilo se nám alespoň snížit počet stěhování tam a zpátky. Chceme však prosadit úplný konec stěhování,“ dodal lídr kandidátky ODS Jan Zahradil. „Zatímco ještě v roce 2009 se rozpočtový výbor odmítal bavit o čemkoli jiném než o navyšování rozpočtu, od roku 2013 se námi prosazované zmražení výdajů stalo většinovým tématem,“ uzavírá Zahradil.

„Občanští demokraté rozhodně vidí naši budoucnost v rámci EU. Na rozdíl od ostatních parlamentních stran ale nechceme jen slepě přejímat plošná nařízení a nadbytečnou byrokracii, která svazuje a reguluje naše životy, zatěžuje podnikatele nebo zvyšuje ceny,“ uzavřel Petr Fiala.

 

Stručná informace o nominovaných kandidátech do voleb do EP


Ing. Jan Zahradil

Narozen v roce 1963 v Praze. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor technologie vody a životního prostředí a po jejím ukončení pracoval jako výzkumný pracovník. V letech 1990 – 1992 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění. Působil jako poradce předsedy vlády ČR pro zahraničně-politické otázky a poté jako vedoucí oddělení evropské integrace Úřadu vlády ČR. Od roku 1998 byl poslancem Parlamentu ČR, kde zastával funkci místopředsedy zahraničního výboru. V roce 2001 byl zvolen místopředsedou ODS, v letech 2002 – 2004 byl 1. místopředsedou ODS. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmovnou zvolen zástupcem ČR do Konventu o budoucnosti Evropské unie. Od roku 2004 je poslancem v Evropském parlamentu. V lednu 2014 byl zvolen 1. místopředsedou ODS. Je ženatý, má dvě děti.

 


Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c.

Narozen v roce 1956 v Ostravě. Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB, obor systémové inženýrství. V letech 1975 – 1991 pracoval jako matematik-analytik ve Vítkovicích (později a.s.). Tuto funkci vykonával i ve firmě PIKE Electronic mezi roky 1991 – 1993. Do politiky vstoupil v roce 1990, kdy byl zvolen zastupitelem města Ostrava za OF. V letech 1993 – 2000 byl primátorem města Ostravy, v letech 2000 – 2008 hejtmanem Moravskoslezského kraje. Působil v dozorčích radách či představenstvech firem jako Vítkovice a.s., Česká spořitelna a.s., Severomoravská energetika a.s. či OKD, a.s. Je nositelem několika vyznamenání, jako je Řád rytíře Čestné legie, Důstojnický kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku či čestného vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku. Od roku 2009 je poslancem Evropského parlamentu, místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Je ženatý, má dvě děti.

 


Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

Narozena v roce 1961. Absolvovala Národohospodářskou fakultu VŠE. Po studiu vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na VŠE, pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Hlavními tématy zájmu byly mezinárodní srovnávání ekonomické úrovně, problémy trhu práce a hospodářská politika. V letech 2008 – 2014 byla členkou bankovní rady ČNB. Dlouhodobě publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku na řadu makroekonomických témat, rovněž přednáší na domácích i zahraničních odborných konferencích.

 

 


Ing. Oldřich Vlasák

Narozen v roce 1955. V lednu 2012 byl zvolen do funkce místopředsedy Evropského parlamentu. Poslancem EP je od roku 2004, opětovně byl do EP zvolen v roce 2009. Je členem politické skupiny Evropští konzervativci a reformisté (EKR), kde působí jako koordinátor pro evropské fondy. Pokračuje v práci ve výborech pro regionální rozvoj a pro dopravu a cestovní ruch. Současně působí v delegacích pro Smíšené parlamentní shromáždění s Afrikou, Karibikem a Pacifikem, v delegaci pro vztahy s Mercosurem a Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika. Od roku 2004 působí také jako výkonný prezident Rady obcí a regionů (CEMR). Do poloviny roku 2011 byl předsedou Svazu měst a obcí ČR, nyní je jeho místopředsedou pro evropské záležitosti. Od roku 1994 doposud je zastupitelem města Hradce Králové, před svým zvolením do Evropského parlamentu byl v letech 1998 – 2004 jeho primátorem. Dále zastává funkci předsedy Správní rady Univerzity Hradec Králové a je členem dozorčí rady Liberálně-konzervativní akademie CEVRO. Hovoří anglicky, rusky a částečně německy.

 


Mgr. Aleš Musil, MA

Narozen v roce 1966 v Brně. Po studiu na Gymnáziu tř. Kpt. Jaroše v Brně získal v roce 1992 titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1994 absolovoval postgraduální studium na College of Europe v Belgii se zaměřením na právo Evropské unie. Od roku 1994 se věnuje právu hospodářské soutěže a během své profesní dráhy postupně pracoval jako advokátní koncipient v AK Linklaters v Praze a v Londýně, jako ředitel legislativně-právního odboru ÚOHS v Brně, ředitel zastoupení BNP Paribas pro Českou republiku a ředitel právního oddělení Microsoft pro ČR a Slovensko. Od roku 2008 až dosud pracuje jako úředník v manažerské pozici v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition) v Bruselu. V České republice je členem rozkladové komise předsedy ÚOHS. Hovoří plynně anglicky a francouzsky (pracovní jazyky), rusky a domluví se německy.

 


Mgr. Radka Trylčová

Narozena v roce 1975. Po vzniku krajů pracovala v kanceláři hejtmana v oddělení vnějších vztahů – komunikace s partnerskými regiony. Následně vyhrála výběrové řízení a byla jmenována na pozici ředitelky Centra sociálních služeb v Mirošově. Nyní pracuje jako ředitelka Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje a je zastupitelkou Plzeňského kraje za ODS.

 

 

 

 


Ing. Marcel Kollmann

Narozen v roce 1971. Žije a pracuje v Ústeckém kraji v Žatci. Vystudoval Státní Universitu Kyjev, Institut Mezinárodních vztahů a mezinárodního práva (hlavní obor – Mezinárodní ekonomické vztahy). Založil rodinné podnikání v oblasti kontrolingu kvality pro německý automobilový průmysl. Po zavedení tohoto dosud fungujícího podnikání se 70 zaměstnanci založil další podnikání se zaměřením na automobilový a letecký průmysl, zasahující až na trhy v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rakousku, Chorvatsku, Srbsku, Německu aj. Hovoří německy, rusky, anglicky, italsky, francouzsky, španělsky, holandsky, polsky, arabsky, ukrajinsky. Je ženatý, má 2 děti.

 

 


prof. RNDr. Josef Hynek MBA, Ph.D.

Narozen v roce 1965. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a poté britskou University of Hull. Svůj profesní život spojil s Univerzitou Hradec Králové. Byl členem týmu, který zde zakládal fakultu informatiky a managementu a dvě odbobí fakultu úspěšně vedl jako její děkan. Významně se podílel na rozvoji mezinárodních styků školy a zvyšování počtu zahraničních studentů. V roce 2012 byl jmenován profesorem v oboru informační management a nyní je rektorem Univerzity Hradec Králové. Je členem několika vědeckých rad českých vysokých škol, redačních rad časopisů a členem poradního sboru primátora Hradce Králové. Hovoří anglicky. Žije s rodinou ve Vysokém Mýtě, kde už páté odbobí pracuje jako člen městského zastupitelstva. Je ženatý, má dvě dcery.

 

 

 


Jan Lupoměský

Narozen v roce 1985 v Praze. Po zakončení dvojjazyčného gymnázia německou a českou maturitou začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Při studiu pracoval v mezinárodních advokátních kancelářích (anglická a následně německá). Poté působil jako zahraniční analytik v zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky a následně jako poradce prezidenta republiky. Věnuje se legislativní analýze, činnosti, kterou vykonával přes 8 let jako asistent a poradce poslanců ODS, jako poradce ministra obrany a doposud jako vedoucí legislativní analytik Unie malých a středních podniků. V současné době pracuje především jako analytik v Institutu Václava Klause. Zkoušky z evropského práva skládal na University of Cambridge i u renomovaných německých profesorů na UK.

 

 


Edvard Kožušník

Narozen v roce 1971 v Olomouci. V 90. letech žil a pracoval jako zástupce v soukromém sektoru v zahraničí (Rusko, Španělsko, Bulharsko). Od roku 2005 pracoval jako ředitel kanceláře předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. Od roku 2004 vede eStat.cz. V roce 2009 byl zvolen do Evropského parlamentu, kde je členem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Je mluvčím celé konzervativní politické skupiny pro vztahy s Latinskou Amerikou. Angažuje se v ochraně lidských práv na Kubě, Venezuele atd. Je nositelem řádu Španělského království za „Civilní zásluhy“. Je místopředsedou bruselského think-tanku New Direction. Jeho manželka je Španělka, syn (11) se narodil v Madridu, dcera (9) v Praze.

 

 


Anna Heaney

Narozena v roce 1948 v Praze. Od roku 1968 pobývala v Anglii, kde pracovala jako manažerka v publicistické firmě v Londýně ve spolupráci s BBC. Od roku 1979 žila v Irsku a po roce 1989 byla spoluzakladatelkou Česko- Irské společnosti. Během irského předsednictví Evropské Unie v letech 1989 – 1990 pracovala jako akreditovaný tlumočník. Roku 2003 ukončila studia na University College Dublin a získala nejdříve B.A. a v následujícím roce M.A. v oboru politologie a mezinárodních vztahů. Hovoří anglicky, francouzsky a také rusky. Má dva syny, 33 a 22 let.

 

 

 

 


Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA.

Narozen v roce 1969. Vystudoval Technickou univerzitu v Ostravě se zaměřením na tepelné jaderné stroje a dále právo a veřejnou správu na Cevro Institutu. Pracoval v oddělení zahraničního obchodu firmy EMOS a působil také jako obchodní ředitel Discont s.r.o. 18 let se věnuje tlumočení a překladu. Byl místostarostou v Přerově a krajským zastupitelem v Olomouci. Několik let působil jako expert ve výboru pro regionální rozvoj. V současné době pracuje jako ředitel Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy.

 

 

 


Mgr. Pavel Hejtmánek

Narozen v roce 1966. Žije v Chotěboři na Vysočině. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor biologie a tělesná výchova a do roku 2000 vyučoval na gymnáziu v Chotěboři. V současné době pracuje jako key account manager ve společnosti Sysmex – Hematologické analyzátory a urino analyzátory. Má tři děti.

 

 

 

 

 


Mgr. Jakub Stárek

Narozen v roce 1982 v České Třebové. Vystudoval bakalářský studijní program Vzdělávání dospělých a magisterský studijní program Andragogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. V současné době je zaměstnán na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení dalšího vzdělávání, kde se zabývá především koncepčními záležitostmi oblasti rozvoje vzdělávací soustavy ČR a tvorbou politik. Kromě toho je členem několika profesních skupin, např. poradce Evropské komise (GŘ pro Vzdělávání a kulturu) pro oblast politiky dalšího vzdělávání, člen výkonného výboru Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Je také od roku 2010 zastupitelem na Praze 6. Od roku 2012 ženatý.

 

 


PhDr. Jan Šulc

Narozen v roce 1944. Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, kterou zakončil doktorátem z filologie. Pracoval jako vedoucí podnikové jazykové školy, učil cizí jazyky na středních školách, působil jako místostarosta ve Vsetíně a byl zaměstnán na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Vyučoval diplomaty angličtinu a po absolvování odborného studia od r. 1996 pracoval jako diplomat (konzul) na velvyslanectvích ČR v několika zemích Blízkého a Středního východu, v zemích západní Afriky a na Balkáně. Je ženatý, má dvě dospělé děti, s manželkou žije ve Vsetíně.

 

 

 


Mgr. Petr Šindelář, LL.M.

Narozen v roce 1973 v Karlových Varech. V roce 1998 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2007 dokončil doplňující magisterský program na The Nottingham Trent University, BIBS (titul LL.M.). Je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Tocik, Šindelář & partneři. Od roku 2012 je krajským zastupitelem. Je ženatý, mluví anglicky a rusky.

 

 

 

 


Rudolf Kulhánek

Narozen v roce 1966. Vystudoval střední školu automobilového průmyslu a následně Střední policejní školu Ministerstva vnitra ČR. V letech 1991 – 2005 pracoval jako vedoucí dopravního inspektorátu v Kutné Hoře, nyní pracuje jako ředitel společnosti Interimex CZ spol. s.r.o. Hovoří německy, rusky a chorvatsky.

 

 

 

 

 


Mgr. Filip Benda

Narozen v roce 1976. Vystudoval laickou teologii na Jihočeské univerzitě. Problematikou EU se během posledních několika let intenzivně zabýval z pozice člena přípravného výboru pro Evropskou unii (zprvu jako zástupce ministerstva obrany, později ministerstva dopravy). Tento orgán připravoval podklady pro vládu ČR, včetně rámcových pozic k jednotlivým směrnicím. V současné době pracuje jako konzultant. Mluví anglicky. Je ženatý, má dvě děti.

 

 

 

 


Ing. René Franěk

Narozen v roce 1961 v Praze. Vystudoval Stavební fakultu Českého vysokého učení technického Praha a mimořádně studoval zoologii na UK. Vybudoval středočeskou zoologickou zahradu, v které je ředitelem. Je členem několika mezinárodních organizací. Mluví rusky a anglicky. Je ženatý, má 5 dětí.

 

 

 

 

 

 


RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc.

Narozen v roce 1951 v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor organická chemie. Po studiích působil a působí jako vědecký pracovník AVČR. V roce 2011 dokončil studium politologie na vysoké škole CEVRO Institut. Od roku 2008 je členem zastupitelstva Středočeského kraje. Je ženatý, mluví anglicky a pasivně rusky.

 

 

 

 

 

 


21. Ing. Hynek Orság

Narozen v roce 1966, vedoucí odboru krajského úřadu

 

 

 

 

 

 


22. Cong Hung Nguyen

Narozen v roce 1987, student

Narozen v roce 1987 v Hanoji (Vietnam). Žije v ČR od 8 let. Studoval na Gymnasiu Děčín. V roce 2012 úspěšně dokončil bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor mezinárodní studia – diplomacie. V současnosti je v posledním ročníku navazujícího magisterského studia oboru Mezinárodní politika a diplomacie. Dále je členem neziskové organizace Info-dráček zabývající se integritou vietnamské menšiny v ČR. Hovoří anglicky, německy a vietnamsky. 

 

 

 


23. Mgr. Marcela Kropáčová

Narozena v roce 1986 ve Valašském Meziříčí, žije v Přerově. Vystudovala Mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě v Praze a Evropská studia a evropské právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má profesní zkušenosti z veřejného i soukromého sektoru, od studentských let pomáhala v rodinné výrobní firmě, působila jako redaktorka a korektorka v regionálním tisku, pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako projektová manažerka a jako poradkyně náměstka na Ministerstvu životního prostředí. Nyní pracuje „na volné noze“ v oblasti managementu. Hovoří německy a anglicky, pasivně španělsky a francouzsky.

 

 


24. Václav Seitz, M.Sc.

Narozen v roce 1960, podnikatel

 

 

 

 

 

 


25. Lukáš Vítek

Narozen v roce 1990, student

Narozen v roce 1990 v Praze. Na střední škole vystudoval obor Provoz diplomatických služeb a v 18 letech byl v rámci povinné školní praxe stážistou v Evropském parlamentu. Bakalářský titul v oboru Řízení podniku a podnikové finance získal na Vysoké škole finanční a správní, kde v rámci bakalářského studia strávil jeden semestr na vysoké škole ve Francii. V současnosti studuje magisterský obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. Od roku 2014 je 1. místopředsedou a zahraničním tajemníkem Mladých konzervativců, kde získal zkušenosti z řady mezinárodních organizací, například European Democrat Students (EDS), Democrat Youth Community of Europe (DEMYC) či European Young Conservatives (EYC). Hovoří anglicky, francouzsky a pasivně španělsky. 


26. Mgr. Darina Kovačíková

Narozena v roce 1980, právnička

 

 

 

 

 

 


27. Bc. Aneta Martišková

Narozena v roce 1984, právní konzultantka

 

 

 

 

 

 


28. Jan Nedvídek

Narozen v roce 1993, student

 Narozen v roce 1993 v Praze. Po studiu na gymnáziu ve Štěpánské ulici v Praze byl jedním ze sedmi českých studentů, kteří obdrželi prestižní stipendium nadace Open Society Fund a vystudoval tak New Hall School v hrabství Essex, obor teologie a fyzika. Po zakončení tohoto studia pracoval rok jako učitel společenských věd a francouzštiny a jako vychovatel na britské internátní škole. V současné době studuje filosofii, politologii a ekonomii na univerzitě v Oxfordu, kde se jeho výzkum soustřeďuje na problematiku federalismu v mnohonárodnostních státech. Jako člen britské Konzervativní strany pracuje jako politický tajemník Oxfordské konzervativní společnosti, má rovněž zkušenosti z oboru simultánního tlumočení. Od roku 2009 je aktivním členem celo-evropského občanského sdružení European Youth Parliament, pro jeho českou buňku pracuje v pozici koordinátora pro zahraniční politiku. Hovoří anglicky, francouzsky, španělsky a rusky, pasivně též italsky.  

dokument: pdf